Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wykluczenie, partycypacja, inicjatywy, 19-20.03.2021

 
​Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji pt. Wykluczenie, partycypacja, inicjatywy. O społecznym i politycznym wymiarze aktywności obywatelskiej, organizowanej przez Zakład Filozofii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 19-20 marca 2021 r. (piątek-sobota). Tematem konferencji jest zjawisko szeroko pojmowanego społecznego wykluczenia oraz zagadnienie aktywności obywatelskiej, jej zróżnicowanych form, a także uwarunkowań i konsekwencji.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Udział w nim jest bezpłatny. 

Poniżej zamieszczamy informację i zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników:
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji.pdf
 

 Program konferencji

 
piątek, 19.03.2021
9.45-10.15    Otwarcie konferencji

                         dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej
                         prof. dr hab. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

                        
 
Sesja I             prowadzi dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH​ ​
​10.15-11.15 dr hab. Magdalena Środa, prof. UW
O potrzebie moralności życia publicznego
​11.15-11.45 dr hab. Filip Ilkowski (UW)
Wykluczenie, dyskryminacja, wyzysk… – w poszukiwaniu porządku pojęciowego i podmiotowości
z perspektywy emancypacyjnych ruchów społecznych
​11.45-12.15 prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (SGH)
Partycypacja polityczna w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej
12.15-12.30    przerwa na kawę​ ​
​12.30-13.00 dr Ewa Majewska
Współczesne praktyki solidarności. W stronę polityki transwersalnej
​13.00-13.30 ​dr hab. Kazimierz Dziubka, prof. UWr
Obywatel jako enaktywny podmiot poznający treści aksjonormatywnych wzorców podzielanego „my”
​13.30-14.00 ​dr Jacek Ziobrowski (SGH)
Inicjatywa obywatelska w Szwajcarii a sprawy polskie
​ ​Sesja II           prowadzi dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH
​15.00-16.00 ​Zbigniew Bujak (współzałożyciel NSZZ Solidarność, uczestnik rozmów „Okrągłego Stołu”)
Porozumienie społeczne, czyli o istocie upodmiotowienia
​16.00-16.30 ​dr Michał Siermiński
Rewolucja „Solidarności” jako radykalne doświadczenie społecznej partycypacji
​16.30-17.00 ​prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH)
„Teraz nie ma się do kogo zwrócić”
​17.00-17.30 ​Karolina Dreszer-Smalec (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)
Obywatelskie funkcje stowarzyszeń
​17.30-18.00 dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ
Opór jako komponent społeczeństwa obywatelskiego
sobota, 20.03.2021
Sesja III           prowadzi dr Ewa Majewska
​10.00-11.00 ​dr Sylwia Spurek (posłanka do Parlamentu Europejskiego)
The Future is for Feminists and for Vegans
​11.00-11.30 ​dr Tomasz Wysłobocki (UWr)
W cieniu wolności, równości i… gilotyny. Condorcet, Madame de Cambis, Olympe de Gouges – nieusłyszane głosy w sprawie równouprawnienia kobiet
11.30-11.45    przerwa na kawę
​11.45-12.15 ​dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH
Giń patriarchalna ohydo!
​12.15-12.45 ​dr hab. Michał Kozłowski, prof. UW
Błogosławiony fałszywy prestiż – Mahatma Gandhi i niedotykalni
​12.45-13.15 ​dr Ewa Rosiak-Zięba (SGH)
Epistemiczna eksploatacja?
Sesja IV           prowadzi dr hab. Janusz Sidorek, prof. SGH​ ​
​14.00-15.00 ​dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW
Przemoc w dobie pandemii
​15.00-15.30 ​dr Agnieszka Ziętek (UMCS)
„Widzialna ręka” czy dystans społeczny? Społeczność akademicka wobec pandemii
​15.30-16.00 ​Katarzyna Rakowska (UW)
Strajk nauczycieli – przebieg, sukcesy, porażki, skutki
16.00-16.15    przerwa na kawę
​16.15-16.45 ​dr Rafał Bakalarczyk (Instytut Polityki Senioralnej)
Marginalizacja opiekunów osób dorosłych i społeczne strategie na rzecz jej przezwyciężania
​16.45-17.15 ​dr Joanna Felczak (SGH)
Oddolne strategie przeciwdziałania (dalszemu) wykluczeniu byłych skazanych i ich rodzin
​17.15-17.45 ​dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH
Pandemia a wolności obywatelskie w ujęciu liberalizmu
17.45- 18.00   Zamknięcie​ ​konferencji
 

 
 
 

 Nawigacja

 
 

 RODO

 
 

 Pliki

 
 

 Organizatorzy

 
Komitet organizacyjny
dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba - przewodnicząca
dr hab. Janusz Sidorek
dr hab. Grzegorz Szulczewski        
dr Ewa Rosiak-Zięba - sekretarz
dr Jacek Ziobrowski – sekretarz