Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : O Zakładzie – Zakład Filozofii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Zakład Filozofii - O Zakładzie
 

 O Zakładzie

 

Historia:

Jedostka została przyłączona do Kolegium Ekonomiczno-Społecznego (wówczas Wydziału) w 1968 r. jako Katedra Filozofii. Wcześniej wchodziła w skład Wydziału Handlu Wewnętrznego. Jednostką kierowali kolejno:

  • doc. dr hab. Leszek Gilejko
  • doc. dr hab. Roman Rudziński
  • prof. dr hab. Tadeusz Płużański
  • prof. dr hab. Stanisław Piwko
  • dr hab. Joachim Osiński, prof. SGH

Obecnie jednostką kieruje  dr hab. Justyna Nowotniak - Poręba, prof. SGH.

24 maja 2013 r. na mocy decyzji Rektora SGH (zarządzenie nr 25 z dn. 24.05.2013 r.) Katedra Filozofii weszła w skład nowo powstałego Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej i przekształciła się w Zakład Filozofii.

 

Zespół:

Zespół składa się z pracowników naukowych o różnorodnych specjalizacjach badawczych: od historii filozofii, poprzez teorię poznania, filozofię moralności i etykę życia gospodarczego, aż po problematykę filozofii analitycznej, filozofii języka, logiki i metodologii nauk.

 

Oferta dydaktyczna

Zakład Filozofii odpowiada za proces nauczania w SGH Filozofii, a także Etyki. Oprócz standardowego programu realizowanego w ramach ćwiczęń, konwersatoriów i wykładów Katedra zgłasza różnorodną ofertę dydaktyczną do "Informatora", w szczególności dla V poziomu (oferta dydaktyczna tzw. swobodnego wyboru).

Pracownicy Zakładu prowadzą również szereg seminariów i konwersatoriów  oraz wykłady i seminaria dla doktorantów we wszystkich Kolegiach SGH. 

 
 
 

 Nawigacja