Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Badania
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 Udział w badaniach i projektach naukowych

 

Badania KBN

1995    współpraca w ramach programu badawczego prowadzonego przez prof. dr hab. L. Gilejko „Akcjonariat pracowniczy - rozwój    i    efektywność społeczno-ekonomiczna”, którego efektem była praca: L. Gilejko, Akcjonariat pracowniczy. Rozwój i efektywność”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.

Badania statutowe

1993    Przebieg prywatyzacji pracowniczej w Polsce, w ramach badań   statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. L. Gilejko: „Społeczne   ruchy transformacji systemowej (ruchy związkowe,   samorządowe,  liberalne  ruchy gospodarcze, ruchy na rzecz własności pracowniczej, ruchy lokalne, inicjatywy chłopskie)”, wykonawca.

1995    Przebieg  prywatyzacji  pracowniczej  w  Polsce, kontynuacja tematu, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. L. Gilejko: „Społeczne skutki transformacji”, wykonawca.

1995    Reklama a wzory kultury, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: „Instrumenty rynkowej komunikacji a świadomość społeczna i wzory kultury”, wykonawca.

1997    Instrumenty komunikacji rynkowej wobec zmian społecznych, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: „Zmiany społeczne w perspektywie socjologicznej”, wykonawca.

1998    Zmiana społeczna a wzory konsumpcji. Reklama w procesie globalizacji, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: „Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego. Katastrofizm i optymizm we współczesnej myśli społecznej”, wykonawca.

1999    Przejawy globalizacji w instrumentach komunikacji rynkowej. Perspektywy reklamy, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę „Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego. Konsekwencje społeczne procesu globalizacji”, wykonawca.

2001    Proces globalizacji. Człowiek w poszukiwaniu tożsamości, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: „Zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne w perspektywie globalnej i europejskiej”, wykonawca.

2002    Mass media w procesie budowania tożsamości człowieka. Szanse na nowe formy identyfikacji ponadnarodowej, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: „Zmiany społeczne w perspektywie integracji europejskiej i globalizacji. Polska i Niemcy – badania porównawcze”, wykonawca.

2007    Przejawy społecznego zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz kobiet w Polsce, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Gładys-Jakóbik: "Strategie kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej”, wykonawca.

2008    Kształtowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu na forum międzynarodowym, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: "Społeczne i kulturowe skutki globalizacji we współczesnym świecie”, wykonawca.

2009    Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Polakowską-Kujawę: „Społeczne i kulturowe skutki globalizacji we współczesnym świecie”.

2009    Płeć kulturowa: przegląd perspektyw badawczych, w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Gładys-Jakóbik: „Język i media jako czynniki kształtujące płeć kulturową”, wykonawca.

2009    Wizerunek kobiety i mężczyzny w reklamie prasowej („Twój Styl” i „Logo”), w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. J. Gładys-Jakóbik: „Język i media jako czynniki kształtujące płeć kulturową”, wykonawca.

2010    Prosument – konsument we współczesnej myśli socjologicznej, ramach badań statutowych pod kierownictwem dr hab. J. Polakowskiej-Kujawy „Cywilizacja europejska we współczesnych badaniach socjologicznych. Diagnozy i prognozy”, wykonawca.

2010    Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, w ramach badań statutowych pod kierownictwem dr hab. J. Gładys-Jakóbik „Strategie kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej. Kontynuacja”, wykonawca.

2011    Równość płci w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, w ramach badań statutowych pod kierownictwem dr hab. J. Gładys-Jakóbik, „Aktywność społeczno-ekonomiczna kobiet”, wykonawca.

2011    O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl” jako wskaźnik zrównoważonego rozwoju, w ramach badań statutowych pod kierownictwem dr hab. Jolanty Gładys-Jakóbik „Aktywność społeczno-ekonomiczna kobiet”, wykonawca.

Badania własne

1994    Reklama jako instrument społecznej komunikacji, kierownik.

1995    Dynamika zmian w zakresie postaw konsumpcyjnych i ich uwarunkowania. Doświadczenia zachodnie i polskie, kierownik.

1996    Reklama a moralność, kierownik.

1997    Reklama jako instrument komunikacji rynkowej - uwarunkowania ustrojowe, kierownik.

1998    Rola reklamy w kształtowaniu wzorów kulturowych. Wizerunek kobiety i mężczyzny w reklamie prasowej czasopism 'Twój styl” i „Businessman Magazine”, kierownik.

2000    Rola reklamy w tworzeniu znaczeń kulturowych, kierownik.

2001    Prowokowanie emocji w reklamie, kierownik.

2002    Społeczno-kulturowe uwarunkowania prowokowania emocji w reklamie, kierownik.

2006    Kampania społeczna jako przejaw budowania pozytywnych relacji przedsiębiorstwa z konsumentem, kierownik.

2007    Reklama społeczna – instrument kształtowania postaw i zachowań prospołecznych, kierownik.

2008    Kampania społeczna w procesie propagowania wzorów kulturowych: przełamywanie stereotypów płciowych, kierownik.

 
 
052819 — kopia — kopia(1).png