Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Krzysztof Jasiecki - Publikacje
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 Publikacje

 
​​​MONOGRAFIE KSIĄŻKOWE
 1. Krzysztof Jasiecki (ed.). Variations of market economy in Central and Eastern Europe. Achievements and challenges. China-CEE Institute in Budapest (w przygotowaniu redakcyjnym).
 2. Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki (red.). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. UW. Warszawa 2017.
 3. Krzysztof Jasiecki. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. IFiS PAN. Warszawa 2013.
 4. Krzysztof Jasiecki (red.). Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście. IFiS PAN. Warszawa 2011.
 5. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Kraków. Oficyna Ekonomiczna 2006 (wyd. II zmienione i rozszerzone).
 6. Krzysztof Jasiecki. Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2004.
 7. Krzysztof Jasiecki. Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. IFiS PAN. Warszawa 2002.
 8. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2000
 9. Krzysztof Jasiecki, Barbara Post (red.). Młodzi liderzy zmian. Poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997. Scholar. Warszawa 1999 Wybrane artykuły w czasopismach naukowych (2014-2020)
 10. K. Jasiecki. The role and importance of economic cooperation of the Visegrad Group countries in the European Union. "Online Journal Modelling the New Europe" issue no 32, September 2020, s., 25-45.
 11. K. Jasiecki. A Reconfiguration of the Interest Representation System in the European Union. "Polish Sociological Review" 2(206)2019, s., 123-140.
 12. K. Jasiecki. Dysfunkcjonalny charakter systemu reprezentacji interesów w Unii Europejskiej. „Studia Europejskie” nr 3/2018, s. 25-49.
 13. K. Jasiecki. The strength and weaknesses of the varieties of capitalism approach: the case of Central and Eastern Europe. ”International Journal of Management and Economics 2018”, vol. 54, Issue 4, s. 328–342.
 14. K. Jasiecki. The Nature of Capitalism in Poland. Controversy over the Economy since the end of 2015: The Prospects of Business Elite and Employer Associations. “Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, vol. 8 (2017), s. 171-194.
 15. Krzysztof Jasiecki. Mała i średnia przedsiębiorczość, czyli socjologiczny obraz słabości i wyzwań rozwojowych polskiego kapitalizmu. „Studia Socjologiczne” 1/2015, s. 307-318.
 16. Krzysztof Jasiecki. Nowe oblicze polskiego kapitalizmu?„Zoon Politikon” nr 6/2015, s. 9-41.
 17. Krzysztof Jasiecki. Dlaczego warto czytać Sun Yat-sena? Pożytki z lektury prac „duchowego ojca” nowożytnych Chin. „Kultura i Społeczeństwo” 4/2015, s. 179-192.
 18. Krzysztof Jasiecki. Co jest fascynującego w zachowaniach autodestrukcyjnych – społeczeństwo w świetle wskaźników samobójstw. „Studia Socjologiczne” 1/2015, s. 319-329.
ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH
 1. K. Jasiecki. „Conservative modernization” and the rise Law and Justice in Poland. W: K. Bluhm and M. Varga (eds.). New Conservatives in Russia and East Central Europe. Routledge. London and New York 2019 r., s. 130-153.
 2. K. Jasiecki. Czym jest bogactwo? Definicja, przedmiot i wybrane problemy badawcze. W: J. Czarzasty, Cz. Kliszko (red.). Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. SGH. Warszawa 2018, s. 181-202.
 3. K. Jasiecki. Kapitalizm polityczny. W: W. Morawski (red.). Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2018, s. 227-237.
 4. Krzysztof Jasiecki. Elita towarzyska III RP: perspektywa „bywalcy salonów”. W: J. Kurczewska, M. Karkowska (red.). Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. IFiS PAN. Warszawa 2016, s. 290-313.
 5. Krzysztof Jasiecki. Nowa peryferyjność w perspektywie różnorodności kapitalizmu. Przykład posocjalistycznych państw Unii Europejskiej. W: T. Zarycki (red.). Polska jako peryferie. Scholar. Warszawa 2016, s. 51-72.
 6. Krzysztof Jasiecki. Sprzężenie między dialogiem społecznym i obywatelskim w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: A. Zybała (red.). Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy. Dialog. Centrum Partnerstwa Społecznego. Warszawa 2016, s. 53-78.
 7. Krzysztof Jasiecki. Kontrowersje wokół inwestycji zagranicznych w Polsce. W: P. Binder (red.). Lokalne, narodowe i inne. IFiS PAN. Warszawa 2014, s. 503-528.
 8. Krzysztof Jasiecki. Institutional transformation and business leaders of the new foreign-led capitalism in Poland. W: K. Bluhm, B. Martens, V. Trappmann (red.). Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. Routledge. New York-London 2014, s. 23-57.
 9. Vera Trappmann, Krzysztof Jasiecki, Dariusz Przybysz. Institutions or attitudes? The role of formal worker representation in labour relations. W: K. Bluhm, B. Martens,
 10. V. Trappmann (red.). Business Leaders and New Varieties of Capitalism in PostCommunist Europe. Routledge. New York-London 2014, s. 176-204.
 11. Krzysztof Jasiecki. Kryzys strefy euro jako test modeli kapitalizmu. Co z tą Polską ? W. M. Jarosz (red.). Polska europejska czy narodowa? Oficyna Naukowa – Instytut
 12. Studiów Politycznych PAN. Warszawa 2014, s. 95-135.