Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Zakład Filozofii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Filozofii - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje i Seminaria

 

Konferencje:

​Data Temat​
 21.10.2010
Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie​
 21-22.09.2011
Współczesne koncepcje etycznego działania​
14.06.2013 ​
Etyka i granice komunikacji​

​4.12.2015 Roman Rudziński. Człowiek i dzieło
19.04.2018 Etyka - dyskurs - ideologia
​19-20.03.2021


Wykluczenie, partycypacja, inicjatywy. O społecznym i politycznym wymiarze aktywności obywatelskiej (link)
6.12.2022 ​Prakseologia, etyka, gospodarka (link)

 

Seminaria:

  • I 2006 - VI 2007 – cykl seminariów nt. Współczesne koncepcje etyczne; kierownik: dr Jacek Ziobrowski
  • 27-28 VIII 2010 II międzynarodowe seminarium Business Ethics Education and Embedded Capitalism: Canada, Poland, Germany (seminarium prowadzone w języku angielskim, wzięło w nim 17 uczestników z 6 krajów)
  • 24 XI 2014 otwarte seminarium naukowe pt. Max Weber: czy nadal żyjemy w odczarowanym świecie?
  • II - VI 2021 seminarium poświęcone filozofii praktycznej, organizowane przy współudziale prof. Wojciecha Paprockiego (KZiF SGH) na platformie Microsoft Teams

Otwarte zebrania i spotkania:

  • 27 XI 2013 otwarte zebranie Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej nt. historii i współczesności sfery publicznej. Podstawę dla dyskusji stanowiła książka Jürgena Habermasa Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej
  • 02 III 2017 spotkanie z Andrzejem Lederem, autorem książki Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Katedrą Historii Gospodarczej.
  • 13 VI 2017 spotkanie z Michałem Siermińskim, autorem książki Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Katedrą Historii Gospodarczej

 
 
 

 Nawigacja