Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Specjalność Międzykierunkowa Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP)
KES - Katedra Socjologii - Oferta dydaktyczna
 

 Specjalność Międzykierunkowa Badania Rynku i Opinii Publicznej (BRiOP)

 
hustle 1— kopia.png
Specjalność Międzykierunkowa Badania Rynku I Opinii Publicznej została uruchomiona w roku akademickim 2010/2011 i jest przewidziana dla studiów I oraz II stopnia. Koordynator odpowiedzialny za program i certyfikaty: dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH.
 

 Opis specjalności

 
Specjalność Międzykierunkowa Badania Rynku i Opinii Publicznej obejmuje metodologię badania dwóch ważnych we współczesnym świecie zagadnień społeczno-gospodarczych: rynku oraz opinii publicznej, a także podstawową wiedzę o opinii publicznej jako zjawisku społeczno-kulturowym i podstawową wiedzę o regułach funkcjonowania rynku i zachowaniach konsumenta.

Umiejętność prowadzenia badań empirycznych na temat rynku i opinii publicznej oraz umiejętność korzystania z wyników tych badań, a także wiedza na temat kryteriów rzetelności i metodologicznej poprawności takich badań jest ważnym wyposażeniem absolwenta uczelni ekonomicznej, którą może wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie może to być istotne dla tej kategorii studentów, którzy orientują się przy wyborze przyszłej pracy na aktywność w takich miejscach, jak:
 • ośrodki badania rynku i zachowań konsumentów,
 • ośrodki badania opinii publicznej i postaw wobec różnych wymiarów życia społecznego i gospodarczego,
 • placówki naukowo-badawcze, w tym także uczelnie,
 • agencje reklamowe,
 • firmy konsultingowe,
 • agencje public relations,
 • domy mediowe.
 
 
 

 Kontakt

 

Koordynator specjalności: dr hab. Grzegorz Makowski

E-mail: gmakow@sgh.waw.pl

Adres: Zakład Socjologii, ul. Wiśniowa 41

 

 Efekty kształcenia

 
WIEDZA
 
Po zrealizowaniu programu specjalności student ma:
 
 1. wiedzę o opinii publicznej jako zjawisku społeczno-kulturowym i podstawową wiedzę o regułach funkcjonowania rynku i zachowaniach konsumenta;
 2. wiedzę o strukturze procesu badawczego i warsztacie badawczym (metody badawcze, techniki badawcze, narzędzia) stosowanym we współczesnych badaniach empirycznych rynku oraz opinii publicznej;
 3. wiedzę o sposobach analizy uzyskanych danych, trafnej interpretacji wyników i o formułowaniu zasadnych wniosków.
UMIEJĘTNOŚCI
 

Po zrealizowaniu programu specjalności student umie:

 
 1. stosować procedury badawcze adekwatne do eksploracji, opisu i wyjaśniania mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania rynku oraz kształtowania się, ciągłości i zmiany opinii publicznej;
 2. sformułować problemy badawcze, przeprowadzić metodologicznie poprawną konceptualizację i operacjonalizację;
 3. samodzielnie przeprowadzić badania empiryczne, analizę danych i interpretację wyników, potrafi sformułować wnioski i zaaplikować je w praktyce życia społeczno-gospodarczego.
KOMPETENCJE
Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje:
 1. zdolność do kreatywnej współpracy w zespołach badawczych;
 2. zrozumienie potrzeby rzetelnego badania rynku i opinii publicznej i wdrażania do praktyki uzyskanych wyników;
 3. zasadny, umotywowany wiedzą i umiejętnościami, krytycyzm wobec nierzetelnych podejść badawczych, nadużywania wyników badań empirycznych w mass mediach oraz wobec potocznej „ankietomani”.
 
 

 Program Specjalności: Studia licencjackie

 

Przedmioty OBOWIĄZKOWE

tworzące specjalność:

Nazwa przedmiotu/sygnatura/

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i N(P)

N(S-N)

136320 Psychologia Społeczna

30

14

3

120300 Metody i Techniki Badań Społecznych

30

14

3

120110 Badania Marketingowe

30

14

3

razem

90

42

9

 

Nazwa przedmiotu/sygnatura/

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i N(P)

N(S-N)

Przedmioty FAKULTATYWNE tworzące specjalność:

121560 Projektowanie Badań

30

14

3

136350 Reklama. Socjotechnika Oddziaływania

30

14

3

132330 Ochrona i Edukacja Konsumenta

30

14

3

121150 Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej

30

14

3

razem

120

56

12

Łączna liczba punktów ECTS (18-21)

Przedmioty przekładają się na łączną liczbę 21 pkt. ECTS. Aby uzyskać Certyfikat Specjalności  BRiOP student powinien zgromadzić 18 pkt. ECTS

 

 Program specjalności: studia magisterskie

 

Przedmioty OBOWIĄZKOWE

tworzące specjalność:

Nazwa przedmiotu/sygnatura/

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i N(P)

N(S-N)

220590 Statystyka Społeczna

30

14

3

233310 Jakościowe Badania Marketingowe

30

14

3

236460 Badania Postaw i Zmiany Postaw

30

14

3

razem

90

42

9

 

Nazwa przedmiotu/sygnatura/

Wymiar godzin

Punkty ECTS

ST i N(P)

N(S-N)

Przedmioty FAKULTATYWNE tworzące specjalność:

233040 Analiza Rynku Metodami Ilościowymi

60

14

6

233040 Analiza Wzorów Konsumpcji

30

14

3

236789 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki ( e-learning)

30

14

3

2332240 Euromarketing

15

7

1,5

razem

135

49

13,5

Łączna liczba punktów ECTS (18-21)

Przedmioty przekładają się na łączną liczbę 22.5 pkt. ECTS. Aby uzyskać Certyfikat Specjalności  BRiOP student powinien zgromadzić 18 pkt. ECTS