Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Janusz Sidorek, prof. SGH

 
Zainteresowania naukowe i specjalizacja badawcza:Historia filozofii XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem filozofii niemieckiej (zwłaszcza szkoły fenomenologicznej).


Redakcja prac zbiorowych
 • Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.

Ważniejsze publikacje
 • Kryzys racjonalności w fenomenologii Edmunda Husserla, w: Racjonalność w tradycji filozoficznej, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1993, s. 72-86.
 • Max Scheler: apriori w świecie wartości, w: Racjonalność w tradycji filozoficznej, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1993, s. 87-100.
 • Słowo wstępne, w: E. Husserl, Prolegomena do czystej logiki (Badania logiczne, t. I), Wydawnictwo COMER (Biblioteka Filozofów), Toruń 1996, s. VII-XXX; 2 edycja: Wydawnictwo Naukowe PWN (BKF), Warszawa 2006, s. IX-XL.
 • Słowo wstępne, w: E. Husserl, Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania (Badania logiczne, t. II), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. XV-LXIX.
 • Uobecnienie, „Sztuka i Filozofia” 2002, nr 21, s. 22-30.
 • Świadomość czasu w świetle „Rękopisów z Bernau”, „Studia Philosophiae Christianae” 2003, nr 2, s. 167-186 [link].
 • Między Kantem a Adamem Smithem. Filozofia moralna Ernsta Tugendhata, w: E. Tugendhat, Wykłady o etyce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. IX-LVII.
 • O dobru, złu i kilku innych związanych z tym sprawach, w: Szkice z filozofii, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 35-68.
 • Czasowość historii transcendentalnej, „Principia” 2007, tom XLVII-XLVIII (Principia fenomenologii), s. 79-94.
 • Prawda i intuicja, w: Intuicja w nauce, red. A. Motycka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 51-94.
 • Ja i horyzont temporalny, „Przegląd Filozoficzny” 2009, nr 4, s. 371-390.
 • Edmunda Husserla polemika z relatywizmem i sceptycyzmem, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2010, s. 207-226 [abstrakt].
 • Racjonalność Zachodu – zastygła skorupa czy otwarte zadanie?, w: Współczesna cywilizacja Zachodu, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 271-292.
 • O igraszkach zmysłów, „Sztuka i Filozofia” 2013, nr 43, s. 7-16 [pełny numer;abstrakt [ang.]).
 • O uzasadnianiu norm etycznych według Ernsta Tugendhata, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Scholar, Warszawa 2013. 
 • Filozoficzne podstawy współczesnych debat o państwie. Wolność i odpowiedzialność, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • O tożsamości, „Studia i Prace” 2015, nr 4, s.141-157 (link).
  tłum ang.: On identity, „Studia i Prace” 2019, nr 3(39), s. 13-28, doi: 10.33119/KKESSiP.2019.3.1 (link).
 • Wartość. Przyczynek do historii pojęcia, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 11-24.
 • O tożsamości człowieka poczciwego, w: Wspólnota i tożsamość, red. E. Firlit, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • Wstęp, w: Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, red. J. Sidorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 7-13.
 • Obcość jako kategoria polityczna, w: Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, red. J. Sidorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 181-198.

Wybrane przekłady
 • M. Geier, Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • E. Husserl, Badania logiczne, Warszawa 2000-2005.
 • Ch. Delius, M. Gatzemeier, D. Sertcan, W. Kathleen, Historia filozofii od starożytności do czasów współczesnych, Könemann, Köln 2001.
 • B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Warszawa 2002.
 • E. Tugendhat, Wykłady o etyce, Warszawa 2004.
 • O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2004, 2 edycja: 2006.
 • E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, Warszawa 2008.
 • B. Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, Warszawa 2008.
 • D. Hildebrand, Czym jest filozofia?, tłum. P. Mazanka i J. Sidorek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 27-229.
 • H. Ott, W drodze do biografii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2013.
Nagrody
 
​2017

​Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia I w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. "Konteksty wartości" pod redakcją Justyny Nowotniak.
 
Stypendia naukowe

1987 Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Institute for Human Sciences), Wiedeń, Austria.
 
Działalność w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (członek-założyciel)
Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 
 

 Badania naukowe

 
 • Badania statutowe (wybrane projekty)
2012 Współczesne koncepcje i problemy etyczne: Problem uzasadniania norm etycznych w koncepcji Ernsta Tugendhata

2014
Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje
(Zakład Filozofii SGH): Fenomenologiczne ujecie horyzontalnej struktury doświadczenia

Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana (Zakład Socjologii SGH): Tożsamość jako problem filozoficzny

2015-2020 Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje (Zakład Filozofii SGH) - tematy m.in.:
Historia pojęcia wartości w filozofii XIX wieku
Pojęcie tożsamości, różnorodności, kategoria obcości
 
 

 Nawigacja