Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jacek Ziobrowski

 

Zainteresowania naukowe:
Wittgenstein i filozofia analityczna, epistemologia (teorie uzasadnienia, epistemologia moralności), teoria argumentacji, etyka (metaetyka, etyka współczesna), system polityczny i kultura Szwajcarii.

Monografie
 • Struktury uzasadniania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 
Redakcja prac zbiorowych
 • Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • Kierkegaard i komunikacja pośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.    

Wybrane artykuły
 • Uwagi Wittgensteina o woli, w: Ludwig Wittgenstein, Dzienniki 1914-1916, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1999, s. 161-177.
 • Uwagi Wittgensteina o myśleniu, w: Ludwig Wittgenstein, Kartki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 219-229.
 • Wittgenstein und die indirekte Mitteilung, w: Wittgenstein und die Zukunft der Philosophie. Eine Neubewertung nach 50 Jahren. Beiträge des 24. Internationalen Wittgenstein Symposium, 12. – 18. August 2001, Kirchberg am Wechsel, Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, Kirchberg am Wechsel 2001, s. 399-406.  
 • Człowiek wobec paradoksu, w: Szkice z filozofii, S. Piwko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 105-127.
 • Uwagi Wittgensteina o języku religii, "Logos i Ethos" 2007, nr 1/2 (22/23), s. 20-38.  
 • Użyteczność i sprawiedliwość, w: Czy sprawiedliwość jest możliwa?, D. Probucka (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 113-119.  
 • Wittgenstein o podstawach wiedzy, w: Ludwig Wittgenstein - konteksty i konfrontacje, P. Dehnel, L. Rasiński (red.), Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009, s. 179-187.   
 • Koncepcje etycznego działania, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, J. Ziobrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 21-51.
 • Warunkowe obowiązywanie norm moralnych, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, J.  Ziobrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 318-341. 
 • Kierkegaard i Wittgenstein, w: W kręgu Kierkegaarda, A. Szwed (red.), Wydawnictwo Marek Derewiecki, Warszawa – Kęty 2014, s. 353-369.  
 • Słowo wstępne, w: Kierkegaard i komunikacja pośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, J. Ziobrowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 7-10 [link].
 • Komunikacja pośrednia w pismach Kierkegaarda i Wittgensteina, w: Kierkegaard i komunikacja pośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, J. Ziobrowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 145-174.
 • Vorw
 • ort, w: Kierkegaard i komunikacja pośrednia /Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, J. Ziobrowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 11-14.
 • Struktury uzasadniania przekonań moralnych, w: Etyka o współczesności. Współczesność w etyce, D. Sepczyńska, M. Jawor, A. Stoiński (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, s. 15-29 [link (monografia)].
 • Uzasadnienie przekonań, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1 (101)/2017, s. 111-124 [link].
 • Struktury uzasadniania. Część I: Infinityzm i koherentyzm, „Filozofia Nauki”1 (101)/ 2018, s. 67-113; doi: 0.14394/filnau.2018.0004 [abstrakt].
 • Struktury uzasadniania. Część II: Fundacjonizm, „Filozofia Nauki”2 (102)/ 2018, s. 95-118; oi: 10.14394/filnau.2018.0020 [abstrakt].
 • Struktury uzasadniania. Część III: Kontekstualizm, „Filozofia Nauki”3 (103)/ 2018, s. 113-135; doi: 10.14394/filnau.2018.0012 [abstrakt].
  
Organizacja konferencji
 • Współczesne koncepcje etycznego działania, Warszawa 21-22.09.2011
 • Etyka i granice komunikacji, Warszawa, 14.06.2013   

Studia i staże za granicą
 •     Universität Basel (Szwajcaria, 1990-93 i 2002),
 •     Northwestern University, Evanston (Stany Zjednoczone, 1995),
 •     Universitetet i Bergen (Norwegia, 2003),
 •     Universität zu Köln (Niemcy, 2011-12).


.
 
 

 Badania naukowe

 
 • Badania własne (w okresie obowiązywania programu)
2001-02 Wybrane zagadnienia filozofii Wittgensteina:  Uwagi Wittgensteina o języku religii
 

2005 Demokracja w Szwajcarii: Demokracja w Szwajcarii
 • Badania statutowe (wybrane projekty)
2010 Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej
Koncepcje słusznego etycznie działania
2012 Współczesne koncepcje i problemy etyczne
Warunkowe obowiązywanie norm moralnych
2013 Działanie moralne – uwarunkowania, motywy, racje
Uzasadnienie przekonań moralnych
2014 Intersubiektywność. Źródła, struktury, funkcje
Intersubiektywna podstawa komunikacji

 
 

 Nawigacja