Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Zakład Socjologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 Zakład Socjologii. Skład osobowy

 
Urszula Kurczewska | SGH Wiki | Fandom
Kierownik Zakładu Socjologii
dr hab. Urszula Kurczewska, Profesor SGH
 
ORCID: 0000-0001-8280-865X

Zainteresowania naukowe: polityka, gospodarka i społeczeństwo w Unii Europejskiej, lobbing i grupy interesu w Polsce, w UE i w Stanach Zjednoczonych, polityka energetyczna i  transformacja energetyczna w Polsce i w UE, polityka klimatyczna UE, społeczna odpowiedzialność biznesu


Więcej informacjibiogram | publikacje | dydaktyka
Clip_32.jpg
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

ORCID: 0000-0003-0433-9194

Zainteresowania naukowe: socjologia ekonomiczna, warianty współczesnego kapitalizmu, strategie działań elit władzy, grupy nacisku i lobbing, dialog społeczny i obywatelski, bogactwo i zamożność, polityczne i instytucjonalne wymiary globalizacji oraz członkostwa Polski w UE.

e-mail: kjasie@sgh.waw.pl

Więcej informacjibiogram | publikacje ​| dydaktyka

Elżbieta Firlit-1.jpg
dr hab. Elżbieta Firlit, Profesor SGH

ORCID: 0000-0003-1199-9254

Zainteresowania naukowe: problematyka postaw i wartości - socjologia religii - identyfikacje społeczne i tożsamości kulturowe - kapitał społeczny,społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe - socjologia społeczności lokalnych i małych grup społecznych - metodologia badań społecznychdr hab. Grzegorz Makowski 

ORCID: 0000-0003-3690-4389
 
Zainteresowania naukowe:  socjologia problemów społecznych, socjologia prawa, polityki publiczne, korupcja i polityka antykorupcyjna, proces stanowienia prawa, lobbying, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i organizacje pozarządowe, kultura konsumpcyjna.
 
 
Więcej informacji: biogram​ | publikacje | dydaktyka​
Clip_31.jpg
dr Joanna Zuzanna Popławska

ORCID: 0000-0001-9588-3093​

Zainteresowania naukowe: Przemiany przestrzeni miejskiej, wpływ centrów handlowych na miasta, rewitalizacje, rozwój przestrzenny miast, polityka miejska, tożsamość miasta, 
Struktura handlu detalicznego, miejski wymiar transformacji systemowej w Polsce, 
partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne, kapitał społeczny,
przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce i w Europie


Więcej informacji:  biogram | publikacje ​| dydaktyka​
 
 

052819 — kopia — kopia.png

 

 DOKTORANCI I WSPÓŁPRACOWNICY

 
 1. dr Kamila Łepkowska
 2. mgr Michał Góralczyk, doktorant
 3. Ilona Jędrasik, doktorantka
 4. Marek Józefiak, doktorant
 5. Jakub Banaszewski, doktorant
 6. Emilia Piotrowska, doktorantka
 7. Olga Rybak, doktorantka
 8. Bettina Dąbrowski de Flores, doktorantka
 9. Patrycja Fatyga, doktorantka
 10. Krzysztof Wiśniewski, doktorant
 11. Adriana Skorupska, doktorantka​
 

 Byli pracownicy