Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Anna Kozłowska
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 dr Anna Kozłowska

 

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS-SGH (specjalność: socjologia ekonomiczna). Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej jako adunkt. Kierownik Podyplomowych Studiów Reklamy. Koordynator specjalności międzykierunkowej "Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej" dla studiów I stopnia i studiów II stopnia.

Autorka monografii: Reklama. Socjotechnika oddziaływania (2006), Oddziaływanie mass mediów (2006) i Reklama. Techniki perswazyjne (2011) oraz wielu artykułów na temat mechanizmów oddziaływania reklamowego.

Członek redakcji czasopisma Warsaw Forum of Economic Sociology (IFSiSE).

Koordynator działań PR dla Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej.

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (2016-2020).

Pełnomocnik Dziekana KES ds. studiów podyplomowych.

Koordynator przedmiotów: Psychologia społeczna, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oddziaływanie mass mediów.

Hobby: majsterkowanie, projektowanie wnętrz, decoupage, projektowanie biżuterii, gotowanie.

 

 Udział w komitetach redakcyjnych czasopism

 

1. Warsaw Forum of Economic Sociology

2081-9633
2014
angielski
krajowe
Polska
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Zakład Socjologii Ekonomicznej ul. Wiśniowa 41, pok. 42 02-520 Warszawa
Członek komitetu red.
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Zakład Socjologii Ekonomicznej

 

 Nagrody

 

Nagrody:

2000: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rozprawę doktorską: Psychologiczne, kulturowe i społeczne aspekty reklamy,

2000: Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za podręcznik: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, (udział własny 5%)

2001: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za podręcznik: Reklama. Socjotechnika oddziaływania

2008: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia pierwszego w dziedzinie dydaktycznej

2012: Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

2016: Nagroda Rektora SGH zbiorowa I stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej, za książkę: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, pod red. dr hab. Violetty Korporowicz

       2018: Nagroda Rektora SGH II stopnia (zbiorowa) za organizację konferencji o zasięgu krajowym

2018: Nagroda Rektora SGH III stopnia (indywidualna) za autorstwo podręcznika oraz zaangażowanie w prowadzenie wykładów popularno-naukowych, za podręcznik A. Kozłowska, R. Piłka (rozdział IX), Tworzenie przekazu reklamowego. Kwalifikacja A.27.1. Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy, WSiP, Warszawa 1917, wydanie I i II, ss.336; zajęcia warsztatowe z dziećmi w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) w ramach programu edukacyjnego "Mały Geniusz" - Inteligencja finansowa, Jak działa reklama?

 
 
 

 Kontakt

 
e-mail: anna.kozlowska@sgh.waw.pl
ORCID.png

 

 Artykuły prasowe

 
Artykuły w Gazecie SGH, przygotowane ze studentami na zaliczenie przedmiotu Psychologia społeczna, w semestrze letnim, w roku akademickim 2019-2020.
 

 Udział w webinariach

 
 

 Prace organizacyjne

 
  1. Koordynator specjalności międzykierunkowej "Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej" dla studiów I stopnia i studiów II stopnia.
  2. Organizacja i realizacja działań public relations dla Katedry Socjologii, obecnie dla Zakładu Socjologii (przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej).
  3. Edytor strony internetowej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej), Zakładu Socjologii i Zakładu Socjologii Ekonomicznej.
  4. Pomoc przy organizacji seminarium naukowego "Polski Kapitalizm" prowadzonego przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
  5. Pełnomocnik Dziekana KES ds. studiów podyplomowych.
 

 Wywiady

 

2007 Szczepionka na manipulację, rozmawiała Katarzyna Growiec, „Gazeta SGH” 03/07 (232), maj - 2007.

2011 Świat męskich kobiet i kobiecych mężczyzn, rozmawiała Magdalena Lipińska, „Media i Marketing Polska”, grudzień - 2011.
 
 

 Udział w organizacjach społecznych

 
ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)