Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Now Open! — kopia(2).png
 

 dr Anna Kozłowska. Bio

 
13565998_902788843201313_1265451381_n.png.jpg
dr Anna Kozłowska
- kierownik Podyplomowych Studiów Reklamy. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka takich publikacji, jak: Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oddziaływanie mass mediów i Reklama. Techniki perswazji. Główne obszary zainteresowań: komunikacja marketingowa, techniki oddziaływania reklamowego. Spoty reklamowe ogląda z niesłabnącym zaciekawieniem i z pasją poszukuje nowych rozwiązań w dziedzinie komunikacji reklamowej.

Przedmioty: Jak działa reklama? Techniki przekazu reklamowego. CSR w komunikacji marketingowej.
Znalezione obrazy dla zapytania model aida 
 Źródło: https://www.memtor.pl/dlaczego-silna-marka-placi-internetowy-marketing/
 
 

 podstawowe pojęcia

 
​Reklama
Model oddziaływania reklamowego
Model AIDA
Model ACCA
Modele racje-emocje
Model FCB
Rossiter-Percy Model
 

 zastosowanie AIDA w reklamie internetowej

 
​Model AIDA obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumenta, zgodnie z sekwencją myśl-czuj-rób:
Attention- zwrócić uwagę konsumenta
Interest- zainteresować produktem (marką)
Desire- wywołać pragnienie zakupu
Action- pobudzić do działania
Model AIDA idealnie sprawdza się w przypadku projektowania reklamy online - responsywnej.
 
​W trakcie wykładu inauguracyjnego dowiesz się, jak przez lata zmieniało się podejście do oddziaływania reklamowego, jak działa reklama i dlaczego działa. 🛠️

Co ciekawe, kluczem do zrozumienia współczesnego działania reklamy w mediach społecznościowych okazuje się model AIDA. 🗝️

Wykład (a w zasadzie case study) jest wprowadzeniem do takich ćwiczeń i warsztatów, jak:

1. Techniki przekazu reklamowego: ćwiczenia

2. Badanie przekazu reklamowego: warsztaty

 

 Jak działa reklama? Agenda

 
Każdy zadaje sobie to pytanie: Jak działa reklama? 🤔

W trakcie wykładu inauguracyjnego dowiesz:
▶️ czy reklama musi przekazywać informacje o marce
▶️ jak reklama oddziałuje na emocje konsumentów
▶️ jak w dobie internetu model AIDA powrócił do łask reklamotwórców
▶️ czy istnieje idealny model oddziaływania reklamy na konsumenta

Na zajęciach wypracujemy podstawowe założenia modelu reklamowego.
 

 Jak działa reklama. Publikacje

 

  1. A. Kozłowska Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, nr 2 (6), ss.189-210.
  2. A. Kozłowska, O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl”, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, nr 3(11), ss. 113-135.
  3. A. Kozłowska, Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne, w: A. Kozłowska (red.) Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Promocji, 4/2012, ss. 97-113.
  4. A. Kozłowska, Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, nr 1(13), ss. 119-137.
  5. A. Kozłowska, Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne, AUNC Zarządzanie 2013, UMK Toruń, nr 413, s. 109-124.  
  6. A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, WSP, Warszawa 2013.
  7. A. Kozłowska, Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta. ujęcie modelowe, "Ekonomia XXI wieku" 2014, nr 1 (1), s. 1680184 (ISSN 2353-8929).
  8. A. Kozłowska, Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń, w: M. Skorek, K. Dziewanowska, A. Kacprzak, Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 279-294.