Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu Socjologii

 

Dynamiczny kapitalizm - statyczna religia. Rekonstrukcja wzajemnych relacji pomiędzy ekonomicznym i religijnym działaniem przedsiębiorców w okresie transformacji systemowej w Polsce po roku 1989 (Dynamischer Kapitalismus - statische Religion? Rekonstruktion der Wechselwirkungen zwischen dem wirtschatlichen und dem religiosen Handeln von Unternehmern in Polen nach 1989).

Projekt, zainicjowany przez prof. SGH dr hab. Elżbietę Firlit (Zakład Socjologii), jest realizowany od grudnia 2012 r. wspólnie z doc. dr Michaelem Hainzem -  Dyrektorem Institut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Philosophie, München. W  marcu 2013 r.   do projektu dołączył  dr Jacenty Siewierski (Zakład Socjologii), zaś w kwietniu 2014 r. do prac badawczych włączony został mgr Krzysztof Lech - doktorant Stacjonarnych Studiów Doktoranckich KE-S.  We wrześniu 2013 r. został złożony obszerny wniosek do Thyssen Stiftung für Wissenschaftstorderung o dofinansowanie projektu badawczego. Pozytywną decyzję o dofinansowanie projektu (nr Az.20.14.0.034)  otrzymaliśmy 29 stycznia 2014 r. 


Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest prof. Elżbieta Firlit, a ze strony niemieckiej – doc. dr Michael Hainz. W okresie wrzesień-grudzień 2014 r. zostały zrealizowane jakościowe badania w trzech wybranych województwach w Polsce.W 2015 roku została przeprowadzona transkrypcja wywiadów (około 1000 stron formatu A-4) oraz wstępna analiza i wyodrębnienie kluczowych (osiowych) kategorii analitycznych. Kolejne fazy analizy  indukcyjnej  zebranego materiału zakończono w 2016 r., opracowano  Raport z badań (Sachbericht-Projektnummer Az. 20.14.0.034) do Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung,  przygotowano cztery referaty i zaprezentowano je  na czterech konferencjach  -  dwóch krajowych i dwóch międzynarodowych. Aktualnie przygotowywana jest publikacja książkowa.

Konsultanci projektu:

- ze strony polskiej:

1. prof. dr hab. Janusz Mariański (KUL).

2. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (UŁ).

- ze strony niemieckiej

1. Prof. dr.   Jörg Stolz, University of Lausanne, Switzerland, Professor  für Soziologie der Religionen, Institut de sciences sociales des religions  contemporaines; Viceprasident der Internationalen Gesellschaft für Religionssoziologie (ISSR/SIRS).

2. prof. dr Franz-Haver Kaufmann, em. Professor fur Sozialpolitik und Soziologie an der Fakultat fur Soziologie der Universitat Bielefeld.

 
 
 

 Wydarzenia