Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Podyplomowe studia reklamy
KES - Katedra Socjologii - Oferta dydaktyczna
 
PSR. Logo 3 bez tła.png
 
 

 Obecnie trwa edycja VI

 

🏫 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
📅 termin zjazdu pierwszego 26-27.10.2019
👩‍🏫 minimum teorii-maximum praktyki

UWAGA 🚩  Rekrutacja następuje poprzez system elektroniczny: rekrutacja online.

Wszelkich informacji o organizacji PSR udziela Pani Renata Konopka (e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl tel. 697621351).

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z dr Anną Kozłowską, kierownikiem studiów (e-mail: akozlo2@sgh.waw.pl).

 

 Ramowy Program zajęć

 
I. WYKŁADY WPROWADZAJĄCE: CASE STUDIES
 1. Jak działa reklama? Wykład inauguracyjny 4h
 2. Zachowania konsumenckie: wykład 4h
 3. Planowanie kampanii komunikacyjnej: wykład 4h
II. WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, CZYLI KTO SIĘ CZYM ZAJMUJE NA RYNKU REKLAMY: CASE STUDY, WARSZTATY
 1. Współpraca z firmami zewnętrznymi 8h
 2. Organizacja przetargów reklamowych 4h
 3. Współpraca z biurem reklamy 4h
III. BADANIA KONSUMENCKIE, CZYLI JAK ROBIĆ BADANIA I JAK JE WYKORZYSTAĆ W BUDOWANIU STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ: WARSZTATY I ĆWICZENIA
 1. Badania konsumenckie: ćwiczenia 8h
 2. Pokolenie młodych w badaniach konsumenckich 4h
 3. Pokolenie silver w badaniach konsumenckich 4h
IV. STRATEGIA KOMUNIKACYJNA ODPOWIEDZIĄ NA STRATEGIĘ MARKI. PODSTAWY: ĆWICZENIA I WARSZTATY
 1. Pozycjonowanie produktu i marki 4h
 2. Kreacja w marketingu 4h
 3. Tworzenie strategii komunikacyjnej: ćwiczenia 4h
 4. Tworzenie strategii komunikacyjnej: warsztaty 4h
V. KANAŁY DOTARCIA DO KONSUMENTA: CZYLI W JAKI SPOSÓB DOTRZEĆ DO WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA: CASE STUDY, WARSZTATY
 1. Charakterystyka mediów reklamowych 4h
 2. Nośniki reklamowe oraz planowanie mediów 4h+4h
 3. Jak dotrzeć do konsumenta w internecie 4h
VI. BADANIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI
 1. Badanie komunikacji: case study 8h
 2. Badanie efektywności mediów: case study 8h
VII. STRATEGIA MEDIOWA ORAZ MEDIA PLAN ODPOWIEDZIĄ NA BRIEF KLIENTA: CASE STUDY, WARSZTATY
 1. Media plan: warsztaty 8h
 1. Badanie przekazu reklamowego: warsztaty 8h
X. PRAWNE I ETYCZNE UWARUNKOWANIA REKLAMY 
 1. Prawo reklamy
 2. CSR - podstawy
 3. CSR w komunikacji marketingowej
Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trakcie 10 zjazdów weekendowych sobotnio-niedzielnych, każdy zjazd po 16 godzin (2 x 8 godz.).
 
 

 Dlaczego warto?

 
Podyplomowe Studia Reklamy.      powodów, dlaczego warto     

     wykłady ograniczone są do niezbędnego minimum: dajemy tylko tyle, ile będzie potrzebować
     ćwiczenia i warsztaty dostosowywane są do poziomu wiedzy słuchaczy
     ćwiczenia pozwalają na wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych obszarów komunikacji marketingowej
    ️warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych narzędzi planowania i optymalizacji kampanii reklamowych
     efekty warsztatów z praktykami poddawane są ocenie, co zwiększa szansę na ich implementację
     śledzimy trendy na rynku reklamowym, i do tego dostosowujemy ofertę dydaktyczną
     ️współpracujemy ze sprawdzonymi wykładowcami, którzy mają doświadczenia w branży reklamowej
     słuchacze mają dostęp do najnowszej literatury na temat branży reklamowej
     słuchacze posiadają wiedzę pozwalającą na zdobycie certyfikatów oferowanych w branży reklamowej
     słuchacze zdobywają dyplom Uczelni o prestiżowych charakterze

 
MINIMUM TEORII - MAXIMUM PRAKTYKI - MAXIMUM WARSZTATÓW
 

 Cele studiów

 
Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz prowadzenia komunikacji w dostosowanych do konsumenta mediach reklamowych. Śledzimy trendy reklamowe, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy ofertę dydaktyczną do naszych słuchaczy.

Studia adresowane są do praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych lub w firmach prowadzących własną działalność reklamową, oraz do osób planujących rozwój kariery w zakresie reklamy. Zajęcia uwzględniają najnowsze trendy w komunikacji z konsumentem, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania słuchaczy, chcących podjąć bądż rozwijać swoją karierę zawodową w mediach online.

Z szerokiego zakresu marketingu internetowego wybraliśmy zagadnienia związane z komunikacją z konsumentem i powiązaliśmy je z komunikacją w innych mediach.

W efekcie na studiach dowiesz się nie tylko o tym:
jak zmienia się rynek reklamowy w Polsce
jak budować skuteczną strategię komunikacyjną w różnych mediach
jak współpracować z klientem instytucjonalnym
jak budować markę w mediach
jak zmieniają się trendy w komunikacji z konsumentem
jak wykorzystać badania konsumenckie w komunikacji reklamowej
jak działają modele zakupu i emisji reklamy
jak dobrać media offline i online do konsumenta
jak sprawdzić, że nasza komunikacja ma sens

W trakcie warsztatów i ćwiczeń z praktykami poznasz najnowsze trendy i formaty reklamowe. Pokażemy, jak połączyć działania komunikacyjne w mediach offline i online, jak rozsądnie podzielić  budżet reklamowy w mediach i jak trafić do współczesnego konsumenta.

W efekcie kształcenia słuchacz będzie umiał:
tworzyć strategie reklamowe dostosowane do konsumenta
pozycjonować marki w mediach offline i online
interpretować wyniki badań, wskaźniki mediowe i mierniki mediów
planować media i prowadzić w nich kampanię komunikacyjną
przygotowywać podstawy kreacji reklamowej
określać i oceniać skuteczność oraz efektywność kampanii reklamowych
współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi, agencjami reklamowymi i innymi klientami ważnymi na rynku reklamowym.
 

 Zapraszamy do lektury

 
 
 

 Kontakt

 
Kierownik:

​dr Anna Kozłowska
e-mail: akozlo2@sgh.waw.pl

Sekretarz:

​Renata Konopka
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

telefon: 697 621 351

Miejsce składania dokumentów:

​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pok. 53
02-520 Warszawa

UWAGA 🚩  Rekrutacja następuje poprzez system elektroniczny: rekrutacja online.

 

 Czesne

 
Opłata (całość): 6500 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).
 

 Organizacja studiów

 
Edycja I uruchomiona została w październiku 2013 r.

Edycje studiów uruchamiamy:
- październik-wrzesień
- luty-styczeń
 

 Warunki ukończenia studiów

 
Warunki ukończenia studiów:

     systematyczne uczestnictwo w zajęciach

      studium przypadku w kilkuosobowej grupie i prace indywidualne na zaliczenie ćwiczeń

     przygotowywanie konkretnych rozwiązań komunikacyjnych na zaliczenie warsztatów

    przygotowanie pracy dodatkowej (analiza przypadku) po wykładzie

     egzamin końcowy-dyplomowy.
 

 Materiały do zajęć

 
​Słuchacze dostają na zajęciach pomoce dydaktyczne, przygotowane przez naszych wykładowców.

Cyklicznie przygotowujemy zeszyty naukowe, w których wykładowcy publikują artykuły nt. podejmowanych na zajęciach zagadnień.

Podobny obraz
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wiodących uczelni w Polsce specjalizujący się w tematyce studiów oraz doświadczeni praktycy ze znanych agencji reklamowych, domów mediowych i instytutów badawczych. Wartością dodaną naszych studiów jest nawiązywanie współpracy z byłymi słuchaczami, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z nowymi rocznikami.
 13. Dominika Popiel