Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : O Zakładzie – Zakład Socjologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Zakłąd Socjologii - O Zakładzie
 

 O Zakładzie

 
Historia Zakładu
 
Początków Zakładu Socjologii  należy poszukiwać w 1968 roku, kiedy to na  nowoutworzonym Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, została powołana Katedra Filozofii.  Skupieni w niej byli zarówno filozofowie, jak i socjologowie prowadzący zajęcia  z filozofii społecznej na ówczesnym SGPiS.  Katedra przechodziła różne koleje losu.  W 1977 roku w ramach reformy Wydziału, powołano Instytut Nauk Politycznych i Filozofii, z którego wydzielono m. in. Zakład Filozofii, kierowany przez Romana Rudzińskiego i Zakład Teorii Rozwoju Społecznego, na którego czele stanął prof. Leszek Gilejko. Od jesieni 1981 roku, w ramach kolejnej reformy, zaczęto stopniowo odchodzić od struktury organizacyjnej instytutów, poprzez przekształcanie zakładów w katedry. W ten sposób powstała Katedra Socjologii i Politologii, z której w 1992 roku, po wydzieleniu się zespołu politologów, powstały dwie odrębne katedry: Socjologii i Politologii. Od  początku istnienia  Katedry Socjologii aż do roku 2002, pracami jednostki kierował prof. dr hab. Leszek Gilejko. W 2002 roku w związku z odejściem na emeryturę prof. Leszka Gilejko, z Katedry Socjologii wydzielono Katedrę Socjologii Ekonomicznej, na czele której stanął prof. dr hab. Juliusz Gardawski i Katedrę Socjologii, której kierownikiem została prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa. Po jej odejściu na emeryturę, od  grudnia 2011 roku,  kierownictwo Katedry objęła prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik. Obecnie Zakładem kieruje prof. dr hab. Urszula Kurczewska.
 
Główne zainteresowania naukowe
 
W początkowym okresie głównym przedmiotem zainteresowań i badań Zespołu Katedry Socjologii były: historia myśli socjalistycznej, przemiany świadomości robotników przemysłowych oraz funkcjonowanie związków zawodowych i samorządów pracowniczych. W latach 90’ XX w. problematyka Katedry Socjologii została rozszerzona o zagadnienia zmiany społecznej, procesy towarzyszące restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i przemiany wzorów kulturowych. Aktualnie zainteresowania pracowników Zakładu Socjologii koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, funkcjonowanie instytucji społecznych, zróżnicowanie wzorów przedsiębiorczości w Polsce, społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy, zarówno w kontekście globalnym jak i lokalnym, problematyka postaw i wartości, stylów życia i procesów komunikowania, reklama i techniki perswazji, socjologia religii, w tym szczególnie zagadnienie roli instytucji religijnych w życiu społecznym, problematyka tożsamości kulturowych, metodologia badań społecznych.