Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : konferencja_swiat_bez_pracy
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja "Świat (bez) pracy"

 
Robert Skidelsky wraz ze swym synem opublikował w 2012 roku esej pt. "How Much is Enough". Autorzy zwracają w nim uwagę na nadmierną konsumpcję, która napędza współczesną gospodarkę, prowadząc do szeregu negatywnych ekonomicznych i społecznych konsekwencji. Autorzy przekonani są o tym, że sposobem na ograniczenie konsumpcji jest zmniejszenie czasu pracy na rzecz czasu wolnego dla pracowników. Ile słuszności jest w tej idei?

 

Na temat pracy i jej przyszłości dyskutowano w czasie konferencji „Świat (bez) pracy”, która odbyła się


18 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

w godz. 10:30-16:30

 


Miejsce: budynek C, aula 2, al. Niepodległości 128.

W wydarzeniu wzieli udział przedstawiciele nauki a także organizacji zrzeszających pracodawców, pracowników i przedsiębiorców. Konferencja odbywa się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour, patronat natomiast objęła Rady Dialogu Społecznego.

Chcielibyśmy również przedstawić Państwu efekt wspólnej pracy uczestników II Seminarium Świeradowskiego, które odbyło się 24–25 maja 2019 r. Jego tematem był „Świat (bez) pracy” i stał się inspiracją dla warszawskiej konferencji.

Publikację znajdą państwo pod linkiem:

https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/10/OEES_Discussion_Papers_nr_4_ISSUU.pdf

 
Praca ludzi zastępowana i wypierana jest przez automaty, roboty i sztuczną inteligencję. Globalizacja, finansjalizacja i cyfryzacja gospodarki wywołują m.in. głębokie zmiany w stosunkach pracy. Traci ona swoje lokalne związanie: stała się mobilna, także na skalę globalną. W rezultacie jednak przestaje być oczywiste, jakie są prawne i społeczne podstawy umowy pracownika z pracodawcą i w jaki sposób taką pracę opodatkować. W rezultacie wzmaga to konkurencję, ale i osłabia ochronę pracy. Związki zawodowe organizujące pracowników podlegają dramatycznemu zanikowi, następuje dezintegracja środowisk pracowniczych, co obserwowane jest z niepokojem także przez czołowych reprezentantów wielkiego biznesu, a w konsekwencji rozpowszechniają się niestandardowe formy zatrudnienia i zubożenie warstwy pracowników wykonawczych. Aby alternatywne reguły gry ekonomicznej i siły je pobudzające mogły się w ogóle wyłonić, przestrzeń działalności gospodarczej musi być w jakiejś mierze przestrzenią wolną, czyli wspólną i dostępną dla aktywności każdego. Oznacza to, że nie może ona zostać w pełni sprywatyzowana czy zawłaszczona.


Open Eyes Economy mówi o swoich ideach nie tylko podczas Międzynarodowego Szczytu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, który odbywa się co roku w listopadzie w Krakowie. Jesteśmy w małych i dużych miastach. W drodze przez cały rok. Open Eyes Economy on Tour to cykl mniejszych wydarzeń (konferencje, sesje, fora, debaty itp.) o charakterze merytorycznym, które odbywają się we wszystkich większych polskich i w wybranych europejskich miastach. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana, ale zawsze w pełni zgodna z założeniami Open Eyes Economy. Warto śledzić kalendarz OEE on Tour, by zetknąć się z energią i świeżością tego sposobu myślenia we własnym mieście i w ciągu całego roku. Celem jest nawiązywanie i rozwijanie inicjatyw i pogłębianie kontaktów, tematów, ale przede wszystkim dzielenie się błękitną rewolucją z innymi miastami w Polsce i za granicą.

Konferencja jest kontynuacją rozmowy rozpoczętej w maju tego roku na II seminarium świeradowskim. Grupa naukowców i praktyków, zajmujących się tematyką zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy spotykała się aby rozmawiać o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach 4. rewolucji przemysłowej i jej wpływie na kształtowanie się rynku pracy. Zapisem prowadzonej dyskusji będzie publikacja wydana w ramach serii „Open Eyes Economy Discussion Papers”, każdy z uczestników konferencji ją otrzyma.

 
 

 Podsumowanie konferencji

 
 

 PRogram konferencji