Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Socjologii : Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej - oferta dla studiów II stopnia
KES - Zakład Socjologii
 

 Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej. Specjalność międzykierunkowa. Oferta dla studiów II stopnia.

 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności międzykierunkowej: Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej, przewidzianej dla studiów II stopnia.
 
Program zajęć przewidziany dla specjalności międzykierunkowej na studiach magisterskich, pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy z zakresu społecznych podstaw komunikowania przedsiębiorstwa z konsumentem. W efekcie realizacji specjalności zdobywasz i rozwijać wiedzę o praktycznym zastosowaniu warsztatu socjologicznego w zarządzaniu strategią komunikacyjną.
 
Wiedza w zakresie społeczno-kulturowych uwarunkowań funkcjonowania rynku będzie Ci dawała  podstawowe umiejętności nie tylko opisu i analizy zachowań głównych uczestników rynku - producentów i konsumentów, ale również budowania strategii komunikacyjnej w nowych mediach.

Specjalność międzykierunkowa na studiach II stopnia bierze również pod uwagę kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych, w szczególności konieczności uwzględniania w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa nowych trendów społeczno-kulturowych.

W ten sposób przygotowujesz się do pracy nie tylko w szeroko pojętej branży reklamowej (domy mediowe, agencje PR i reklamy), ale również do pracy w środowisku zawodowym związanym z komunikacją marketingową (działy marketingu, działy PR czy reklamy w przedsiębiorstwie). Biorąc pod uwagę wymagania dla studiów II stopnia, dobór zajęć w ramach specjalności międzykierunkowej daje Ci szansę na podjęcie pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych lub na stanowiskach specjalistów wysoko wykwalifikowanych.

UWAGA!!! W przypadku nieuruchomienia przedmiotu z listy przedmiotów obowiązkowych prosze zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyrażenie zgody na tok indywidualny, prośbę swą motywując realizacją specjalności. W razie potrzeby, prosimy o konktakt z koordynatorem specjalności.
 
 
 

 Kontakt

 

Koordynator specjalności: dr Anna Kozłowka

E-mail: anna.kozlowska@sgh.waw.pl.

Adres: Zakład Socjologii, ul. Wiśniowa 41, pok.47.

 

 Warunki zaliczenia

 
​Student realizuje określone przedmioty zgodnie z programem odpowiednim dla jego trybu studiów, a po zakończeniu studiów przedstawia Koordynatorowi:
1. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (do zwrotu).
2. Suplement do dyplomu z wypisem zrealizowanych przedmiotów (do zwrotu).
3. Dowód opłaty za wydanie certyfikatu (koszt 30 zł brutto).
 
UWAGA! Opłata wnoszona jest na konto Uczelni nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem: "opłata za certyfikat specjalności międzykierunkowej NAZWA - imię nazwisko"
 

 Program specjalności międzykierunkowej

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i NP

NS-N

Przedmioty OBOWIĄZKOWE
tworzące specjalność:

23012 Komunikacja społeczna

30

21

3

22337 Nowe technologie w marketingu

30

21

3

22044 Postępowanie nabywców na rynku

22331 Analiza i zastosowania sieci społecznych w Internecie

30

 30

21

 14+7*

​3

3

Razem

​120

84

​12

Nazwa przedmiotu**

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i NP

NS-N

Przedmioty FAKULTATYWNE
tworzące specjalność:

23623 Konsument na rynku internetowym

30

14

​​3

23303 Analiza wzorów konsumpcji

30

14

​3

23640 Badania postaw i zmiany postaw

30

14

​3

23526 Komunikacja marketingowa na rynku internetowym

23704 Psychologia reklamy a. 23705 Public relations

30

30

14

​14

3

 3

Razem

150

70

15

* Godziny pracy samodzielnej pod kontrolą wykładowców, wypełnione także zajęciami w formie e-learningu. **Przedmioty do wyboru za minimum 6 pkt ECTS.

Przedmioty przekładają się na łączną liczbę 27 pkt ECTS. Aby uzyskać certyfikat specjalności student powinien zgromadzić min. 18 pkt ECTS [12 pkt przedmioty obowiązkowe + 6 pkt przedmioty fakultatywne]