Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Joanna Zuzanna Popławska

 
Absolwentka kiJR.JPGerunku biznes międzynarodowy w Szkoły Głównej Handlowej (studia magisterskie)  oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim (studia licencjackie). Obecnie doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym (SSD, VI edycja). We wrześniu 2013 r. otworzyła przewód doktorski (tytuł pracy doktorskiej: „Uwarunkowania i konsekwencje przemian przestrzeni konsumpcji w miastach wojewódzkich w Polsce w latach 1999-2014"). Obrona: 21 czerwca 2017 r. Promotorem pracy była dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH.

 
Hobby:
 • Poznawanie innych kultur
 • Starodawne zwyczaje, obrzędy i wierzenia
 • Literatura: iberoamerykańska oraz reportaże z różnych zakątków świata (np. Matrioszka w Hidżabie, Toast za przodków)
 

 Konferencje i Seminaria Naukowe

 
 

 Badania naukowe

 

2012    Uczestnictwo w badaniach statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. Elżbietę Firlit pt. „Tożsamości kulturowe w Europie – ciągłość i zmiana”, opracowanie pt. „Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przypadek Kielc”,

2013 Autorskie badania pt. „Infrastruktura przestrzeni konsumpcji we współczesnych miastach w Polsce”, projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

2014 Autorskie badania pt. „Wpływ przemian przestrzeni konsumpcji na społeczno-ekonomiczny rozwój polskich miast”, projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

 
 

 Ważniejsze publikacje

 
J. Popławska,
 1. J. Radziszewska, Why 20 years after transition there are no luxurious global brands in Poland? Comparison with emerging markets, w: J. Ateljević, B. Zolak Poljaševićs (ed.), Researching Economic Development and Enterprenourship in Transitional Economies: A Review of Current Policy Aproaches, Uniwersytet w Banja Luce, Banja Luca 2011, s. 721-733.
 2. J. Radziszewska, Przemiany centrów handlowych w Polsce, w: J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, wydanie I, OW SGH, Warszawa 2012, s. 259-271.
 3. J. Radziszewska, Dar w społeczności migracyjnej. Rzeczy przywożone z zagranicy, w: P. Cichocki, H. Patzer (red.), Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s. 156-169.
 4. J. Radziszewska, Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przypadek Kielc, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" , nr 3(15)/2013, s. 125-147.
 5. J. Osiński, J. Popławska (red.), Oblicza Społeczeństwa Obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat, OW, SGH, Warszawa 2014.
 6. J. Radziszewska, „Prawo do miasta”- partycypacja społeczna w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej, w: J. Osiński, J. Popławska (red.), Oblicza Społeczeństwa Obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat, OW, SGH, Warszawa 2014. s. 119-129.
 7. J. Radziszewska, Przemiany przestrzeni konsumpcji w polskich miastach po 1989 roku, w: Z. Rykiel (red.), Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 72-86.
 8. J. Radziszewska, Partycypacja społeczna a zrównoważony rozwój miejskich przestrzeni konsumpcji, w: D. Ostrowska (red.), Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2014, s. 129-145.
 9. J. Radziszewska, Rozwój nowoczesnych obiektów handlowych w średnich miastach Polski, Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy, 2014, (publikacja w druku).
 10. J. Radziszewska, Infrastruktura przestrzeni konsumpcji we współczesnych miastach w Polsce, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 4(20)/2014, (publikacja w druku).
 11. J. Popławska,  Przestrzeń miejska i jej przemiany w koncepcjach socjologicznych, w: Elżbieta Firlit, Jolanta Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 139-154.
 12. J. Poplawska, Miasto jako przestrzeń konfliktów, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warsawa 2016, s. 155-174.
 
 

 Kontakt

 
 

 Prace organizacyjne

 
Organizacja konferencji naukowych:
 
2013  Koordynator Rady Organizacyjnej V Konferencji Doktorantów „Młodzi KES” pt. Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy
 
2011-2012   -   Członek Rady Organizacyjnej IV Konferencji Doktorantów „Młodzi KES” pt. Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie – tendencje, wyzwania, perspektywy
 
Członkostwo w Komisjach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
 

2011-2013 - członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów

 
2011/2012 oraz 2013/2014 -  przedstawiciel doktorantów w Radzie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 

 Zainteresowania naukowe i badawcze

 
 1. Działalność i przemiany centrów handlowych w miastach w Polsce
 2. Zrównoważony rozwój miast
 3. Partycypacja obywatelska w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
 4. Współczesne procesy migracyjne.
 5. Antropologia kulturowa i etnografia, w szczególności kultura materialna i duchowa Słowian, zwyczaje, obrzędy, rytuały