Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Krzysztof Jasiecki - Biogram
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

 
​​​Socjolog zatrudniony w Zakładzie Socjologii (KES SGH), autor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii, pięciu współredagowanych książek, kilkudziesięciu rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

PROJEKTY BADAWCZE
  1. 2018-2020 kierownik naukowy międzynarodowego projektu badawczego Variations of market economy in Central and Eastern Europe. Achievements and challenges realizowanego w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) i Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) dla China-CEE Institute w Budapeszcie.
  2. Od końca lat 90-tych do 2016 roku członek interdyscyplinarnego zespołu realizującego w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) projekty badawcze charakteryzujące różne aspekty dostosowań Polski do wymogów integracji z UE. Zespół ten, kierowany przez prof. dr hab. Marię Jarosz opublikował wiele znanych i szeroko dyskutowanych prac zbiorowych w ramach których zamieszczałem m.in. artykuły na temat formowania się i aktywnościnowych elit władzy, przemian własnościowych i roli inwestorów zagranicznych, rozwoju samorządności terytorialnej, dysfunkcji gospodarczych i postrzegania UE w Polsce.
  3. Od drugiej połowy lat 90-tych uczestnictwo w projektach międzynarodowych dotyczących elit gospodarczych w Europie Centralnej realizowanych w IFiS PAN (m.in. w okresie 2009-2012 kierownik polskiej części międzynarodowego projektu badawczego Economic Elites in an extended Europe: Recruiting, Careers and Manager Orientations – A Comparison between Germany, Hungary and Poland, koordynowanego przez Uniwersytet im. Fridricha Schillera w Jenie).
  4. 1997-1999 kierownik projektu badawczego charakteryzującego nowe drogi rekrutacji i socjalizacji politycznej młodych liderów organizacji pozarządowych finansowanego przez program PHARE FIESTA.
  5. Udział w projektach badawczych dotyczących elit politycznych i parlamentaryzmu dla Komitetu Badań Naukowych (KBN) realizowanych w IFiS PAN, w Zakładzie Struktur Władzy, którym kierował prof. dr hab. Włodzimierza Wesołowskiego.​