Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Wspólnota i tożsamość − zapomniane pojęcia czy użyteczne kategorie analizy współczesności?
KES - Katedra Socjologii - Konferencje i seminaria
 

 WSPÓLNOTA I TOŻSAMOŚĆ − ZAPOMNIANE POJĘCIA CZY UŻYTECZNE KATEGORIE ANALIZY WSPÓŁCZESNOŚCI?

 
8 czerwca odbyła się Konferencja Naukowa Zakładu Socjologii IFSiSE Wspólnota i tożsamość − zapomniane pojęcia czy użyteczne kategorie analizy współczesności?, zorganizowana w ramach tematu badawczego pt. „Tożsamości kulturowe w Europie – ciagłość i zmiana” (sygn. KES /S16/03/16/;  kierownik: prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit).
 
Przedmiotem konferencji była interdyscyplinarna refleksja nad znaczeniem wspólnot i tożsamości społecznych zarówno w wymiarze historycznym, jak i w zróżnicowanych kontekstach wspólczesnego świata późnej nowoczesnosci (postmodernizmu). Ta złożona, wielowymiarowa problematyka znalazła swoje odzwierciedlenie w 12 wystąpieniach naukowców z pięciu ośrodków akademickich (SGH, UW, SGGW, KUL, UPH), a także w ożywionej dyskusji zgromadzonego audytorium.
 
Konferencje rozpoczęła Sesja zatytułowana Pojęcie wspólnoty i tożsamości w dyskursie naukowym. Zaprezentowano w niej cztery referaty: Polis jako prototyp wspólnoty (Prof. zw. dr hab.Jerzy Oniszczuk), Wspólnota w tradycji socjologicznej (dr Jacenty Siewierski), O tożsamości człowieka poczciwego (Prof. SGH dr hab. Janusz Sidorek), Tożsamość w perspektywie socjologicznej (Prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit).
 
Kolejnym punktem był Panel I Wspólnota w świecie współczesnym – zmierzch czy renesans?, którego uczestnikami byli naukowcy specjalizujący się w zakresie socjologii społeczności lokalnych, politologii oraz socjologii religii. Ich analityczne wystapienia ogniskowały się wokół kondycji wspólnoty we współczesnym świecie na poziomoie lokalnym oraz na poziomie wielkich, ustrukturyzowanych i sformalizowanych  grup społecznych, a także na płaszczyżnie religijnej, która uzewnętrznia się zarówno w wymiarze mikro-,  mezo-, jak  i  makrospołecznym. I tak Prof. SGGW dr hab. Hanna Podedworna zaprezentowała wystapienie na temat Wspólnoty lokalne w świecie współczesnym: czego  zmierzch, czego renesans?, Prof.dr hab. Joachim Osiński przedstawił zagadnienie Wspólnota polityczna i próby jej instytucjonalizacji, zaś ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mariański omawiał  zagadnienie  Wspólnoty religijne – szanse przetrwania i rozwoju.
 
Drugi Panel, zatytułowany Stare i nowe tożsamości w ponowoczesnym świecie, koncentrował się na zagadnieniach ciągłości i zmiany w tożsamości jednostki oraz tożsamościach kolektywnych pod wpływem dynamicznych, wielokierunkowych procesów politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych cechującyh współczesny, ponowoczesny świat. Zaprezentowano w nim cztery − istotne poznawczo i aplikacyjnie − zagadnienia: Tożsamość płci jako kategoria socjologiczna (Prof. SGH dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik), Wspólnota tożsamości uczestników nowych ruchów religijnych (Prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żóltkowska), Między Wschodem i Zachodem. Refleksje na temat tożsamości pogranicza (Prof. UPH dr hab. Adam Bobryk), Wspólnota wartości, ale których? Nowe/stare kontrowersje wokół europejskiej tożsamości (Dr Paweł Zerka).
 
/oprac. Prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit/ 
 

 Artykuły przygotowane w ramach zadania "Tożsamości kulturowe w Europie..."

 
​1. P. Zerka,  Hiszpański ruch 15-M: tożsamość projektowa in statu nascendi, "Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 3(11)/2012, s.156-174.
2. L. Grzesiakowska,  Być Francuzem – analiza  debaty publicznej o tożsamości narodowej na podstawie artykułów prasowych oraz publikacji rządowych, "Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 3(11)/2012, s. 137-154.
3. J. Siewierski, Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności , opublkowany w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace”, nr 2(14)/2013, s. 10-30.
4. J. Z. Radziszewska,Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przypadek Kielc, opublikowany w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace”, nr3(15)/2013, s.125-146.
5. J. Sidorek, O tożsamości, "Kartalnik KES Studia i Prace", nr 4(24)/2015.
6. M. Molęda-Zdziech, Rola mediów w kształtowaniu tożsamości człowieka, "Kwartalnik KES Studia i Prace", nr 4(24)/2015.
7. E. Firlit, Procedury rejestracji podmiotów wyznaniowych i zmiany w strukturze wyznaniowej polskiego społeczeństwa po 1989 roku (Registration procedures of religious entities and changes in the religious structure of Polish society after 1989), „Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 1(21)/2015, s.13-34.

 
 

 fotorelacja

 

0101740009.JPG

0101740036.JPG
 
Facebook. Wydarzenie.png
 

 Rada Programowa Konferencji

 
Prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit – ZS IFSiSE, KES, SGH

Prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski
– ZSE IFSiSE, KES, SGH

Prof. SGH dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik
– ZS IFSiSE, KES, SGH

Prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – IPSiR, UW

Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mariański – IS, WNS, KUL

Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – ZBM ISM, KES, SGH

Prof. dr hab. Joachim Osiński – KAP, KES, SGH

Prof. SGGW dr hab. Hanna Podedworna – KS WNS, SGGW

Mgr Joanna Zuzanna Popławska – SSD KES, ZS IFSiSE, SGH

Dr Jaceny Siewierski – ZS IFSiSE, KES, SGH

Prof. SGH dr hab. Janusz Sidorek – ZF IFSiSE, KES, SGH

Prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska – IS WNHiS, UKSW

Dr Paweł Zerka − WiseEuropa-FWISEiE
 

 Komitet Organizacyjny

 
Prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit – ZS IFSiSE, KES, SGH, kontakt:efirli@sgh.waw.pl

Prof. SGH dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik – ZS IFSiSE, KES, SGH, kontakt: jglady@sgh.waw.pl

Dr Dorota Konopka – ZS IFSiSE, KES, SGH, kontakt: dkonop@sgh.waw.pl

Dr Anna Kozłowska – ZS IFSiSE, KES, SGH, kontakt: akozlo2@sgh.waw.p
 

 plakat

 
Plakat 1.jpg

Znalezione obrazy dla zapytania facebook png
 

 Sekretariat

 
​Mgr Katarzyna Bojarska – IFSiSE
e-mail: kbojar@sgh.waw.pl
telefon: 22 564 87 00
 

 Program konferencji

 
​Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji: Program.