Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - dr Piotr Czapiewski
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr Piotra Czapiewskiego

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • P. Czapiewski, Inwestycje private equity, [w:] red. I. Pruchnicka-Grabias, Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017
 • P. Czapiewski, Teoretyczne aspekty wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, [w:] red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016
 • P. Czapiewski, Bank inwestycyjny na rynku instrumentów udziałowych, [w:] red. P. Niedziółka, Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015
 • P. Czapiewski, Organizacja emisji akcji, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2015 (poprawione wydanie podręcznika)
 • P. Czapiewski, Sekurytyzacja aktywów, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2015 (poprawione wydanie podręcznika)
 • Piotr Czapiewski, Kapitał ludzki a długoterminowe indywidualne decyzje inwestycyjne, [w:] red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej., Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • Piotr Czapiewski, Obligacje - rodzaje, rentowność i ryzyko, [w:] red. P. Niedziółka, Oszczędzam i Inwestuję, Wydawnictwo naukowe ePrzedsiębiorczość, Gniezno 2013
 • P. Czapiewski, Organizacja emisji akcji, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2012
 • P. Czapiewski, Sekurytyzacja aktywów, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2012
 • P. Czapiewski, Wybrane uproszczenia w modelach oceny poziomu ryzyka instrumentów finansowych prowadzące do niedoszacowania stopnia tego ryzyka, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 • P. Czapiewski, Pocisk Markowitza w warunkach dywersyfikacji o instrumenty udziałowe notowane w strefie euro, [w:] red.
 • P.Karpuś, J.Węcławski, Rynek finansowy, inspiracje z integracji europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • P. Czapiewski, Komputerowe systemy transakcyjne w działalności funduszy hedgingowych, [w:] red.I.Pruchnicka-Grabias, Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.

 

ARTYKUŁY

 • P. Czapiewski, Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w celu oceny pojedynczych decyzji inwestycyjnych, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, Numer 3 tom 5 (23)/2015, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015
 • P. Czapiewski, Wpływ ekspansywnej polityki pieniężnej na wyceny na rynkach akcji, Zarządzanie i Finanse, Nr 2, Wyd. 4, Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański, 2013
 • P. Czapiewski, Model stałej korelacji w optymalizacji portfela inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Studia i prace KZiF, Zeszyt Naukowy nr 112, SGH, Warszawa 2011.
 • P. Czapiewski, Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym, Studia i prace KZiF, Zeszyt Naukowy nr 92, SGH, Warszawa 2009
 • P. Czapiewski, Forecasting Correlation Coefficients on the Polish Capital Market with the Application of Beta Coefficients, Journal of Management and Financial Sciences, nr 1, SGH, Warszawa, październik 2008.
  P. Czapiewski, Standaryzacja stóp zwrotu kursu walutowego zmiennością zrealizowaną, Studia i prace KZiF, Zeszyt Naukowy nr 84, SGH, Warszawa 2007.
 • P. Czapiewski, Analiza obligacji strukturyzowanej DB magiczna trójka, Studia i prace KZiF, Zeszyt naukowy nr 80, SGH, Warszawa 2007.