Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Filozofii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Filozofii - Publikacje
 

 Wybrane publikacje

 

Prace zbiorowe:

 • Racjonalność w tradycji filozoficznej, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1993.
 • Antologia tekstów filozoficznych, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa1998.
 • Szkice z filozofii, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Scholar, Warszawa 2013.
 • Kierkegaard i komunikacja bezpośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, red. J. Ziobrowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, red. J. Sidorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • W kręgu ideologii, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, red. J. Sidorek, OW SGH, Warszawa 2020.

Wybrane monografie pracowników:

 • J. Nowotniak, Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności, Spacja, Warszawa 1995.
 • G. Szulczewski, Aporie filozofii a kondycja racjonalizmu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • J. Nowotniak, Różne strony zmysłowości w filozofii Kanta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • G. Szulczewski, Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, wyd II: 2013.
 • J. Ziobrowski, Struktury uzasadniania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 
 
 

 Nawigacja