Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Socjologii : Socjologia Konsumenta i Komunikacji Rynkowej
KES - Zakład Socjologii
 

 Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej. Specjalność międzykierunkowa. Oferta dla studiów I stopnia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności międzykierunkowej: Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej, przewidzianej dla studiów I stopnia.

W efekcie realizacji specjalności zdobywasz spójną wiedzę z zakresu zastosowania warsztatu socjologicznego w analizie relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Relacje pomiędzy tymi dwoma głównymi podmiotami rynku kształtowane są w głównej mierze poprzez komunikację marketingową. Dzięki ofercie dydaktycznej specjalności orientujesz się nie tylko w najnowszych trendach w komunikacji z konsumentem, ale masz również świadomość etycznego wymiaru relacji producent-konsument.

Dobór przedmiotów w ramach specjalności na studiach I stopnia daje podstawy do podejmowania pracy w szeroko pojętej branży reklamowej (domy mediowe, agencje PR i reklamy), ale również pracy w środowisku zawodowym związanym z komunikacją marketingową (działy marketingu, działy PR czy reklamy w przedsiębiorstwie).
 

 Opis specjalności

 
Specjalność międzykierunkowa Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej, realizowana na studiach licencjackich, pozwala na uporządkowanie wiedzy z zakresu społecznych podstaw komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentem. W efekcie realizacji specjalności zdobywasz zintegrowaną wiedzę o praktycznych zastosowaniach warsztatu socjologicznego w analizie relacji, jaka zachodzi pomiędzy dwoma głównymi uczestnikami rynku - producentami i konsumentami. Jeśli relacje pomiędzy tymi dwoma podmiotami stanowią istotę funkcjonowania rynku, to proces komunikacji rynkowej jest podstawą owej relacji.
 
Priorytetem jest dla nas to, abyś orientował(a) się w najnowszych trendach społeczno-kulturowych w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentem. Będziesz też miał(a) możliwość poznania etycznego wymiaru komunikacji rynkowej. Wiedza z zakresu społeczno-kulturowych uwarunkowań funkcjonowania rynku daje Ci podstawowe umiejętności opisywania i analizowania zachowań głównych jego uczestników - producentów i konsumentów, ze szczególnym naciskiem na proces komunikacji marketingowej.
 
Wybrane przedmioty specjalności dają możliwość kształcenia umiejętności w zakresie budowania strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa.

Specjalność międzykierunkowa bierze również pod uwagę kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych, w szczególności świadomości etycznego wymiaru podejmowanych działań zawodowych.
 
Przygotowujesz się do pracy nie tylko w szeroko pojętej branży reklamowej (domy mediowe, agencje PR i reklamy), ale również do pracy w środowisku zawodowym związanym z komunikacją marketingową (działy marketingu, działy PR czy reklamy w przedsiębiorstwie).
 
 
 

 Kontakt

 

Koordynator specjalności: dr Anna Kozłowka

E-mail: anna.kozlowska@sgh.waw.pl.

Adres: Zakład Socjologii Ekonomicznej, ul. Wiśniowa 41, pok.42.

 

 Warunki zaliczenia

 
​Student realizuje przedmioty zgodnie z programem odpowiednim dla jego trybu studiów, a po zakończeniu studiów przedstawia Koordynatorowi:

1. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (do zwrotu).
2. Suplement do dyplomu z wypisem zrealizowanych przedmiotów (do zwrotu).
3. Dowód opłaty za wydanie certyfikatu (koszt 30 zł brutto).
 
UWAGA! Opłata wnoszona jest nakonto Uczelni nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem: "opłata za certyfikat specjalności międzykierunkowej NAZWA - imię nazwisko"

UWAGA!!! W przypadku nieuruchomienia przedmiotu z listy przedmiotów obowiązkowych prosze zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyrażenie zgody na tok indywidualny, prośbę swą motywując realizacją specjalności. W razie potrzeby, prosimy o konktakt z koordynatorem specjalności
 

 Program specjalności międzykierunkowej

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i NP

NS-N

​Przedmioty OBOWIĄZKOWE
tworzące specjalność:

12131 Socjologia ekonomiczna

​30

16+6*

​3

​12011 Badania marketingowe

12030 Metody i techniki badań społecznych

​30

30

16+6*

16+6*

3

3

13233 Ochrona i edukacja konsumenta

30

16+6*

3

Razem

120

​64+24*

12

​Nazwa przedmiotu**

​Wymiar godzin

​Punkty ECTS

ST i NP

NS-N

​Przedmioty FAKULTATYWNE
tworzące specjalność:

13085 Socjologia komunikowania

​30

16

​​3

13033 Komunikacja marketingowa

13635 Reklama. Socjotechnika oddziaływania

​30

 30

16

16

​3

3

13632 Psychologia społeczna

30

16

​3

13211 Etyka w biznesie

​30

 15

16

8

​3

1.5

Razem

165

88

16.5

* Godziny pracy samodzielnej pod kontrolą wykładowców, wypełnione także zajęciami w formie e-learningu.

**Przedmioty do wyboru za minimum 6 pkt ECTS.

Przedmioty przekładają się na łączną liczbę 28.5 pkt ECTS. Aby uzyskać certyfikat specjalności student powinien zgromadzić min. 18 pkt ECTS [12 pkt przedmioty obowiązkowe + 6 pkt przedmioty fakultatywne]