Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Władze
 

 Prof. dr hab. Wojciech Morawski. Dyrektor Instytutu

 

Znalezione obrazy dla zapytania wojciech morawski sghWykształcenie:

 • magisterium (1978) na Wydziale Historycznym UW (praca magisterska na temat zerwania stosunków polsko-radzieckich w 1943 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Holzera)
 • doktorat (1985) w SGPiS (praca doktorska pt. Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego pod kierunkiem profesor Ireny Kostrowickiej)
 • habilitacja (1996) (praca pt. Bankowość prywatna w II Rzeczpospolitej)
 • stypendysta Uniwersytetu w Uppsali (1999)

Specjalizacja:

 • najnowsza historia gospodarcza i historia finansów, najnowsza historia polityczna i geografia historyczna

Sprawowane funkcje akademickie i inne:

Najważniejsze publikacje (z ok. 350 artykułów i kilkunastu książek):

 • Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, 1998; Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, 2002
 • Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003; Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, 2006 (współautor)
 • Od marki do złotego. Historii finansów Drugiej Rzeczypospolitej, 2008
 • Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, 2008; Kronika szczytów G7-G8, (współautor)
 • Dzieje gospodarcze Polski, 2011, wyd. 2 – 2012

Inna aktywność i osiągnięcia:

 • stała współpraca z redakcją miesięcznika „Mówią Wieki”
 • czterokrotne wyróżnienie przez studentów SGH tytułem „Inspiracja roku”
 • prowadzenie popularnych wśród studentów objazdów historycznych (od 1979 r.)
 
 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 

 Prof. dr hab. Juliusz Gardawski - Biografia

 
p01.JPGProf. dr hab. Juliusz Gardawski jest absolwentem SGPiS z roku 1972 (specjalność ekonomika pracy i polityka społeczna). Praca magisterska, pisana u Prof. dra hab. Leszka Gilejki, wieloletniego Kierownika Katedry Socjologii, była poświęcona strukturze społecznej i klasie robotniczej (uczestnictwo w badaniach sondażowych pracowników „Azotów” w Puławach).

Po studiach podjął pracę w Katedrze Filozofii i w tym samym roku dostał od Prof. L. Gilejki propozycję wyjazdu na studia doktoranckie do Moskwy. W 1975 roku obronił pracę doktorską, poświęconą „tektologii”, wczesnej wersji cybernetyki społecznej, opracowanej w początkach XX wieku przez Aleksandra A. Bogdanowa. W Moskwie zainteresował się semiotyką kultury i strukturalizmem (Łotman, Iwanow, Toporow).

Po powrocie kontynuował pracę w Katedrze Filozofii, w zespole socjologicznym Prof. L. Gilejki (drugi zespół, filozoficzny, był kierowany przez dra Romana Rudzińskiego). Początkowo zajmował się strukturalizmem, lecz po krótkim czasie powrócił do badań empirycznych z zakresu socjologii ekonomicznej. Uczestniczył, wraz z drem Wojciechem Widerą w opracowaniu raportu z dużych badań związków zawodowych, które Prof. L. Gilejko realizował od wczesnych lat 70.

Po utworzeniu Katedry Socjologii, którą objął Prof. L. Gilejko,  od początku lat 80. uczestniczył w kolejnych badaniach postaw robotników, stosunków przemysłowych, związków zawodowych, a następnie samorządu pracowniczego. W latach 1987-1991 uczestniczył w kierowanych przez Prof. L. Gilejkę trzech badaniach panelowych w sześciu wielkich fabrykach. Badania były prowadzone w ramach trzech instytucji: Katedry Socjologii SGPiS, Instytutu Gospodarstwa Społecznego  SGPiS i Instytutu Badań Klasy Robotniczej. Wokół Prof. Gilejki zgromadził się zespół badaczy, których praca pozwoliła m.in. na uchwycenie postaw robotniczych w czasach przełomu ustrojowego. Do zespołu należeli Marek Czarzasty, Juliusz Gardawski, Paweł Gieorgica, Leon Grela, Mieczysław Groszek, Czesława Kliszko, Henryk Kliszko, Grzegorz Nowacki, Wiesław Rehan, Paweł Ruszkowski, Andrzej Tudek. Przyjazna i twórcza atmosfera panująca w zespole pozwoliła na uzyskanie znaczących osiągnięć w zakresie badań środowiska robotników przemysłowych (publikowanych w serii studiów „Położenie klasy robotniczej w Polsce”, redagowanej przez prof. Prof. Leszka Gilejkę i Przemysława Wójcika).

Od 1991 roku samodzielnie kierował badaniami klasy robotniczej. W latach 1991-1995 przeprowadził, początkowo wraz z drem Tomaszem Żukowskim, potem samodzielnie, serię badań „Robotnicy”, finansowanych przez polskie przedstawicielstwo fundacji im. Friedricha Eberta. Badania były kontynuacją badań z lat 80. i pozwoliły na stwierdzenie w środowisku robotniczym specyficznego „przyzwolenia ograniczonego” na gospodarkę rynkową i utrzymujące się w długim okresie oczekiwania „przyjaznej (bezpieczniej) gospodarki rynkowej”.

W 1996 roku uzyskał tytułu doktora habilitowanego na podstawie monografii o postawach robotników.

W drugiej połowie lat 90. zaczął współpracę z zespołem Prof. Marii Jarosz, w którym badał zagadnienia własności w spółkach pracowniczych, a także kontynuował badania związków zawodowych. Były one prowadzone ze środków Instytutu Spraw Publicznych i fundacji Eberta (wraz z Barbarą Gąciarz, Andrzejem Mokrzyszewskim i Włodzimierzem Pańkówem).

Pod koniec lat 90. przeprowadził badania właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP (monografia z tych badań była podstawą uzyskania tytułu Profesora w 2002 roku).

W pierwszej dekadzie XXI w. kierował czterema badaniami pracowników na próbach reprezentatywnych (wraz z Jerzym Bartkowskim, Janem Czarzastym, Wiesławą Dąbałą, Czesławą Kliszko, Jackiem Męciną, Michałem Wenzlem). Pierwsze badania (2003) były przeprowadzone ze środków Ministerstwa Finansów, następne (2005, 2007, 2009) ze środków przekazanych przez Konfederację Lewiatan. Konfederacja Lewiatan przekazała także środki na przeprowadzenie reprezentatywnych badań właścicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP w latach 2010-2011.

Aktualnie prowadzi badania liderów związków zawodowych (w turze badań z 2013 roku uczestniczyli Sławomir Adamczyk, Jan Czarzasty, Czesława Kliszko i Barbara Surdykowska, kolejna tura realizowana jest samodzielnie).

W 2010 roku w Katedrze Socjologii Ekonomicznej (obecnie – Zakład Socjologii Ekonomicznej) rozpoczął wydawanie półrocznika po angielsku – Warsaw Forum of Economic Sociology.