Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Anna Kozłowska - publikacje
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 dr Anna Kozłowska. Publikacje

 
 

 Monografie

 
 1. Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001 (wyd. I).
 2.  
 3. Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 4.  
 5. Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006 (wyd. II).
 6.  
 7. Reklama. Techniki perswazyjne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

 

 Publikacje w podręcznikach

 
 1. A. Kozłowska, Jednostka a społeczeństwo, w: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999, ss. 32-49.
   

   Ważniejsze publikacje w monografiach

   

  1. A. Mikołajczyk -Kozłowska, Przebieg prywatyzacji pracowniczej w Polsce, w: L. Gilejko (red.), Własność pracownicza w Polsce, Monografie i Opracowania 436, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, ss. 27-39.
  2. A. Mikołajczyk-Kozłowska, Analiza wyników badań dotyczących rozwoju prywatyzacji pracowniczej w Polsce (współautor. R. Towalski), w: L. Gilejko (red.), Własność pracownicza w Polsce, Monografie i Opracowania 436, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, ss. 40-68.
  3. A. Kozłowska, Reklama w procesie globalizacji, w: J. Osiński (red.), Globalna gospodarka-lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, ss. 203-214.
  4. A. Kozłowska, Współczesny człowiek w poszukiwaniu tożsamości, w: J. Gardawski i J. Polakowska-Kujawa (red.), Globalizacja. Kultura. Gospodarka. Praca. W 70. rocznicę urodzin prof. zw. dr hab. Leszka Gilejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, ss. 237-258.
  5. A. Kozłowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu czy public relations: kierunek społecznych działań przedsiębiorstw na rzecz kobiet, w: K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, ss. 543-557.
  6. A. Kozłowska, Pomiędzy reklamą a public relations. Nowatorskie podejście do komunikowania marketingowego, w: J. Mąkosza-Bogdan (red.), Public relations. Teoria – edukacja – praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, ss. 59-71.
  7. A. Kozłowska, Nowy konsument – nowe formy reklamy, w: A. Zorska (red.), Chaos czy twórcza destrukcja. Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, ss. 127-161.
  8. A. Kozłowska, Osobowość marki, w: K. Górak-Sosnowska i A. Kozłowska (red.), Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, ss. 187-198.
  9. A. Kozłowska, Kwestia kobieca w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, w: J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, s. 21-36.
  10. A. Kozłowska, Kobieta w reklamie prasowej (na podstawie czasopisma „Twój Styl”), w: J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, s. 139-158.
  11. A. Kozłowska, Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń, w: M. Skorek, K. Dziewanowska, A. Kacprzak, Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 279-294.
  12. A. Kozłowska, Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej, w: A. Kołodziej-Durnas (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, s. 75-96.
  13. A. Kozłowska,V. Korporowicz, Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, red. V. Korporowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 167-186.
  14. A. Kozłowska, Wpływ mediów na życie społeczne, w:Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, OW SGH, Warszawa 2016, s. 195-216.
  15. A. Kozłowska, Reklama: pomiędzy informacją a manipulacją, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, OW SGH, Warszawa 2016, s. 175-194.
  16. A. Kozłowska, Starość i niepełnosprawność w reklamie: w kierunku normalizacji czy stereotypizacji?, w:Współczesne wymiary komunikacji - między teorią a praktyką, red. A. Węcławiak, Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze, Poznań 2018, s. 255-273. [http://hdl.handle.net/10593/21698]
  17. A. Kozłowska, Kobiety na YouTube! Nowy model biznesu Web 2.0, w: Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Karolina Izdebska (red.), Miejsce pracy przyszłości – kobiety w organizacjach, Szczecin 2020.
    

    Publikacje elektroniczne z dostępem zdalnym

    
    

    Publikacje w materiałach konferencyjnych

    
   1. A. Kozłowska, Racjonalne i emocjonalne motywacje konsumentów, w: Marka w środowisku komunikacji. Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2004.
    
    

    Redakcja monografii

    
   1. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.), Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
   2.  
   3. J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

    

    Redakcja zeszytów naukowych

    
   1. A. Kozłowska (red.), Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Promocji, 4/2012.
   2. A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Reklama i PR z perspektywy współczesnyh problemów komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businesuu, 4/2016.
    

    Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych

    
   1. A. Kozłowska, Wpływ zmian systemowych na świadomość ekonomiczną studentów SGH (wyniki badań z 1992 r.), Biuletyn IGS, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993, nr 3-4.
   2. A. Kozłowska, Przebieg prywatyzacji pracowniczej w Polsce, Biuletyn IGS, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994, nr 1-2, ss. 17-29.
   3. A. Kozłowska, Consumer’s awareness: actions targeted at a respectful treatment of women, “Women & Business" 2008, No 1-4, ss. 27-32.
   4. A. Kozłowska, Świadomość konsumencka: działania na rzecz godnego traktowania kobiet w reklamie w Polsce, „Kobiety i Biznes” 2008, nr 1-4, ss. 7-12.
   5. A. Kozłowska, Rola reklamy w procesie globalizacji, w: A. Wiśniewski i E. Hościłowicz (red.), Aktualne problemy marketingu w Polsce, Zeszyt naukowy, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zeszyt nr 4, Białystok 2000, ss. 129-142.
   6. A. Kozłowska, Perspektywy reklamy w procesie globalizacji, w: S. Naruszewicz (red.), Ekonomia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, nr 5, Białystok 2000, ss. 223-238.
   7. A. Kozłowska, Reklama społeczna jako narzędzie kształtowania postaw społecznych w Polsce, w: B. Błaszczyk (red.), Biuletyn IGS nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, ss. 169-189.
   8. A. Kozłowska, Kampania społeczna- instrument budowania pozytywnych relacji przedsiębiorstwa z konsumentem. Doświadczenia polskie, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Zeszyt Naukowy 13, Warszawa 2007, ss.665-690.5.
   9. A. Kozłowska, Reklama społeczna- narzędzie kształtowania postaw i zachowań prospołecznych, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Zeszyt Naukowy 15, Warszawa 2008, ss. 627-649.
   10. A. Kozłowska, Kampania społeczna w procesie propagowania wzorów kulturowych: przełamywanie stereotypów płciowych, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Zeszyt Naukowy 17, Warszawa 2009, ss. 273-300.
   11. A. Kozłowska, Kształtowanie się idei społecznej odpowiedzialności biznesu na forum międzynarodowym, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Zeszyt Naukowy 18, Warszawa 2009, ss. 285-307.
   12. A. Kozłowska, Marketing społeczny w Polsce: działalność branży farmaceutycznej na rzecz świadomości zdrowotnej kobiet, w: B. Błaszczyk (red.), Biuletyn IGS nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, ss. 7-30.
   13. A. Kozłowska, Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, nr 1, ss.151-173.
   14. A. Kozłowska, Płeć kulturowa: przegląd perspektyw badawczych, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, nr 2, ss.107-127.
   15. A. Kozłowska Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, nr 2 (6), ss.189-210.
   16. A. Kozłowska, O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl”, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, nr 3(11), ss. 113-135.
   17. A. Kozłowska, Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne, w: A. Kozłowska (red.) Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Promocji, 4/2012, ss. 97-113.
   18. A. Kozłowska, Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, nr 1(13), ss. 119-137.
   19. A. Kozłowska, Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne, AUNC Zarządzanie 2013, UMK Toruń, vol. 40, s. 109-124 (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009).
   20. A. Kozłowska, FCB: weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego, „Marketing i Rynek” 2013, nr 4, ss. 20-28 (więcej).
   21. A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, WSP, Warszawa 2013.
   22. A. Kozłowska, Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe, "Ekonomia XXI wieku" 2014, nr 1 (1), s. 168-184. DOI: 10.15611/e21.2014.1.10.
   23. A. Kozłowska, Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką, Marketing i Rynek 2015, nr 7, s. 12-17.
   24. A. Kozłowska, Reklama w procesie budowania zaufania do marki, w: Budowanie kapitału relacyjnego rganizacji, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 4/2015, s. 10-25.
   25. A. Kozłowska, Cele reklamowe. Weryfikacja założeń, AUNC Zarządzanie, UMK Toruń, Vol 43, no 2 (2016), s. 125-139 (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.023).
   26. A. Kozłowska, Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem, "Opuscula Sociologica" 2016, no 2, s. 82-94.
   27. A. Kozłowska, Siła perswazyjna motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej, w: Socjotechnika reklamy, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 1/2016, s. 61-84.
   28. A. Kozłowska, Jak działa reklama według modelu J.R. Rossitera i L. Percy’ego, w: A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 4/2016, s. 5-25.
   29. A. Kozłowska, Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie" 2017, t. 44, nr 4, s. 39-51 (http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.049)
   30. A. Kozłowska, A. Rodzik. Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie" 2018, t. 45, nr 1, s. 7-17. (http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.001)
   31. A. Kozłowska, A. Pańkowski, Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie" 2018, t. 45, nr 1, s. 59-68 (http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005).
   32. A. Kozłowska, The Socially Responsible Advertising: in Quest for Values…, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019 Wydawnictwo SAN, ISSN 2543-8190, tom XX, zeszyt 11, ss. 107-116.A_Kozłowska_The_Socially_Responsible_Advertising.pdf
    
   052819 — kopia — kopia(1).png