Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania własne pracowników

 

Program badawczy SGH (w okresie jego obowiązywania)

W pierwszej dekadzie XXI w. (w okresie obowiązywania tego programu badawczego SGH) pracownicy Zakładu prowadzili badania własne w następującym zakresie:

  • Dr hab. Justyna Nowotniak - Poręba, prof. SGH prowadziła badania nad problemem zmysłowości w koncepcji Immanuela Kanta. Rezulatatem badań była późniejsza publikacja „Różne strony zmysłowości w filozofii Kanta", OW SGH, Warszawa 2010.
  • Dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH, zajmował się przede wszystkim problematyką etyki gospodarczej oraz etyki biznesu - w szczególności z perspektywy rozważań nad pojęciem racjonalności oraz zagadnień etyki dyskursu. Podejmował też prace badawcze nad kwestią rozumienia polityki w koncepcji Martina Heideggera. Wynikiem tych prac był szereg publikacji w czasopismach i monografiach naukowych.
  • Prace badawcze dr. Jacka Ziobrowskiego dotyczyły przede wszystkim koncepcji Ludwiga Wittgensteina. Rezultatem badań był szereg publikacji w czasopismach i monografiach naukowych. Podejmował również badania nad kulturą i systemem politycznym Szwajcarii.


Pozostałe projekty badawcze

Oprócz badań statutowych pracownicy jednostki biorą również udział w projektach badawczych prowadzonych prowadzonych we współpracy z innymi podmiotami. Efektem udziału dr. hab. Grzegorza Szulczewskiego, prof. SGH, w pracach Zespole Badawczym Etyki Życia Gospodarczego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, była publikacja pt. „Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu. Wstępny raport z badań", W. Gasparski z zespołem: A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach pracowników naszej jednostki (zob. Pracownicy)
 
 
 

 Nawigacja