Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Zakład Socjologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 Zakład Socjologii. Skład osobowy

 
Urszula Kurczewska | SGH Wiki | Fandom
Kierownik Zakładu Socjologii
dr hab. Urszula Kurczewska
Profesor SGH
 
ORCID: 0000-0001-8280-865X

Zainteresowania naukowe: polityka, gospodarka i społeczeństwo w Unii Europejskiej, lobbing i grupy interesu w Polsce, w UE i w Stanach Zjednoczonych, polityka energetyczna i  transformacja energetyczna w Polsce i w UE, polityka klimatyczna UE, społeczna odpowiedzialność biznesuphoto _MG_2171 (1) (1).JPG

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki


ORCID 0000-0003-0433-9194

 

Zainteresowania naukowe: socjologia ekonomiczna, warianty współczesnego kapitalizmu, strategie działań elit władzy, grupy nacisku i lobbing, dialog społeczny i obywatelski, bogactwo i zamożność, polityczne i instytucjonalne wymiary globalizacji oraz członkostwa Polski w UE.

 

Kontakt: dyżur środa godz. 15:00-16:00

e-mail: kjasie@sgh.waw.pl

 

więcej informacjiI biogram I publikacjeprojekty badawcze

 


 dr hab. Elżbieta Firlit

Profesor SGH

Zainteresowania naukowe: problematyka postaw i wartości - socjologia religii - identyfikacje społeczne i tożsamości kulturowe - kapitał społeczny,społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe - socjologia społeczności lokalnych i małych grup społecznych - metodologia badań społecznych

e-mail: elzbieta.firlit@sgh.waw.pl

więcej informacji: ORCID ID I biogram I publikacje I konferencje I projekty naukowe
dr hab. Grzegorz Makowski 
 
ORCID: 0000-0003-3690-4389
 
Zainteresowania naukowe:  socjologia problemów społecznych, socjologia prawa, polityki publiczne, korupcja i polityka antykorupcyjna, proces stanowienia prawa, lobbying, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i organizacje pozarządowe, kultura konsumpcyjna.
 
e-mail: gmakow@sgh.waw.pl
 
Więcej informacji: biogram | lista publikacji | oferta dydaktyczna

dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik

Profesor SGH

Zainteresowania naukowe: socjologia organizacji - społeczeństwo polskie w procesie dochodzenia do gospodarki rynkowej - społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacyjności - kariera i sukces - problematyka kobieca

e-mail: jglady@sgh.waw.pl

więcej informacji: ORCID ID I biogram I publikacje I konferencje I projekty naukowe
 

dr Joanna Zuzanna Popławska

Adiunkt

Zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój miast - działalność i przemiany centrów handlowych w miastach w Polsce - partycypacja obywatelska w kształtowaniu przestrzeni miejskiej - współczesne procesy migracyjne - antropologia kulturowa i etnografia, w szczególności kultura materialna i duchowa Słowian, zwyczaje, obrzędy, rytuały

e-mail: joanna.poplawska@sgh.waw.pl

więcej informacji: ORCID ID I biogram I publikacje I konferencje I projekty badawcze

 
 

052819 — kopia — kopia.png

 

 Doktoranci i współpracownicy

 
 1. dr Kamila Łepkowska
 2. mgr Michał Góralczyk, doktorant
 3. Ilona Jędrasik, doktorantka
 4. Marek Józefiak, doktorant
 5. Jakub Banaszewski, doktorant
 6. Emilia Piotrowska, doktorantka
 7. Olga Rybak, doktorantka
 8. Bettina Dąbrowski de Flores, doktorantka
 9. Patrycja Fatyga, doktorantka
 10. Krzysztof Wiśniewski, doktorant
 11. Adriana Skorupska, doktorantka