Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Urszula Kurczewska - Biogram
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH

 
​​​​Socjolożka, zatrudniona w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (KES SGH) na stanowsku profesora nadzwyczajnego.  Autorka i współautorka około 60 publikacji naukowych i ekspertyz na temat lobbingu i grup interesu w UE oraz różnych aspektów integracji europejskiej, a także społecznych przemian w Polsce i Europie.

Ekspertka sejmowej komisji ds. ustawy o działalności lobbingowej (2004-2005). Koordynator programu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2000-2006). Stypendystka wielu krajowych i międzynarodowych programów: Jean Monnet Programme Komisji Europejskiej, Programu Fulbrighta, NATO Research Fellowship Programme, Ministerstwa Kultury i Nauki Królestwa Hiszpanii, Danish Institutr for Study Abroad. Kierowniczka i uczestniczka licznych projektów badawczych m.in. EUROLOB II (Uniwersytet w Mannheim), Narodowego Centrum Nauki, MNiSW. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. UACES i PTS.

PROJEKTY BADAWCZE
 1. Jean Monnet Module „Interest representation and policy-making in the European Union” – projekt realizowany przez dr hab. Urszulę Kurczewską, prof. SGH, w ramach programu „Erasmus+
 2. „Process of Europeanisation of Polish business organisations” projekt realizowany w ramach programu badawczego “Analysing European Lobbying (EUROLOB II)”, pod kierunkiem prof. Beate Kohler-Koch, University of Mannheim, MZES  2010-2016 – funkcja kierownika projektu realizowanego w Polsce
 3. “Process of Europeanisation of Polish Chambers of Commerce” w: “Institutional stability and change of Chambers of Commerce in different European countries”, pod kierunkiem Prof. Detlef Sack, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie (2014-2015)  
 4. „Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk publicznych Unii Europejskiej” grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS6/04491 (2012-2015) – grant przyznany w konkursie „OPUS” – kierownik projektu  
 5. „Opinia publiczna wobec energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce” oraz „Społeczne aspekty rewitalizacji obiektów publicznych” w programie „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (2012-2016).  
 6. „Społeczne i polityczne aspekty realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej” w projekcie NCN „Koncepcja zrównoważonego rozwoju a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych” pod kierunkiem prof. E.Latoszek (2013-2016)
 7. „Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej – w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i spójności społecznej” w ramach badań statutowych: „Rola organizacji międzynarodowych w zakresie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju” pod kierunkiem prof. E.Latoszek (2013).  
 8. Lobbing europejskich organizacji biznesu w zakresie programu walki z kryzysem, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, projekt realizowany w latach 2010-2014, kierownik projektu prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, grant MNiSW nr N N112 324538; rola w projekcie: współwykonawca.  
 9. „Przystąpienie  Polski do Unii Europejskiej jako katalizator zmian na poziomie krajowym i lokalnym” –  w ramach projektu „Demokracja w Mławie i Szczecinku – 20 lat później” pod kierunkiem prof. I.Krzemińskiego. Projekt finansowany przez MNiSW (2008-2011)  
 10. „Modele reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej” – projekt badawczy habilitacyjny nr NN116 089534 finansowany przez MNiSW (2008-2011)  – kierownik projektu

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH NAUKOWYCH
 1. "Lobbing w polityce – jawny czy ukryty?", referat w trakcie seminarium "Finansowanie polityki – współczesne wyzwania i modele".  Seminarium zostało organizowane przez KES SGH oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Termin: 2.06.2016 r.
 2. „How to become a influential European actor? The case of Polish business interest associations” na seminarium badawczym “The population of interest groups in Poland” w ramach  “Comparative Project on Interest group survey across Europe, CIG-Survey Project”,  Aston Triangle,  Birmingham 27.04.2017
 3. „Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityk publicznych Unii Europejskiej” referat na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Gdańsk wrzesień 2016 Finansowanie polityki – współczesne wyzwania i modele  2.06.2016 konferencja organizowana przez KES SGH i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.
 4. „Polish Chambers of Commerce – process of creeping institutionalisation” referat wygłoszony na konferencji „Institutional change of Chambers of Commerce” w Institute of Sociology na Universität Bielefeld w Niemczech, wrzesień 2015.
 5. Udział w debacie “Civil society and social inclusion” podczas konferencji Jean Monnet Conference “A Union of shared values – the role of education and civil society” KE DG EAC 9.11.2015.
 6.  „Fikcyjność i fasadowość polityki promocji rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych w Polsce” - referat na konferencji „Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym” organizowanej przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, SGH październik  2015 .
 7. „Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej – nowe wyzwania i ograniczenia” referat na konferencji „Reprezentacja polskich interesów w Brukseli” organizowanej przez Konfederacje Pracodawców „Lewiatan” 26.05.2015
 8. „Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi w ramach polityki zrównoważonego rozwoju” na seminarium „Organizacje międzynarodowe w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju” w Katedrze Jean Monnet’a w KES SGH 28.05.2015.
 9. „Lobbing polskich organizacji biznesu w procesie decyzyjnym UE – nowe wyzwania w zmieniającym się otoczeniu” referat wygłoszony na I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń” zorganizowanej przez IE WDiNP UW, Warszawa wrzesień 2014
 10. “Production of renewable energy as a stimulator of social activity and enterprenership” – referat wygłoszony na konferencji "Energy Transitions as Societal Transitions: Challenges for the Present and the Future" zorganizowanej przez IS UJ i ESA Environment and Society Research Network (RN12), czerwiec 2014
 11. „Reprezentacja interesów polskich organizacji gospodarczych w Unii Europejskiej nowe wyzwania i ograniczenia” referat na konferencji „Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej” organizowanej przez Związku Banków Polskich, wrzesień 2014 
 12. “How to become a European actor? The case of Polish business interest associations”, w: Territorialisation of interest representation in times of economic crisis.  First Annual Research Symposium 2014, CRN Centrifugal Europe, WBC Wrocław styczeń 2014
 13. „The role of business and civil society in the EU climate policy-making – the case of Polish organisations” referat wygłoszony na konferencji "Exchanging Ideas on Europe 2013" organizowanej przez UACES oraz University of Leeds, Wielka Brytania, wrzesień 2013
 14. „Organizacje pracodawców wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej – czy nowe strategie reprezentacji interesów?” referat wygłoszony na XV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Szczecinie, wrzesień 2013
 15. „Interesy grupowe i lobbing w Unii Europejskiej: aktorzy, instytucje, procesy” referat wygłoszony na konferencji „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny” organizowanej przez IFiS PAN, Warszawa luty 2013
 16. „Społeczne aspekty rewitalizacji budynków użyteczności publicznej” referat wygłoszony na konferencji „Naukowcy dla gospodarki Polski Centralnej” organizowanej przez CBI Pro-Akademia oraz MEL Politechniki Warszawskiej, Warszawa marzec 2013
 17. "Polish BIAs in the European Union – adjusting to new frontiers?” referat wygłoszony na konferencji “Exchanging Ideas on Europe 2012. Old Borders – New Frontiers” organizowanej przez UACES oraz University of Passau, Niemcy wrzesień 2012
 18. „Socjologia spotyka lobbing w Unii Europejskiej: o użyteczności teorii socjologicznych słów kilka”, referat wygłoszony na konferencji „Lobbing i reprezentacja interesów w dobie kryzysu” organizowanej przez IFiS PAN oraz Instytut Spraw Publicznych, Warszawa luty 2012 
 19. „Lobbing gospodarczy wobec instytucji Unii Europejskiej” referat wygłoszony na konferencji „Parlamentarzyści i lobbyści, nie tylko o ACTA w unijnym kontekście” organizowanej przez Fundację Schumana, luty 2012.