Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania statutowe

 
W okresie od 2010 r. w Zakładzie Filozofii w ramach badań statutowych prowadzono następujące projekty:

2010-2011 Uzasadnienie etyki biznesu. Perspektywa humanistyczna

Badania stanowiące kontynuację projektu realizowanego w Zakładzie Filozofii w 2008 r. Zostały podjęte w celu stworzenia teoretycznego i praktycznego modelu uprawiania etyki biznesu bazującego na refleksji humanistycznej i formującego postawy wrażliwości etycznej ludzi biznesu, oraz wypracowania uzasadnienia dla przyjęcia takiej perspektywy w etyce biznesu.

Podejmowane tematy badawcze obejmowały m.in.:
społeczne aspekty podejmowania decyzji w życiu gospodarczym,
etykę odpowiedzialności w kontekście problematyki życia gospodarczego,
analizę misji uniwersytetów pod kątem przemian etosu, kodeksów dobrych obyczajów i praktyk,
zagadnienie prywatności w świetle technologii informacyjnych,
problematykę szczęścia w kontekście oceny kapitalizmu wolnorynkowego.


2012 Współczesne koncepcje i problemy etyczne

Przedmiotem badań były koncepcje etycznego działania rozwijane w drugiej połowie XX wieku. Podejmowane analizy obejmowały m.in.:
rozwój historyczny takich koncepcji w kontekście wpływowych klasycznych teorii etycznego działania,
koncepcje etycznego działania,
problematykę obowiązywania i uzasadniania norm moralnych.

2013 Działanie moralne – uwarunkowania, motywy, racje

Celem badania była analiza warunków moralnego działania, m.in. motywacji i uzasadnień leżących u podstaw działania, na podstawie wybranych koncepcji filozoficznych, dawniejszych i współczesnych.

Podjęte w ramach badań kwestie dotyczyły m.in.:
specyfiki motywów moralnych,
uzasadniania przekonań moralnych,
sposobów, w jakie motywy moralne kształtują działanie,
relacji między jednostką a wspólnotą.


2014-2020 Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje.

Badania zostały zainaugurowane w 2014 r. Ich celem jest analiza zjawiska intersubiektywności z perspektywy filozofii oraz teorii polityki. Badania obejmują analizy różnego typu struktur budujących intersubiektywność. Podejmowane dotychczas tematy badań indywidualnych obejmowały m.in:
pojęcie wartości i jego historyczny rozwój,
zagadnienie dychotomii fakty-wartości,
pojęcie egoizmu i jego znaczenie w ekonomii,
pojecie porządku (ordo) w kontekście stosunków polityczno-ekonomicznych,
teorie uzasadniania w kontekście analizy sporów i barier w interpersonalnej komunikacji,,
moralne problemy w relacjach miedzy płciami,
zjawisko propagandy politycznej i dezinformacji w oficjalnym i nieoficjalnym obiegu komunikacyjnym,
pojęcie tożsamości i różnorodności w kontekście wielokulturowego społeczeństwa,
zagadnienie etnocentryzmu i warunków dla dialogu międzykulturowego w kontekście zjawiska migracji.


  • Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach pracowników Zakładu Filozofii (zob. Pracownicy).
 
 
 

 Nawigacja