Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Now Open! — kopia — kopia — kopia(5).png
 
 

 Anna Kozłowska. Bio

 
13565998_902788843201313_1265451381_n.png.jpg
dr Anna Kozłowska
- kierownik Podyplomowych Studiów Reklamy. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka takich publikacji, jak: Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oddziaływanie mass mediów i Reklama. Techniki perswazji. Główne obszary zainteresowań: komunikacja marketingowa, techniki oddziaływania reklamowego. Spoty reklamowe ogląda z niesłabnącym zaciekawieniem i z pasją poszukuje nowych rozwiązań w dziedzinie komunikacji reklamowej.

Przedmioty: Jak działa reklama? Techniki przekazu reklamowego. CSR w komunikacji marketingowej.
 
 

 CSR w komunikacji marketingowej

 
​Czy komunikacja marketingowa może być społecznie odpowiedzialna? Na zajęciach zajmiemy się przypadkami działań komunikacyjnych, które mogą budzić wątpliwości. Omówimy takie zagadnienia, jak:
▶️formalna budowa komunikatów reklamowych
▶️rzetelność podawanych informacji o produkcie
▶️podawanie informacji o produktach posiadających dodatkową wartość społeczną
▶️emisja przekazów marketingowych naruszających normy społeczne
▶️(nie)uwzględnianie grup społecznych dotychczas marginalizowanych

Chcemy, żeby nasi słuchacze byli świadomi swojej odpowiedzialności za/wobec konsumentów.
 
​Nie ulega wątpliwości, że deklarowanie realizacji przez przedsiębiorstwo idei CSR wymaga również odpowiedzialnego podejścia do działalności marketingowej (w tym komunikacyjnej).
 
Przedsiębiorstwa w różnorodny sposób próbują przekonać konsumentów o tym, że w swych działaniach kierują się dobrem społecznym - chętnie chwalą się swym zaangażowaniem w różnego rodzaju akcje społeczne, pomoc dzieciom czy dbałość o środowisko naturalne. Wydaje się być to odpowiedni sposób na kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.
 
Tymczasem możemy wyróżnić obszar działalności przedsiębiorstwa, który rzadko analizowany jest w wymiarze społecznej odpowiedzialności biznesu – działalność komunikacyjna.

Możemy zadać sobie pytanie, czy reklama podlega tym samym zasadom odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa wobec interesariuszy, co inne obszary jego działalności?


[A. Kozłowska, Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej, w: A. Kołodziej-Durnas (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, s. 75-96]