Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : ak_konferencje
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 dr anna kozłowska. konferencje i seminaria

 
2001 referat na seminarium Instytutu Etyki Biznesu PAN pt. Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklamy, Warszawa: 15 marca 2001 r.
 
2001 referat na konferencję Kolegium Ekonomiczno-Społecznego nt. Politycznych, gospodarczych i społecznych konsekwencji globalizacji. Tytuł referatu: Reklama w procesie globalizacji, 25-26 października 2001 r.
 
2004  referat na konferencję Wyższej Szkoły Promocji pt. Marka w środowisku komunikacji. Tytuł referatu: Racjonalne i emocjonalne motywacje konsumentów. Techniki perswazyjne, Warszawa: 26 lutego 2004 r.
 
2005 referat na konferencję Wyższej Szkoły Promocji pt. Zachowania konsumenckie młodzieży. Tytuł referatu: Główne postulaty kształtowania przekazu reklamowego adresowanego do młodzieży, Warszawa: 20 czerwca 2005 r.
 
2006  referat na konferencję Wyższej Szkoły Promocji pt. Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw. Tytuł referatu: Internet w procesie komunikacji, Warszawa: 9 stycznia 2006 r.
 
2006  referat na seminarium Katedry Socjologii SGH pt. Kultura a gospodarka. Tytuł referatu: Nowatorskie instrumenty komunikacji marketingowej z konsumentem, Warszawa: 20 kwietnia 2006 r.
 
2007 organizacja i referat na seminarium pt. Proces komunikowania. Teoria i praktyka, organizator: Katedra Socjologii KES SGH. Tytuł referatu: Kampania społeczna. Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, Warszawa: 8 maja 2007 r.
 
2008 referat na konferencję organizowaną przez Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, pt. Nauki społeczno-ekonomiczne a rozwój, 23-24 października 2008. Tytuł referatu: Społeczna odpowiedzialność biznesu czy public relations: kierunek działań społecznych przedsiębiorstw na rzecz kobiet.
 
2008-2009 organizacja seminarium naukowego pt.  Kobiety o biznesie. Biznes o kobietach - comiesięczne spotkania naukowe, przygotowywanie wniosków badań naukowych, dyskusje wokół publikacji naukowych
 
2009 referat (wspólnie z dr Izabelą Książkiewicz) na Ogólnopolską konferencję Naukową organizowaną przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, pt. Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu, Łódź: 26-27 listopada 2009. Tytuł referatu: Rodzina w matriksie i realu.
 
2010 referat na konferencję organizowaną przez Instytut Studiów Międzynarodowych pt. Chaos czy twórcza destrukcja. Ku nowym modelom w gospodarce, kulturze i polityce, SGH, Warszawa – 9 czerwca 2010 r. Tytuł referatu: Nowy konsument – nowe formy reklamy.
 
2011  organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Warszawa: 10 stycznia 2011 r. Temat sesji:Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej. Prezentacja założeń badawczych.
 
2011  organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Waszawa: 4 kwietnia 2011 r. Temat sesji:Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej. Prezentacja wyników badań.
 
2012    organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Warszawa: 9 i 30 stycznia 2012 r. Temat sesji: Bohater w reklamie telewizyjnej. Prezentacja założeń badawczych.

2012  organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Warszawa: 13 lutego 2012 r. Temat sesji: Bohater w reklamie prasowej. Prezentacja założeń badawczych.
 
2012  organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Warszawa: 21 maja 2012 r. Temat sesji: Bohater w reklamie telewizyjnej. Prezentacja wyników badań.

2012  organizacja i referat na seminarium naukowe pt. Modyfikacja siatki FCB, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Warszawa: 4 czerwca 2012 r. Temat referatu: Modyfikacja siatki FCB. Metodyka (+ dr Agnieszka Wiśniewska)
 
2012  organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie: 16 czerwca 2012 r. Temat sesji: Bohater w reklamie prasowej. Prezentacja wyników badań.
 
2012  organizacja i referat na seminarium naukowe: Kobieta. Od Matki-Polki do businesswoman, organizator: Katedra Socjologii KES SGH, Warszawa: 14 grudnia 2012 r. Tytuł referatu: Kobiety w reklamie.
 
2013  organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie, Warszawa: 28 stycznia 2013 r. Temat sesji: Motywy kulturowe w reklamie. Prezentacja założeń badawczych.

2013 organizacja i prowadzenie sesji w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie: 27 maja 2013 r. Temat sesji: Motywy kulturowe w reklamie. Prezentacja wyników badań.

2014    uczestnictwo w konferencji, referat, udział w dyskusji panelowej. X Konferencja Naukowa "Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty". Szczecin: 5-7.10.2014 r. Tytuł referatu: Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń.

2014    członkostwo w radzie naukowej, uczestnictwo w konferencji, udział w dyskusji panelowej. Tytuł konferencji: Zarządzanie kapitałem relacyjnym w organizacji, Tytuł referatu: Reklama w procesie budowania relacji z konsumentem, Warszawa: 17 grudnia 2014 r.

2015 członkostwo w radzie naukowej konferencji: Współczesne przedsiębiorstwo - wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania. Instytucja organizująca: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Toruń: 2015-11-19 - 2015-11-20.

2015
członkostwo w radzie naukowej konferencji międzynarodowej: Reklama. Trendy i Technologie. Instytucja organizująca:Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, Warszawa: 2015-06-02 - 2015-06-03.

2015 uczestnictwo w konferencji i wygłoszenie referatu na konferencji krajowej: Między problemami a innowacjami społecznymi - reklama społeczna w perspektywie socjologicznej. Tytuł referatu: Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej, organizator: Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS WH US oraz Szczeciński Oddział PTS, Szczecin: 16 marca 2015 r.

2016
uczestnictwo w konferencji (udział w dyskusji) na konferencji ogólnopolskiej: Socjologia organizacji - krytyczna, radykalna, zaangażowana?, organizator: Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS WH US oraz Szczeciński Oddział PTS, Szczecin: 14 marca 2016 r

2016 członkowstwo w komitecie organizacyjnym i wsparcie merytoryczne w trakcie konferencji ogólnopolskiej
Młodzi KES „Postęp czy regres. O uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych ewolucji cywilizacji”, organizator: KES SGH, Warszawa: 28 października 2016 r. 

2017 udział w konferencji organizowanej przez Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Miejsce pracy przyszłości. Przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji (referat) - Szczecin, 13 marca 2017 r..

2017 członkowstwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej Zakładu Socjologii IFSiSE pt. Wspólnota i tożsamość − zapomniane pojęcia czy użyteczne kategorie analizy współczesności?, zorganizowanej w ramach tematu badawczego pt. „Tożsamości kulturowe w Europie – ciagłość i zmiana” (sygn. KES /S16/03/16/;  kierownik: prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit).

2019 udział z referatem w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Wydział Humanistyczny US pt. Miejsce pracy przyszłości Kobiety w organizacjach - Szczecin, 11 marca 2019 r.

2019 udział (bez referatu) w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS US  oraz Szczeciński oddział PTS pt. Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury - Szczecin, 12 marca 2019  r.

2019 udział w konferencji naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pt. Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii - szanse, zagrożenia, dylematy - Paprotnia, 31.05 - 01.06.2019 r.

2019 udział z referatem w III Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 14 czerwca 2019 r.
 
 
052819 — kopia — kopia(1).png