Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi KES” 2016

 
Konferencja, która odbyła się 28 października 2016 r. poświęcona została tematowi: „Postęp czy regres. O uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych ewolucji cywilizacji”. W tym roku koordynatorem konferencji została mgr Marta Dobrzycka (KES).
 
Patronat honorowy nad konferencją objął J.M. Rektor SGH dr hab. Marek Rocki. W imieniu J.M. Rektora głos w trakcie konferencji zabrał dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH (Prorektor SGH ds. Nauki i Zarządzania). Następnie krótką wypowiedzią zaszczycił doktorantów Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH prof. dr hab. Wojciech Morawski.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Joachim Osiński (prof. SGH) nt. "Rozwoju i postępu jako kategorii analitycznych w naukach społecznych". Był to ważny wkład w dalszy przebieg konferencji, w trakcie której doktoranci prezentowali swoje wyniki badań naukowych, prowadzili rozważania teoretyczne i dyskutowali wokół swoich referatów. Wsparcia merytorycznego podczas konferencji udzielili młodym naukowców nasza wykładowczyni dr Anna Kozłowska (Zakład Socjologii, IFSiSE, KES, SGH) oraz dr Roman Wosiek (Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej, ISM, KES, SGH), którzy dzielnie przez wiele godzin przysłuchiwali się prelegentom i dyskutantom, a w momentach newralgicznych łagodzili spory i wyjaśniali meandry naukowej dysputy.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji m.in. czuwali: mgr Marta Dobrzycka, mgr Aleksandra Chmielewska, mgr Łukasz Drozda, mgr Ewa Osuch-Rak, mgr Sabina Łubiarz, mgr Katarzyna Byszek oraz mgr Beata Bołoz.

Patronat nad konferencją objęły następujące instytucje: Brand24, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Obserwator i Międzynarodowy oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN wsparło uczestników materiałami informacyjnymi i publikacjami. Po konferencji odbyły się warsztaty z ekspertami Brand24 nt. nowych mediów w komunikacji.

Profil na Facebooku