Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - dr Marcin Gospodarowicz
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr hab. Marcina Gospodarowicza prof. SGH

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Samodzielne autorstwo monografii

 • M. Gospodarowicz: System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficyna Wydawnicza SGH, w trakcie procesu wydawniczego, s. 283
 • M. Gospodarowicz: Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance, St-Petersburg 2008, ISBN  978-5-7310-2390-2, s.204

Współautorstwo monografii

 • M. Gospodarowicz: Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland (Unia bankowa i jej potencjalne skutki dla system bankowego w Polsce), w: B. S. Kravciv (red. nauk) Socialno ekonomiczni problem suczasnogo period Ukrainy (Współczesne problem społeczno ekonomiczne Ukrainy), University of Banking of the National Bank of Ukraine, ISSN 2071-4653, Kiev 2013, str. 322-329
 • M. Gospodarowicz: Ocena skuteczności polityki wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich środkami Unii Europejskiej  w: A. Wasilewski (red. nauk) Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 77, Warszawa 2012, ISBN (w druku), s. 120, współautorzy: K. Bondyra, K. Krukowski, M. Oliński, B. Roszkowska-Mądra, A. Wasilewski, M. Wożniak
 • M. Gospodarowicz: Działalność koordynacyjna instytucji wspierających przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich (s. 155-169) w:  D. Kołodziejczyk (red. nauk) Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 47, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7658-277-1, s. 169, współautorzy: A. Czudec, D. Kołodziejczyk, M. Jabłoński, R. Kata, T. Miś, K. Smędzik-Ambroży, D. Zając
 • M. Gospodarowicz: Obowiązek zwiększenia i utrzymania zatrudnienia: bariera czy czynnik efektywnego wykorzystania środków UE w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (s. 95-118) w: A. Wasilewski (red. nauk) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 41, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7658-276-4, s. 139, współautorzy: B. Chmielewska, B. Roszkowska-Mądra, P. Siemiński, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Analiza stanu podmiotów gospodarczych w polskich gminach na obszarach wiejskich w latach 2006-2010 (s. 35-47) w: A. Wasilewski (red. nauk) Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 14, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-168-2, s. 111, współautorzy B. Chmielewska, E. Ślązak, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Instrumenty inżynierii finansowej w działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej (s. 72-86) w: A. Wasilewski (red. nauk) Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 14, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-168-2, s. 111, współautorzy B. Chmielewska, E. Ślązak, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk: Ocena systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii Rozwoju Kraju i zmian Wspólnej Polityki Rolnej (s.60-98) w: D. Kołodziejczyk, M. Gospodarowicz (red. nauk) Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 12, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-160-6, s. 131, współautorzy B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, A. Majchrzak, A. Matuszczak, T. Miś, M. Zalesko
 • M. Gospodarowicz: Analiza efektywności produkcji gospodarstw wysokotowarowych (s. 24-83) w: M. Gospodarowicz, B. Karwat-Woźniak Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw  wysokotowarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 159, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-034-0 s. 121,
 • M. Gospodarowicz: Klasyfikacja gospodarstw wysokotowarowych według ich kondycji ekonomicznej przy wykorzystaniu wybranych narzędzi analizy skupień (s. 104-110) w: M. Gospodarowicz, B. Karwat-Woźniak Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw  wysokotowarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 159, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-034-0 s. 121
 • M. Gospodarowicz: Jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu kapitału ludzkiego (s. 49-66) w: M. Gospodarowicz, H. Kałuża, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Instytucjonalne instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 138, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-037-1 s. 127
 • M. Gospodarowicz: Działalność instytucjonalna na rzecz rozwoju nierolniczych działań gospodarczych (s. 31-51) w: M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009,  Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 136, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-029-6  s. 77
 • M. Gospodarowicz: Analiza efektywności wykorzystania kontaktów z instytucjami przez gospodarstwa (s. 108-113) w: B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski, Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 103, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60798-75-1 s. 185
 • M. Gospodarowicz: Analiza instytucji lokalnych działających w sferze rynku (s. 162-177) w: B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski, Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 103, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60798-75-1 s. 185
 • M. Gospodarowicz: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin a rozwój sektora MSP w najbliższych latach (s. 49-77) w:  M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 92, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60798-60-7
 • M. Gospodarowicz: Bezpośrednie instrumenty wspierania pozarolniczej działalności gospodarczej (s. 40-61) w: M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Działalność samorządów lokalnych na rzecz rozwoju nierolniczych dziedzin gospodarczych,  Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 70, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60798-13-3 s. 91
 • M. Gospodarowicz: Ocena gmin z punktu widzenia efektywności wykorzystania organizacji pozarządowych: (s. 14-55) w: D. Kołodziejczyk (red. nauk) Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 41, Warszawa 2006, ISBN 83-89666-67-7 s. 137, współautorzy: A. Alińska, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Organizacje wspierające rozwój lokalny – studium przypadku: (s. 115-135) w: D. Kołodziejczyk (red. nauk) Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 41, Warszawa 2006, ISBN 83-89666-67-7 s. 137, współautorzy: A. Alińska, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych (s. 365-384) w: M. Iwanicz-Drozdowska (red. nauk) Konglomeraty finansowe, PWE Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1708-9, s. 384  współautorzy: R. Bartkowiak, M. Iwanicz-Drozdowska, K.Wiater, M. Wnukowski, B. Lepczyński, R. Pajewska, A. Karmańska, T. Michalski, A. Lewandowski, P. Niedziółka, J. Harasim, S. Flejterski, P. Szklarz, R. Wyszyński, R. Jagiełlo, A. Śliwiński, L. Dziawgo

Redakcja naukowa monografii

 • D. Kołodziejczyk, M. Gospodarowicz (red. nauk) Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 12, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-160-6, s. 131, współautorzy B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, A. Majchrzak, A. Matuszczak, T. Miś, M. Zalesko

ARTYKUŁY

Artykuły w recenzowanych czasopismach

 • Chmieliński P., Gospodarowicz M. A Regional Approach to Rural Development? Regional and Rural Programmes in Poland 2007–2015, Wieś i Rolnictwo 4 (181)/2018 ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir042018/10
 • Chmieliński P., Gospodarowicz M. Distribution of interventions of the Rural Development Programme and Regional Operational Programmes in 2007-2013 in the context of territorial development [w:] Wigier M., Kowalski A. The CAP and national priorities within the EU budget after 2020, Proceedings of the International Scientific Conference “The CAP and national priorities within the EU budget after 2020” Multi-Annual Programme 2015-2019 “The Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals” 11-13 June 2018 Lidzbark Warmiński, Poland, ss.144-157, ISBN 978-83-7658-751-6 DOI: 10.30858/pw/9788376587516
 • Chmieliński P., Gospodarowicz M. Complementarity of regional and rural policies? A study on regional programmes and Common Agricultural Policy Pillar II measures in Poland, Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX (4), ss 22-28, doi: 10.5604/01.3001.0012.2934
 • Gospodarowicz M. System Bank Web 2.0 – bankowość społecznościowa w: Gospodarowicz A. (red. nauk.) Bankowość elektroniczna istota i innowacje, Wydawnictwo Beck, seria Finanse, 978-83-812-8635-0, 2018 ss. 62-84
 • Gospodarowicz M. Fundusze ochrony kapitału, https://viem.viennalife.pl/pl/artykuly/fundusze-ochrony-kapitalu, 16.01.2018
 • Gospodarowicz M. Current trends in the development of modern banking technologies, w: Druhov. O. Proceedings of the The 13th International scientific and practical conference integration of Ukraine into the European and world financial area, SHEI “Banking University”, 2018
 • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku, Zarządzanie i Finanse, ISSN: 2084-5189, Vol. 11, Nr 2 część 1, 2013 str. 160-171
 • M. Gospodarowicz: Sektor mikroprzedsiębiorstw w Polsce i jego wsparcie ze środków UE w latach 2007-2011, w: J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red. nauk) Polityka Ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307/2013 ISSN 1899-3192,  str. 152-165
 • M. Gospodarowicz: Analiza stanu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2006- 2010 w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red. nauk) Polityka Ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246/2012 ISBN 978-83-7695-209-3,  str. 86-96
 • M. Gospodarowicz Development of the technical infrastructure in rural areas in Poland during the period 2000-2009 (Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w latach 2000-2009), Agricultural University Plovdiv - Agricultural Sciences, Volume IV, Issue 9 2012 str. 43-49
 • M. Gospodarowicz Analiza efektywności wykorzystania potencjału inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego – gminach w Polsce w: J. Sokołowski, M. Sosnowski (red. nauk) Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166/2011 ISBN 978-83-7695-180-5,  str. 153-164
 • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe - perspektywa Unii Europejskiej, w: A. Gospodarowicz (red. nauk) Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki (Bankowość) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171/2011 ISBN 978-83-7695-156-0  str. 69-80   
 • M. Gospodarowicz: Non-parametrical Analysis of Technical Efficiency of High – commercial Farms In Poland In the years 1992-2005 with DEA (Analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w Polsce w latach 1992-2005 przy wykorzystaniu metody DEA), Agricultural Economics and Management (Agricultural Academy Sofia) nr 3-4/2011 str. 52-62
 • M. Gospodarowicz (50%), B. Karwat-Woźniak (50%): Efektywność techniczna produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych a poziom wykształcenia ich kierowników, w: B. Borkowski (red. nauk)  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych SGGW Warszawa Tom XII/2 rok 2011, str. 122-139
 • M. Gospodarowicz, Parametryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005, w: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red. nauk) Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144/2010 ISBN 978-83-7695-071-6, str. 174-189 
 • M. Gospodarowicz, Local institutional network and the socio-economic situation of polish farms (Sieć instytucjonalna a sytuacja ekonomiczno społeczna polskich gospodarstw), [w:] P. Sabluk i A. Kowalski (red.) AGRI-Food Sector in the Face of Current Challenges, National University of Food Technologies oraz NSC Institute of Agrarian Economy, Kijów 2009
 • M. Gospodarowicz, Lokalne instytucje (banki komercyjne i spółdzielcze) działające na terenach wiejskich a sytuacja ekonomiczno-społeczna gospodarstw rolnych, Bezpieczny Bank nr 1(38), str. 144-159, 2009
 • M. Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, Bezpieczny Bank nr 2(37) str. 19-46, 2008
 • M. Gospodarowicz The efficiency of local organizations in stimulating the development of selected administrative units – communes (gmina) in Poland, (Efektywność organizacji lokalnych w stymulowaniu rozwoju gmin w Polsce) Leibniz-Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) - Halle/Saale Niemcy, 2008
 • M. Gospodarowicz The assessment of social and economic compatibility of gminas in Poland using Data Envelopment Analysis (Ocena konkurencyjności społecznej i ekonomicznej gmin w Polsce przy wykorzystaniu metody DEA),  [w:] B. Klepacki Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists Wieś Jutra sp z oo. Warszawa-Poznań-Lublin, 2008
 • M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk Financial institutions and the development of rural areas in Poland (Instytucje finansowe a rozwój obszarów wiejskich w Polsce), [w:] N. Lace (red.), Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, Riga, 2008 str. 56-73

Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

 • M. Gospodarowicz: Risk adjusted deposit insurance premium – an empirical analysis for Polish banking sector (Skorygowana o ryzyko premia za gwarantowanie depozytów – analiza empiryczna dla polskiego sektora bankowego), w: P. Jedlicka (red. nauk) Peer-Reviewed Conference Proceedings  Part IV. The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions,  Hradec Kralove 2014, str. 156-164
 • M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk: Instytucje finansowe w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w: V. Vagizova, M. Lebedeva, A. Gospodarowicz (red. nauk) Materials of reports, International Scientific and Research Conference, The strategy of banking and real sector interactions in economy of Russia and Poland under modern conditions, Kazan Federal University, Institute of Economics and Finance, ISBN 978-5-9222-0545-0, str. 51-56
 • M. Gospodarowicz: Mechanizmy dyscypliny rynkowej w bankowości w obliczu zmian na rynkach finansowych w:  J. Ostaszewski, R. Bartkowiak (red. nauk) Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-7378-627-1, 2011 s. 423-441
 • M. Gospodarowicz: CCEFM i VGSF – programy doktoranckie z finansów na uniwersytetach wiedeńskich w: A. Kopiński (red. nauk) Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009 s.71-80
 • M. Gospodarowicz: Analiza empiryczna pośredniej dyscypliny rynkowej w bankowości przy wykorzystaniu miar opartych na metodologii opcyjnej [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-7378-365-2 2008 str. 263-274