Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - dr Marcin Mikołajczyk
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr Marcina Mikołajczyka

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2003
 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2005
 • Marcin Mikołajczyk, „Międzynarodowe klasyfikacje ekspozycji kredytowych - wybrane aspekty systemów w świetle akcesji do Unii Europejskiej” [w:] red. J. Nowakowski i A. Skowronek-Mielczarek „Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2007
 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008
 • Marcin Mikołajczyk, „Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku”, „Bankowość detaliczna”,[w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008
 • Marcin Mikołajczyk, „Nadzór nad rynkiem finansowym”[w]: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Marcin Mikołajczyk, „Wpływ kryzysu subprime na polski sektor bankowy”, [w]: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. R. Bartkowiak,  J. Ostaszewski i, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Marcin Mikołajczyk, „Kryzysy finansowe we współczesnym świecie”, „Bank centralny i banki komercyjne”, „Rynek kapitałowy” [w]: Finanse, red J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2010
 • Marcin Mikołajczyk, „Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem”, „Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe”, [w]:Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Difin, Warszawa, 2012
 • Marcin Mikołajczyk, „Kryzysy finansowe we współczesnym świecie”, „Bank centralny i banki komercyjne”,„Rynek kapitałowy” [w]:Finanse, red J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013
 • Marcin Mikołajczyk, „Instrumenty polityki makroostrożnościowej” [w]: Nauki ekonomiczne w XXI wieku, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • Marcin Mikołajczyk, „Konsolidacja sektora bankowego w Polsce - szansa czy zagrożenie” [w]: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014
 • Marcin Mikołajczyk, „Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego” [w] Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, Kwartalnik KES Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Marcin Mikołajczyk, „Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem”, „Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe”, [w]: Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Difin, Warszawa, 2015
 • Marcin Mikołajczyk, „Audyt działalności bankowej”; „Bankowość hipoteczna”, [w]: Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa, 2018

ARTYKUŁY

 • Marcin Mikołajczyk, „Polskie rozwiązania systemowe w zakresie identyfikacji i szacowania ryzyka systemowego”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 40, Warszawa 2003
 • Marcin Mikołajczyk, „Ewolucja bankowych systemów identyfikacji i szacowania ryzyka kredytowego w Polsce w latach 1993-2003”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 47, Warszawa 2004
 • Marcin Mikołajczyk (współautor), "Evaluating opportunities for successful public–private partnership in the healthcare sector in Poland", Journal of Public Health, 2018