Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Socjologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Socjologii - Publikacje
 

 Publikacje pracowników Zakładu Socjologii

 
​Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przygotowanymi przez naszych pracowników. W tym miejscu chciałybyśmy również udostępniać publikacje innych autorów, dostępne na licencji CC BY-SA.
16990501_1097571987056330_1110599961_o.jpgElżbieta Firlit, Jolanta Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016.
 
Refleksja nad rzeczywistością społeczną, nad problemami społecznego świata, jest immanentną częścią socjologii od zarania jej istnienia, a zarazem jej powinnością wypływającą z aplikacyjnych funkcji wiedzy socjologicznej. W socjologicznej refleksji nad współczesnością, dokumentowanej licznymi publikacjami dotyczącymi wszystkich poziomów społecznego świata i jego zróżnicowanych wymiarów, wspólnym mianownikiem wydaje się być tempo zmian cywilizacyjnych, kulturowych i mentalnych, niespotykane we wcześniejszych epokach. (...) W nurt refleksji socjologicznej nad problemami współczesnego świata wpisuje się niniejsza monografia, która jest zapisem fragmentu prac badawczych realizowanych w Zespole Zakładu Socjologii SGH. Zawarte w niej teksty mają na celu przybliżenie Czytelnikowi złożoności zjawisk i dylematów, przed jakimi stanęły współczesne, fundalmentalnie zróżnicowane społeczeństwa, w tym także społeczeństwo polskie.
 
/fragment Wprowadzenia/ 
 
 
 

 

 
Jolanta Gładys-Jakóbik, Różne oblicza sukcesu, w: Bogactwo. Wizualne reprezentacje i doświadczenie bogactwa we współczesnej Polsce, pod red. Katarzyny Kołodziej i Magdaleny Komornickiej, Zachęta, Warszawa 2016.Grafika obiektu: Bogactwo

projekt graficzny: Poważne Studio
 

 

 

Elżbieta Firlit, Michael Hainz, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Gert Pickel, Detlef Pollack (red. nauk.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, WAM, Kraków 2012, ss.476.

 


Polska i Niemcy - odwieczni sąsiedzi - spotykają się na kartach tej książki, by ustalić podobieństwa i różnice we współczesnych przemianach religijnych dokonujących się w obu społeczeństwach. W stereotypowym postrzeganiu Niemcy uchodzą za kraj zdechrystianizowany, z pustoszejącymi - z roku na rok coraz bardziej - kościołami. W międzynarodowej ocenie sytuacja Kościoła w Polsce i religijność Polaków są czymś wyjątkowym. Porównanie sytuacji religijnej w Polsce i w Niemczech ma przybliżyć odpowiedź na pytanie, na czym polega nasza wyjątkowość?

(z Wprowadzenia)

 
 
 

 

 
Michael Hainz, Gert Pickel, Detlef Pollack, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Elżbieta Firlit  (ed.), Zwischen Säkularisierung und reli3658046627.02.LZZZZZZZ.jpggiöser Vitalisierung Religiosität in Deutschland und Polen im Vergle, Springer VS, Wiesbaden 2014.

Springer Link do publikacji

Ob sich Religion in der Gegenwart durch Bedeutungsverlust oder eine Rückkehr des Religiösen auszeichnet, ist umstritten. Konsens ist, dass Religion in verschiedenen Kulturen und Ländern unterschiedliche Bedeutungen besitzt. In der Erkenntnis, dass Polen und Ostdeutschland diesbezüglich zwei Extreme darstellen, stellen sich hier erstmals deutsche und polnische Sozialwissenschaftler die Aufgabe, Ähnlichkeiten wie Differenzen zwischen Polen, Westdeutschland und Ostdeutschland herauszuarbeiten - und entfalten vergleichende und weiterführende Perspektiven des Forschungsgebietes. Das umfasst die Frage, ob man trotz der Unterschiede in der verankerten Religiosität nicht in allen Gebieten Säkularisierungsprozesse feststellen kann genauso, wie Fragen nach dem Verhältnis der jüngeren Generation zu Religion und dessen politische Konsequenzen: Geht mit Säkularisierungsprozessen soziales Engagement zurück – und soziales Kapital verloren?

ISBN 978-3-658-04662-0 ISBN 978-3-658-04663-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-04663-7

więcej
Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011.
Reklama.jpg
 
Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego – jest obecna wszędzie, towarzysząc nam w każdej sytuacji (na ulicy, w pracy, w szkole, w domu). Reklama wykorzystuje wszelkie możliwe środki i techniki, aby zaistnieć w umyśle konsumenta, wywołać u niego chęć zakupu i wzbudzić lojalność wobec jego produktów. Jednak odbiorca w zasadzie nie oczekuje na tego typu sytuację komunikacyjną, co skazuje reklamę na traktowanie jej jako przekaz niechciany, w najlepszym razie jako obojętny. Należy przewidywać, że większość odbiorców dostrzegając komunikat reklamowy, przerzuca na kolejną stronę gazetę, zmienia kanał telewizyjny, nie zatrzymuje się przy billboardzie. Dla umiarkowanie zainteresowanego odbiorcy-konsumenta oferowany w reklamie produkt początkowo wydaje się nie mieć większego znaczenia. 

Tymczasem nawet w takich warunkach komunikacyjnych reklama potrafi nadać zwykłym produktom moc magiczną. W efekcie popijając kawę o poranku – możemy poczuć wyjątkowość tego momentu, smarując twarz kremem nawilżającym – zyskujemy na kobiecości, zaś jeżdżąc samochodem – stajemy się panem sytuacji. Użytkując produkty o wyraźnym znaczeniu kulturowym korzystamy z tego, co wypracował komunikat reklamowy - z nadwyżki symbolicznej, dzięki której produkt zamienia się w markę.

Podręcznik, adresowany zarówno do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników agencji reklamowych, jak i każdego konsumenta, traktuje właśnie o tym, jak reklama przemienia zwykły produkt w istotny element życia społecznego.
 
 
 
 

 Wykaz czasopism punktowanych