Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

​PROF. DR HAB. ELŻBIETA FIRLIT. KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE

 

 2018

 

1. Konferencja z okazji Jubileuszu Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie  "Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo",  24-25 maja 2018,  Sierpc.

- wystąpienie  w Panelu III/. Problemy społeczne

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religie w społecznym kontekście: etniczność-kultura-struktura",  7-8 czerwca 2018, Olsztyn.

- członkowstwo w Komitecie Naukowym Konferencji

- prezentacja referatu "Sacrum w przestrzeni publicznej Polski – symboliczny i materialny splot tożsamości religijnej i narodowej"

- prowadzenie Sesji III. Forum Nowej Książki (prezentacja publikacji Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, pod red.S. H. Zaręby i M. Zarzeckiego, WWN, Warszawa 2018 oraz Religia wobec wyzwańwspółczesności z perspektywy nauk społecznych, pod red. I. Borowik, P. Stawińskiej, S. Grotowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018)

3.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świat (bez) pracy – od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Juliusza Gardawskiego", 20 września 2018, Warszawa.

- prowadzenie Sesji I. Profesor Juliusz Gardawski – człowiek nauki i dialogu.

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ksiądz Profesor Witold Zdaniewicz i lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii. Dziedzictwo i kierunki rozwoju", 25 września 2018, Warszawa.

- współorganizacja konferencji (Komitet Organizacyjny),

- wygłoszenie referatu Od badań socjograficznych do pogłębionych analiz socjologicznych ─ orientacje teoretyczno-metodologiczne badań naukowych ZSR i ISKK pod kierownictwem Ks. prof. Witolda Zdaniewicza

- prowadzenie Sesji III. Nowe kierunki badań w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego.

5.Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Syberyjskie Dzieci Cesarzowej Japonii. Pomoc Japonii dzieciom polskim z Syberii w latach 1919-1922", 1 października 2018, Warszawa.

- uczestnictwo na zaproszenie Organizatorów.

6. Międzynarodowa  Konferencja Naukowa V edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, 8-11 października 2018, Cieszyn, Ustroń i  Czeski Cieszyn.

- uczestnictwo w  panelu.  Twórczość prof. Janusza Mariańskiego

- wystapienie pt. Cztery obrazy tożsamości Twórcy w przekroju diachronicznym.

 

 2014

 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności zorganizowana przez Katedrę Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, Instytut Socjologii UAM, Instytut Zachodni oraz Sekcję Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS. Patronat honorowy: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich. 21 listopada 2014, Warszawa, SGGW.

- członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji
- prowadzenie grupy tematycznej  I. Społeczność lokalna jako przedmiot badania: problemy metodologiczne
- wystąpienie na Sesji Plenarnej podsumowującej obrady
- sprawozdanie i podsumowanie obrad w grupie tematycznej I.
 

 2012

 
Ogólnopolska konferencja Religijne wymiary życia społecznego zorganizowana przez Sekcję Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego  i Zakład Socjologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 19-20 września 2012 r., Kielce.

- prowadzenie sesji Polityczne i ekonomiczne aspekty religii i wiary religijnej
- prowadzenie Benefisu Jubileuszowego profesor Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej.
 

 2010

 
​1. Ogólnopolska konferencja Religia i gospodarka - asocjacje i opozycje w świecie współczesnym pod auspicjami  Sekcji Socjologii Religii PTS oraz Katedry Socjologii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 17-18 czerwca 2010 r., Warszawa - Szkoła Główna Handlowa

- referat Postawy społeczne wobec finansowania i działalności gospodarczej Kościoła w Polsce
- prowadzenie panelu pt. "Ile religii w gospodarce a ile gospodarki w religii?".

2. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co się dzieje ze społeczeństwem, zorganizowany przez PTS, 8-11 września 2010 r., Kraków.

- referat Ciągłość i zmiana instytucji religinych w Polsce w latach 1989-2009  (grupa tematyczna 67)
- współorganizacja i wystąpienie w ramach Sesji Specjalnej "Janusz Mariański - Uczony, Mistrz, Przyjaciel. Benefis urodzinowy".
 

 2008

 
​1. Ogólnopolska konferencja Wartości i procedury w pracy akademickiej, podsumowująca wyniki interdyscyplinarnego, międzyuczelnianego projektu badawczego KBN 1H01A01728 zorganizowana pod patronatem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Warszawa - Szkoła Główna Handlowa, 11 marca 2008 r.

- referat: Wartości i procedury w pracy akademickiej w świetle danych empirycznych.

2. Międzynarodowa konferencja Wartości w społeczeństwie a dziedzictwo Jana Pawła II zorganizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II, 2-3 kwietnia 2008r., Warszawa - Pałac Staszica.

- referat: Stabilne wartości życiowe społeczeństwa polskiego, stabilna religijność i miejsce Jana Pawła II w pamięci i świadomości społecznej Polaków.

3. Konferencja naukowa POLSKIE WYZWANIA: PAŃSTWO-TOŻSAMOŚĆ-ROZWÓJ zorganizowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie, 9-10 maja 2008 r., Warszawa – Belweder.
 

 2005

 
Międzynarodowa Konferencja - VI Zjazd Gnieźnieński Europa Dialogu (The Europe of Dialoguethe 6th Gniezno Convention), 16-18 września 2005 r., Gniezno.

- wystąpienie eksperckie w ramach panelu Dialog w codzienności życia.
 

 2004

 
​1. Seminarium Zmiany społeczne, kulturowe i polityczne we współczesnej Europie zorganizowane przez Katedrę Socjologii Szkoły Głównej Handlowej, 28 czerwca 2004 r., Warszawa - Szkoła Główna Handlowa.

- referat: Religijność w zjednoczonej Europie

2.
XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 15-18 września 2004 r., Poznań.

- referat: Aktywność społeczna Kościoła z perspektywy lokalnej.
 

 2002

 
Konferencja Tożsamość narodowa Polaków w przyszłej Europie zorganizowana przez Fundację "Instytut Lecha Wałęsy" we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, w ramach Programu " Problem Ochrony Tożsamości Narodowej Polaków w Perspektywie Integracji z UE". Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, 27 kwietnia 2002 r.

- referat: Poczucie tożsamości narodowej Polaków w świetle badań empirycznych.
 

 2001

 
Abschluss-Symposium des internationalen Forschungsprojektes "AUFBRUCH": Re-Positionierung der Kirchen in den Landern Ost (Mittel) Europas in der Zeit des Kommunismus und nach der Wende zorganizowane przez Katholische Akademie in Berlin oraz Pastorales Forum w Wiedniu. Berlin, 31.01-02.02.2001 r.

- udział w   dyskusji panelowej nt. Gesellschaftliche Herausforderung der Kirche.
 
 

 2019

 
1. Międzynarodowa  Konferencja -  XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. " Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, Przynależność",  zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i  Uniwersytet Wrocławski; Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.  Wrocław, 11-14.09. 2019.

- organizacja i prowadzenie grupy tematycznej nr 24 pt. Religia w procesach konstruowania, dekonstruowania i rekonstruowania współczesnych tożsamości, zrealizowanej w trzech sesjach/blokach:13.09.2019 i 14.09.2019.

- referat pt. Władza świecka i religijna w lokalnych społecznościach w grupie tematycznej nr 23 pt.Religia i władza (12.09.2019).
 

 2017

 
1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, 12 maja 2017 r., SGGW w Warszawie

- członek Komitetu Naukowego Konferencji
- referat pt. WIĘZIOTWÓRCZA ROLA PARAFII WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
- prowadzenie Sesji Tematycznej III. DIAGNOZA ŻYCIA LOKALNEGO. Przykład gminy wiejskiej ze Ściany Wschodniej
- uczestnictwo w "Panelu Moderatorów".
 
2. Ogólnopolskia Konferencja WSPÓLNOTA I TOŻSAMOŚĆ − ZAPOMNIANE POJĘCIA CZY UŻYTECZNE KATEGORIE ANALIZY WSPÓŁCZESNOŚCI?, 8 czerwca 2017 r. Warszawa - Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Zakład Socjologii. więcej.

- organizacja
- referat: Tożsamość w perspektywie socjologicznej.
 
- członek Komitetu Naukowego Konferencji
- prowadzenie sesji: MŁODZIEŻ I RELIGIA W CZASACH KRYZYSU
- referat: Konstruowanie tożsamości oporu na bazie tożsamości religijnej.
 

 2016

 
 

 2015

 
1. Ogólnopolska i międzynarodowa konferencja naukowa Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii  religii. Spory teoretyczne i metodologiczne" zorganizowana przy współpracy z Instytutem Socjologii UKSW w dniach 26-27 maja 2015 r. w UKSW w Warszawie.
 
- prowadzenie sesji tematycznej Socjologia religii – eksploracje teoretyczne i metodologiczne
- wygłoszenie referatu Wartości religijne w biografii przedsiębiorcy w ramach sesji tematycznej Religia a życie społeczno-gospodarcze.
 
2. Międzynarodowa Konferencja  Sensing Religion zorganizowana przez  International Society for the Sociology of Religion  w Louvain-la-Neuve, Belgium,  w dniach 2-5.07.2015
 
- współautorstwo referatu (Comment) Les entrepreneurs capitalistes sont-ils religieux? Des preuves empiriques des entrepreneurs moyens en Pologne/(How) Are Capitalist Entrepreneurs Religious? Empirical Evidence from Medium-Sized Entrepreneurs in Poland. Referat  prezentowany w grupie  (sesji) tematycznej 24 (STS 24: LA RELIGION AUX PRISES DES AFFAIRES? APPROCHES CONCEPTUELLES ET RÉSULTATS EMPIRIQUES DOES BUSINESS DOMINATE RELIGION?: CONCEPTUAL APPROACHES AND EMPIRICAL FINDINGS.  Współautor referatu: Dr Michael Hainz (Institute for Social and Development Studies at the Munich School of Philosophy, Germany)
- http://www.sisr-issr.org/English/Conferences/Programme%20SISR_Final.pdf
 
3. Ogólnopolska Konferencja  Salon Socjologiczny zorganizowana przez PTS i Katedrę Socjologii SGGW, 22 października 2015, Warszawa – SGGW.
 
- głos w dyskusji.
 

 2013

 
1. Konferencja Jubileuszowa 40-lecie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Organizator: ISKK SAC, 22.01. 2013, Warszawa. Referat pt. „Teoretyczno-metodologiczny kontekst empirycznych badań socjologicznych prowadzonych w ISKK”.
  1. Ogólnopolska Konferencja Niedziela wspólnym dobrem (prawne, społeczne, ekonomiczne i teologiczne aspekty świętowania niedzieli) zorganizowana przez Instytut Teologii Praktycznej UKSW; 25.02.2013, Warszawa-UKSW. Referat pt."Niedziela między sacrum i profanum".
  2. XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Co po kryzysie?",  11- 14 września 2013 r. Szczecin;  Referat Erozja wspólnotowego wymiaru religijności wygłoszony w grupie tematycznej nr 28 pt. „Losy religii i duchowości w czasach kryzysu”.
  3. V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES” pt. Społeczeństwo obywatelskie i państwo a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy, 24-25 październik 2013, Warszawa. Opieka naukowa przy organizacji Konferencji, współorganizacja i prowadzenie panelu eksperckiego Społeczeństwo obywatelskie – idee i fakty
 

 2011

 
1. Międzynarodowa konferencja Gesellschaftliche Integration als Aufgabe von Sozialpolitik und Sozialer Arbeit. Zur (Neu-) Bestimmung der Rolle personenbezogener sozialer Dienstleistungen in der Postmoderne - Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej. W kierunku poszukiwania nowych form usług socjalnych we współczesnym społeczeństwie.

Konferencja zorganizowana przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fakultat fur Agewandte Sozialwissenschaften Fachhochschule Koln  w dwudziestą rocznicę współpracy, 3-4 czerwca 2011 r., Warszawa

- udział bez referatu, głos w dyskusji.

2. Międzynarodowa konferencja polskich i niemieckich socjologów religii Erste Gemeinsame Konferenz Polnischer und Deutscher Religionssoziologen, zorganizowana przez Sekcję Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) i Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS). Tytuł konferencji: Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech (Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung. Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten des religiösen Wandels in Polen und Deutschland), 15-18 września 2011 r., Kraków

- merytoryczna współorganizacja konferencji,
- przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Przemiany w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce w okresie transformacji systemowej
- prowadzenie panelu końcowego i podsumowującej dyskusji plenarnej
 

 2009

 
Ogólnopolska konferencja Religijność i duchowość - dawne i nowe  formy zorganizowana przez PTS - Sekcję Socjologii Religii oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 22-23 czerwca 2009 r.

- referat: Adaptacja "świadczeń" (Leistungen) Kościoła w Polsce do warunków zmiany systemowej
- prowadzenie sesji pt."Społeczne tworzenie rzeczywistości religijnych"
 

 2007

 
​1. Ogólnopolska konferencja PARTYCYPACJA LOKALNA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH JAKO WARUNEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI POLSKIEJ zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, 11 kwietnia 2007 r., Warszawa, UKSW.

- prowadzenie sesji Aktorzy, struktury, sieci w procesie rozwoju polskiej wsi.

2. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pod hasłem „Co nas łączy, co nas dzieli” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 13-16 września 2007 r., Zielona Góra.

- referat: Integracyjna funkcja instytucji religijnych w Unii Europejskiej.
 

 2006

 
​1. Ogólnopolska konferencja Religia i religijność w warunkach globalizacji zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Socjologii Religii, 12-13 czerwca 2006 r., Sandomierz.

- referat: Społeczny kapitał lokalnych struktur religijnych
- prowadzenie Sesji IV.

2. Ogólnopolska konferencja SOCJOLOGIA JAKO SŁUŻBA SPOŁECZNA. PAMIĘCI PROF. DR HAB. WŁADYSŁAWA KWASNIEWICZA, zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w dniach 21-22 czerwca 2006 r., Kraków-Collegium Maius

3. Ogólnopolska konferencja RELIGIA-KOŚCIÓŁ-SPOŁECZEŃSTWO zorganizowana przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC we współpracy z Biurem Prasowym Episkopatu Polski, 7 grudnia 2006 r., Warszawa (sala plenarna Konferencji Episkopatu Polski).


- referat: Kościół i parafia w świadomości społecznej w świetle wyników reprezentatywnych badań w 12 diecezjach w Polsce.
 

 Lata 80-te i 90-te

 
  1. VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 17-20 wrzesnia 1986 r., Wrocław. Wystąpienie w panelu (Sesja IV) Zjazd w oczach dwóch pokoleń socjologów.
  2. International Conference for the Sociology of Religion The State, the Law and Religion, zorganizowana przez International Society for the Sociology of Religion (SISR), 21-25 sierpnia 1989 r., Helsinki. Referat: Functions of the Roman-Catholic Parish in a Local Community. Qualitative analysis of all-Poland questionnaire research.
  3. Międzynarodowa konferencja Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych zorganizowana przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Socjologii Akademii Teologii Katolickiej, Sekcję Socjologii Religii PTS, Fundację Stefana Batorego, 18-20 grudnia 1992 r., Kraków. Referat : Więź Polaków z parafią.
  4. Niemiecko-polskie sympozjum (Abschlusssymposion), w ramach projektu badawczego Die Interdependenz von Strukturreformen und Einstellungswandel in der ehemaligen DDR und in Polen. Der Beitrag der katholischen Soziallehre zu den Transformationsprozessen in Mittel-und Osteuropa, zorganizowane przez Institut Kirche und Gesellschaft der Universität Osnabrück, 24-28 maja 1994 r., Bad Iburg bei Osnabrück. Referat: Die Rolle der Pfarrgemeinden im polnischen Transformationsprozess.
  5. X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, 22-25 września 1997 r., Katowice. Referat: Metodologiczne refleksje i problemy badań nad rolą parafii w społecznościach lokalnych.
  6. Seminarium Postawy religijne Polaków a ich zachowania obywatelskie w świetle badań empirycznych zorganizowane przez Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 20 października 1997 r., Warszawa. Referat: Postawy wyborcze i zaufanie do instytucji życia publicznego.
 

 2000

 
Konferencja Metodologiczne problemy badań nad religijnością zorganizowana przez Sekcję Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 19-20 grudnia 2000 r., Ołtarzew k. Warszawy

- r
eferat: Parametr wspólnotowy religijności – problemy operacjonalizacji.