Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Spis treści
KES - Katedra Socjologii - Publikacje
 

 Spis treści

 

WPROWADZENIE

Cz. I. PRZEMIANY RELIGIJNOŚCI W POLSCE I W NIEMCZECH – SYNDROM SEKULARYZACJI CZY REWITALIZACJI?

Janusz Mariański,Tendencje rozwojowe religijności katolickiej w Polsce

Witold Zdaniewicz,Przemiany zachowań religijnych w Polce w świetle wskazań dominicantes i communicantes w latach 1980–2010

Michael Hainz,Niemiecki komentarz do przemian religijnych w Polsce

Detlef Polack,Przemiany religijne w Niemczech: modele i konteksty

Olaf Müller,Pomiędzy sekularyzacją a rewitalizacją. Przynależność do Kościoła i religijność w Europie Środkowej i Wschodniej. Analiza porównawcza rozwoju od 1989/1990 roku

Cz. II. SOCJOLOGICZNE TEORIE RELIGII

Andrzej Wójtowicz, Klasyczne tradycje w polskiej socjologii religii. Kierunki, problematyka, paradygmaty

Irena Borowik i Małgorzata Zawiła, Socjologia religii w Polsce – niedawna historia i współczesność

Gert Pickel, Religie Niemiec, Polski i Europy w porównaniu. Empiryczny test teorii socjologii religii  

Manuel Franzman, Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do potwierdzonego empirycznie pojęcia sekularyzacji

Hartman Tyrel, Uwagi do teorii sekularyzacji  

Michael Hainz, Dlaczego Polacy są tak pobożni? Czy tacy pozostaną? Próba wyjaśnienia i prognozy w świetle teorii Davida Martina, Berhnarda Groma i Pierre’a Bourdieu

Cz.III. ORGANIZACJE RELIGIJNE – TRWAŁOŚĆ I ZMIANA

Maria Libiszowska –Żółtkowska, Pluralizm wyznaniowy we współczesnej Polsce

Elżbieta Firlit, Modernizacja struktur Kościoła katolickiego w Polsce w okresie transformacji systemowej

Michael Ebertz, Kryzys i reforma Kościoła. Katolicyzm w Niemczech

Józef Baniak, Kandydaci do zawodu księdza i księża, czyli losy powołań kapłańskich w Polsce w latach 1900–2010. Studium socjograficzne

Halina Rusek, Rola polskiego protestantyzmu w życiu społecznym i kulturze

Kornelia Samet, Protestanckie pastorki w Niemczech: sylwetka zawodowa i dyskurs genderowy

Cz. IV. RELIGIA W SFERZE PUBLICZNEJ

Gergely Rosta, Religijność a preferencje polityczne – Polska i Niemcy

Susane Pickel, Does God still cast his ballot? Wpływ Kościołów na zachowania wschodnio i zachodnioeuropejskich wyborców, zwłaszcza wyborców w Polsce 

Maria Sroczyńska, „Katolickie radio w twoim domu” – fenomen Radia Maryja w Polsce

Ewa Stachowska, Religia i media w warunkach polskich

Christel Gärtner, Religia i media w Niemczech. Jak elita dziennikarska rozumie religię

Cz. V. WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY W OBYCZAJOWOŚCI I W FORMACH RELIGIJNOŚCI

Halina Mielicka -Pawłowska, Obyczajowość religijna Polaków

Wojciech Świątkiewicz, Viatores non eunt, ut eant. Pielgrzymowanie we współczesnej Polsce jako przejaw duchowości i styl życia

Sławomir H. Zaręba, Religijność jako sfera kontaktów z sacrum. Przykład polskiej młodzieży

Bernadette Jonda, Młodzież w Polsce i jej stosunek do Kościoła

Bernt Schnetler, Doświadczenie transcendencji a popularna religia

Stanisław Wargacki, New Age w Polsce, czyli nowa duchowość w zaczarowanym świecie