Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Michał Góralczyk
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 mgr Michał Góralczyk, doktorant

 
Pomysłodawca Olimpiady Wiedzy o Bankach (Przewodniczący Komitetu Głównego Naukowego Olimpiady Wiedzy o Bankach do 28.02.2013), obecnie Kierownik Organizacyjny Olimpiady Wiedzy o Bankach.
 
Hobby: Ratownictwo.
 
Ulubiona książka: J. Kotter, Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzenie zmian w każdych okolicznościach, OnePress, Gliwice 2008.
 

 Nagrody

 
 1. Nagroda Biura Informacji Kredytowej za promowanie pozytywnej historii kredytowej w Polsce (2012).
 2. Tytuł: Najlepszy Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości woj. Wielkopolskiego, Nagroda Narodowego Banku Polskiego (2008).
 3. Tytuł: Najlepszy Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w Polsce, Nagroda Narodowego Banku Polskiego (2008).
 4. Nagroda Narodowego Banku Polskiego za najlepszy projekt własny z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce (2007).
 

 Zainteresowania naukowe i badawcze

 
 1. Pedagogika społeczna.
 2. Socjologia rodziny.
 3. Edukacja regionalna.
 4. Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa.
 5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
 
 

 Wykształcenie

 
 1. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (2011-2012) - Podyplomowe studia Edukacja dla Bezpieczeństwa i Koordynator Placówek Oświatowych.
 2. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza (2011 – 2012)  - Podyplomowe studia matematyka w szkole 
 3. Szkoła Główna Handlowa (2007-2010) – studia doktoranckie. Kolegium Ekonomiczno – Społeczne.
 4. Wyższa Szkoła Bankowa – Finanse i Bankowość (2005-2007) – studia magisterskie. Praca magisterska pt. Zarządzanie jakością według NORM ISO 9001:2000 w fabryce mebli Gabi w Gnieźnie – promotor dr Krzysztof Robakowski.
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005 – 2006) - Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe studia Administracji Publicznej .
 6. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie (2004 – 2005) - Podyplomowe Studia Pedagogiki nadające kwalifikacje nauczycielskie.
 7. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania– Zarządzanie i Marketing (2001-2004) – studia licencjackie. Praca licencjacka pt. Wdrażanie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 – promotor prof. dr hab. Franciszek Tomaszewski.
 
 

 Kontakt

 

e-mail: goralczykm@tlen.pl

 

 Ważniejsze publikacje

 
 1. Dolar i euro jako waluty międzynarodowe, w: J. Kaliński (red.), Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata, wydanie I, OW SGH, Warszawa 2012.
 2. Zasady działania Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w: J. Kaliński (red.),Studia i prace, Zeszyt naukowy nr 19, OW SGH, Warszawa 2009, s. 125-14.