Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Studiów Międzynarodowych - Publikacje
 

 Publikacje Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

 
 


 
9788372518439.jpg
 
Socjologia gospodarki, red.Leszek Gilejko, Rafał Towalski, Juliusz Gardawski, Jacenty Sierwierski, Wydawnictwo: DIFIN, Warszawa 2008, ss. 258.
 
Publikacja składa się ona z czterech w miarę autonomicznych części.

W części I rozważane są determinanty rozwoju i wzrostu gospodarczego, głównie w odniesieniu do procesów kulturowych.

W części II (socjologia makroekonomiczna) analizowane są instytucje gospodarcze z socjologicznego punktu widzenia oraz zachowania aktorów w gospodarce.

Część III to analiza struktury społecznej w jej związkach z gospodarką oraz analiza mentalności ekonomicznej.

W części IV (socjologia mikroekonomiczna) poruszane są zagadnienia przedsiębiorstwa, stosunki pracy wraz z partycypacją oraz konflikt przemysłowy.

Całość ma w zamierzeniu ukazać gospodarkę w perspektywie socjologicznej.
 

Podręcznik jest dziełem pracowników naukowych Instytutu, od wielu lat zainteresowanych problemami gospodarczymi. Wszyscy autorzy uczestniczyli w europejskich projektach badawczych, m.in. poświęconych sektorowi publicznemu w gospodarce.
 
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych problemami gospodarczymi. Jest znakomitym podręcznikiem dla studentów socjologii i kierunków ekonomicznych, których program obejmuje socjologię gospodarki, socjologię pracy, socjologię przedsiębiorstwa i podobne subdyscypliny.

Spis treści
 
ISBN: 978-83-7251-843-9
 
 

 2019

 

E. Firlit (red.), Wspólnota i tożsamość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.


 

 2018

 
​​
J. Czarzasty, Cz. Kliszko (2018), Świat (bez) pracy.Od Fordyzmu Do Czwartej Rewolucji Przemysłowej, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Świat (bez) pracy 

ISBN: 978-83-8030-247-1 
Nakładem European Trade Union Institute (ETUI) ukazała się książka zbiorowa pt. Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement, red. D. Natali, E. Pavolini i B. Vanhercke.


Książka przynosi porównawczą analizę systemów pracowniczych świadczeń socjalnych (occupational welfare) w wybranych państwach członkowskich UE, w tym Polsce (jako jedynym państwie członkowskim z Europy Środkowo-Wschodniej). Autorem rozdziału poświęconego Polsce jest dr Jan Czarzasty. 

 2015

 
​Teksty naszych pracowników, dr hab. Jolanty Gładys-Jakóbik i dr Anny Kozłowskiej, ukazały się w publikacji pod red. V. Korporowicz, Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki. Strategie. Metody, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Znalezione obrazy dla zapytania Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, red. V. Korporowicz
 
J. Gładys-Jakóbik, Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby, w: red. V. Korporowicz, Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki. Strategie. Metody, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.110-131.
 
A. Kozłowska,V. Korporowicz, Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu, w: red. V. Korporowicz, Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki. Strategie. Metody, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 167-186.
 
W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych uwarunkowań dotyczących procesu decyzyjnego. Autorzy podjęli próbę rozpoznania problemów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w sferze zdrowia, które wymuszają nowe, dogłębne podejście do zarządzania. Dodatkowo omówili metody wykorzystywane w zarządzaniu progresywnym podmiotem leczniczym.
Książka Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody wzbogacona została o liczne propozycje konkretnych rozwiązań, które ułatwią każdemu podmiotowi leczniczemu oraz instytucjom sterującym sektorem ochrony zdrowia podejmowanie strategicznych decyzji.
/opis ze strony: Gandalf/
 
 
ISBN: 978-83-264-8110-9