Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Religia i gospodarka
KES - Katedra Socjologii - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja „Religia i gospodarka – asocjacje i opozycje w świecie współczesnym”

 
W dniach 17-18 czerwca 2010 roku w głównym gmachu SGH (sala 152) odbyła sie ogólnopolska konferencja „Religia i gospodarka – asocjacje i opozycje w świecie współczesnym" zorganizowana przez Sekcję Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w kooperacji z Katedrą Socjologii (obecnie: Zakład Socjologii) Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 

 Sprawozdanie

 
Konferencja została sfinansowana z badań statutowych „Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej”( sygn. 02/S/0005/09/10, kierownik: Prof. dr hab. Elżbieta Firlit). Konferencja wpisuje się w cykliczne, organizowane co roku przez Sekcję Socjologii Religii PTS, ogólnopolskie, dwudniowe konferencje naukowo-badawcze. Po raz pierwszy konferencja była zorganizowana we współpracy z Katedrą Socjologii (obecnie: Zakład Socjologii) SGH.
 
Problematyka konferencji koncentrowała się wokół związków religii i gospodarki w kontekście historycznym i współczesnym. Teoretyczne odniesienia m.in. do klasycznej koncepcji Maxa Webera wpływu różnych postaci etyki religijnej na życie gospodarcze, do „filozofii pieniądza” G. Simmla, rynkowej (ekonomicznej) teorii religii Rodneya Starka i Williama S. Bainbridge’a, do koncepcji Zygmunta Baumana religijności w świecie ponowoczesnym jako „uziemionej” przez komercjalizację i konsumpcjonizm transcendencji, oraz do stanowisk innych autorów.
 
Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie o zakres i charakter wzajemnych relacji między współczesną gospodarką a religią. Problematyka konferencji: związki religii i gospodarki w ujęciach klasyków socjologii oraz w socjologii współczesnej, proces adaptacji instytucji religijnych do warunków gospodarki rynkowej, etyka religijna we współczesnych instytucjach gospodarczych - czy jest związek etyki biznesu z etyką religijną ? zagadnienie finansowania Kościołów i związków wyznaniowych w przekroju międzynarodowym, działalność gospodarcza instytucji religijnych, proces kształcenia ekonomistów i ludzi biznesu a odniesienia religijne, biznesmeni w świecie gospodarki i religii – czy biznesmen jest człowiekiem religijnym (areligijnym?) w pracy, czy tylko od święta?; związek biznesu z instytucjami wyznaniowymi, biznes, religia i duchowość, świat pracy i świat religii; duchowość-religia w miejscu pracy – tradycja i współczesność, reklama w sacrum i sacrum w reklamie.
 
Dwudniowe obrady obejmowały sześć tematycznych i rozbudowanych Sesji, zaś na zakończenie był panel dyskusyjny pt. „Ile religii w gospodarce a ile gospodarki w religii?” podejmujący próbę odpowiedzi na kluczowe pytanie o asocjacje i opozycje religii, i gospodarki w świecie współczesnym. Pytaniami ogólnie ukierunkowującymi dyskusję panelową były następujące: Jakie są dominujące tendencje w relacjach religii i gospodarki w świecie współczesnym, jakie są uwarunkowania, zróżnicowania i przejawy tych tendencji? Jaką rolę w relacjach religii i gospodarki odgrywają współczesne kluczowe instytucje religijne i instytucje gospodarcze? Czy kryzys gospodarczy rewitalizuje kwestie etyczne wypływające z nauki społecznej wielkich religii, czy może pogłębia rozbrat między religią i gospodarką?
 
W konferencji udział wzięło 46 referentów prawie ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz spora grupa słuchaczy i dyskutantów, głównie socjologów i ekonomistów.
 
 

 Zdjęcia

 
3.png
4.png
8.png
10.png
21.png