Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja i seminaria – Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Konferencje i seminaria
PREWORK.png

 

 Konferencja „Świat (bez) pracy”

 
Podgląd obrazu

 

 Przestrzenie kapitalizmu

 

Konferencja naukowa "Przestrzenie kapitalizmu"

25 października 2018r. godz. 9:45
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.151, p.I. (Gmach Główny)

Link do formularza rejestracyjnego:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBG6XdyX9ET1BhFPldyWmeqlURU9KWFJCN0w0VTFEWFUwUUxIVDJZN1dKMi4u


 
 

 Świat pracy: instytucje i wartości

 
Join our team now! Apply at www.reallygreatsite.com.png
 
 

 Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań

 
Dnia 13 marca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się ogólnopolska konferencja "Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań", której organizatorami był Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.
 
Na konferencji prezentowane były wyniki badań przeprowadzonych przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH (obecnie: Zakład Socjologii Ekonomicznej) w latach 2010-2012. Badania naukowe zostały opublikowane w książce „Rzemieślnicy i biznesmani. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 
 

 KOnferencja ogólnopolska „Miejsce pracy przyszłości - przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji?” w Szczecinie, 13.03.2017

 
​W dniu 13 marca 2017  r. w Szczecinie odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS US "Miejsce pracy przyszłości. Przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji?". W konferencji brały udział ( z referatem)trzy osoby reprezentujące nasz Instytut: dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik (Zakład Socjologii), dr Anna Kozłowska (Zakład Socjologii) i dr Izabela Książkiewicz (Zakład Socjologii Ekonomicznej).

Program Konferencji.
 

 Konferencja ogólnopolska "Socjologia organizacji - krytyczna, radykalna, zaangażowana?", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 14.03.2016.

 
W dniu 14 marca 2016  r. w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS US oraz Szczeciński Oddział PTS Socjologia organizacji - krytyczna, radykalna, zaangażowana?". W konferencji brały udział trzy osoby reprezentujące nasz Instytut: dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik (Zakład Socjologii), dr Anna Kozłowska (Zakład Socjologii) i dr Izabela Książkiewicz (Zakład Socjologii Ekonomicznej). Efektem udziału w konferencji naukowej będzie monografia poświęcona krytycznej analizie socjologii organizacji.
 
 
 

 Świat (bez) pracy – od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej

 
Konferencja z  okazji 70. urodzin Prof. dr hab. J. Gardawskiego pt. Świat (bez) pracy – od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej
 
Miejsce wydarzenia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128 (bud. C), Aula I

 

 Rola dialogu społecznego w promocji zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy

 


SEMINARIUM EKSPERCKIE

Warszawa - SGH - Bud. G - s.151 godz. 10:00

 
 

 Aktorzy i interesy w politykach publicznych Unii Europejskiej i Polski

 
1920 x 1080 px – Projekt bez tytułu — kopia — kopia.png
 
Facebook. Wydarzenie.png
 

 Seminarium Europejskie Prawa autorskie w Europie – bariera czy szansa rozwoju? 6.12.2016.

 
​W dniu 6 grudnia 2016 r. odbyło się VII Seminarium pt. Europejskie Prawa autorskie w Europie – bariera czy szansa rozwoju?, współorganizowane przezKatedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centrum Doskonałości J. Monneta SGH i Fundację Konrada Adenauera w Polsce (KAS). W seminarium uczestniczyli studenci dr Anny Kozłowskiej (Zakład Socjologii), w ramach zajęć z Oddziaływania mass mediów.
 
Panelistów oraz przybyłych gości przywitali, w imieniu Prof. dr hab. Ewy Latoszek – Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej, dr Anna Masłoń-Oracz oraz Piotr Womela z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Panel ekspercki rozpoczął dr Tomasz M. Napiórkowski (Kolegium Gospodarki Światowej SGH) - ekspert SCCD. Podjął on temat tego, jak rozwój biznesu i globalizacja silnie powiązana jest z prawami autorskimi. Prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska, Michał Kanownik stwierdził, że "w dobie cyfryzacji zaciera się sztywna granica między tym, kto jest twórcą, a kto odbiorcą. Zmiany w europejskim prawie autorskim powinny to uwzględniać. Prawo autorskie nie może stanowić bariery dostępu do dóbr intelektualnych, bo jeśli bariera jest zbyt duża konsumenci będą w naturalny sposób szukać sposobów jej obejścia". Kolejny pogląd na prawo autorskie przedstawił Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska). Podkreślił on jak ważna jest kultura i bliskość jej przy ludziach - prawo autorskie powinno spełniać zadania nieograniczające. Aleksandra Chmielewska, pracownik Telewizji Polskiej SA, a zarazem doktorantka KES, zaprezentowała zagadnienie rozwoju szans i zagrożeń telewizji w zakresie praw autorskich, a także przedstawiła zagrożenia w internecie zwłaszcza w mediach społecznościowych wynikające z naruszeń praw autorskich. Mariusz Stecki ekspert nowych mediów, z firmy Radwan, rozszerzył temat praw autorskich w nowych mediach. Zwrócił uwagę na przestarzale prawo autorskie w UE i krajach członkowskich, a także brak świadomości lub zrozumienia kwestii ochrony ze strony użytkowników. Przestawiał na wielu przykładach szanse i zagrożenia. Drugą częścią wydarzenia była dyskusja, podczas której analizowano naukowe i biznesowe aspekty prawa autorskiego /oprac. mgr Aleksandra Chmielewska/.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej http://www.pecsa.edu.pl/. Za organizację seminarium odpowiedzialne były: mgr Marta Dobrzycka (doktorandka KES) oraz mgr inż. Ewa Osuch-Rak (doktorandka KES). Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA.
 

 Konferencja wspomnieniowa w 30. rocznicę śmierci dr hab Romana Rudzińskiego, Warszawa, 4.12.2015.

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Zakład Filozofii, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 4 grudnia 2015 r. zaprosił na konferencję wspomnieniową w 30. rocznicę śmierci "Roman Rudziński. Człowiek i dzieło".

Program konferencji.

 
 

 Cykliczne seminarium naukowe „Polski Kapitalizm”

 

Seminarium naukowe pt. Polski Kapitalizm organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, to cykliczne spotkania, poświęcone dyskusji nad różnorodnością kapitalizmu w kontekście zmian instytucjonalnych  polskiego systemu gospodarczego.


WFESWarsaw Forum of Economic Sociology.png


 

 
 

 Struktura