Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : polscy_przedsiebiorcy
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Konferencje i seminaria
 

 Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań

 
Dnia 13 marca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się ogólnopolska konferencja Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań. Organizatorami konferencji byli: Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Przedmiotem Konferencji były badania przeprowadzone przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH (obecnie: Zakład Socjologii Ekonomicznej) w latach 2010-2012. Badania naukowe zostały opublikowane w książce „Rzemieślnicy i biznesmani. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Badania były finansowane z funduszów przekazanych Katedrze Socjologii Ekonomicznej SGH przez Konfederację Lewiatan.  

Konferencja została przeprowadzona pod patronatem JM Rektora SGH prof. dr hab. Tomasza Szapiro. Przewodniczący Rady Programowej Konferencji: prof. dr hab. Juliusz Gardawski Dyrektor Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: mgr Andrzej Stępniewski, honorowy przewodniczący  Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Sekretariat konferencji: Jolanta Nawrot (kontakt: jnawro@ sgh.waw.pl)

Zaproszenie i Program

 

 Prezentacje z konferencji

 
 
 
 

 Fotorelacja

 
0101740002.JPG

0101740022.JPG


0101740024.JPG