Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Ewa Rosiak-Zięba

 
Specjalizacja badawcza: filozofia języka, pragmatyka logiczna, filozofia kultury. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorię argumentacji, zagadnienia propagandy i dezinformacji. 

Wybrane publikacje:
 • Zarożdienije fiłosofskogo reliatiwizma; "Stawropolskij almanach Rossijskogo obszczestwa intellektualnoj istorii", Wypusk 10, Stawropol – Piatigorsk 2008, s. 156-170.
 • Problem with the Notion of Meaning and Reference in the Field of Analytic Philosophy, w: Philosophy of Language and Linguistics, P. Stalmaszczyk (ed.), vol. II: “The Philosophical Turn”; Frankfurt, Paris, Lancaster, New Brunshwick: ontos verlag, 2010, s. 231-239.
 • Dyrektywalna koncepcja znaczenia a możliwe użycie terminu „prawdziwy”, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, t. XXV, 2013, s. 155-167, doi: http://dx.doi.org/10.15290/idea.2013.25.09,
  http://hdl.handle.net/11320/595 [link].
 • Wolność przez WWW, „Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture” 2014, nr 1 (1), s. 121-135,
  http://hdl.handle.net/20.500.12182/492 [link (repozytorium SGH) ].
 • O tzw. „polskich obozach koncentracyjnych” - ujęcie problemu z perspektywy pragmatyki logicznej, w: Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015, s. 185-198 [link ],
tłum. ang.: On the so called "Polish concentration camps": A logical pragmatic perspective, w: Defective Codes of Memory. How the memory of international crimes is distorted in public discourse, A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (eds.),Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015, s. 177-189  [link ]
 
tłum. niem.: Über die „polnischen Konzentrationslager” – die Auffassung des Problems aus der Sicht der logischen Pragmatik, w: Die feh-lerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs, A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (eds.),C.H. Beck, Warschau 2016, 165-176.
 • Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016,  s. 77-97, http://hdl.handle.net/20.500.12182/493 [link (repozytorium SGH)].
 • Kilka uwag o filozoficznym relatywizmie, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” 2016, t. 63, s. 63-83, doi: http://dx.doi.org/10.4467/20843887PI.16.003.7642 [ link].
 • Radiofobia w świecie plotki. Katastrofa w Czarnobylu a wybuchy paniki we współczesnej Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 2017, t. 61, nr 1 (456), s. 139-146, doi: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.9233,
  http://hdl.handle.net/20.500.12182/553 [link (repozytorium SGH)].
 • On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam, "Kultura i Wartości" 2018, nr 25, s. 69-84; doi: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.25.69, http://hdl.handle.net/20.500.12182/494 [link (repozytorium SGH)].
 • O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam, "Res Rhetorica" 2019, t. 6 nr 3, s. 53-67; doi:https://doi.org/10.29107/rr2019.3.4 [link]
 • O pewnych dylematach moralnych jako narzędziach propagandy politycznej. Argument z „donoszenia na Polskę” przez opozycję w okresie PRL; w: W kręgu ideologii, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019,  s. 121-138, http://hdl.handle.net/20.500.12182/883 [link (repozytorium SGH).
 • O etnocentryzmie i dialogu międzykulturowym w kontekście zjawiska migracji, w: Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, red. J. Sidorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 133-156.
 • O poprawności politycznej, tzw. mowie nienawiści i odpowiedzialności za słowo, w: Odpowiedzialność za słowo. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, D. Sulej, S. Kurpanik, W. Rychta, M. Koszewski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 167-180.
Najważniejsze nagrody

​2016


​Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia I w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. "Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym" pod redakcją Artura Nowaka-Fara i Łukasza Zamęckiego.
​2017

Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia I w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. "Konteksty wartości" pod redakcją Justyny Nowotniak.
​2020 ​Grant naukowy Rektora SGH.
 

Stypendia naukowe

​2015

​Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Open Society Archives (Central European Uniwersity, Budapeszt, Węgry)
 

Działalność w towarzystwach naukowych
Rhetoric Society of Europe
Polskie Towarzystwo Retoryczne
ArgDiap
Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 
 

 Badania naukowe

 
 • Stypendia naukowe 
2015 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, OSA (Budapeszt, Węgry)
Raport z badań: Cursed Soldiers in the the light of documentary film propaganda 1945-1953 [link]
PROJEKTY KRAJOWE
 • Udział w projektach
2018 NCBR "Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR"
 • Badania statutowe
2014
Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje (Zakład Filozofii SGH):
Problem znaczenia zdań (Koło Wiedeńskie i Willard Van Orman Quine)
Jednostka, środowisko, organizacje - mechanizmy adaptacji w procesach zmian (Zakład Socjologii SGH):
Legendy miejskie jako możliwe elementy strategii adaptacyjnych w procesach zmian
2015-2020. Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje - tematy: m.in.
Wartości moralne z perspektywy koncepcji Willarda Van Ormana Quine’a
Splątanie faktów i wartości według Hilarego Putnama
Możliwe funkcje społeczne plotek i legend miejskich
etyczne aspekty wybranych komunikatów propagandowych
dezinformacja w czasie pandemii COVID-19
zagadnienie etnocentryzmu i warunków dla dialogu międzykulturowego w kontekście zjawiska migracji
 

 Varia

 
 • Kwestionariusz Kto jest kim, Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL", grudzień 2015 nr 156 (SGH), s. 59 [link]
 
 

 Nawigacja