Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Joanna Z. Popławska - Biogram
KES - Katedra Socjologii - Skład osobowy
 

 dr Joanna Zuzanna Popławska

 
​​Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (doktorat obroniony z wyróżnieniem, tytuł: „Uwarunkowania i konsekwencje przemian przestrzeni konsumpcji w miastach wojewódzkich w Polsce w latach 1999-2014”), absolwentka kierunku biznes narodowy w Szkole Głównej Handlowej (jednolite studia magisterskie) oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie). Rezultatem połączenia wykształcenia ekonomicznego i humanistycznego jest interdyscyplinarne podejście w prowadzonych badaniach i pracach naukowych.

W Zakładzie Socjologii w Szkole Głównej Handlowej zatrudniona na stanowisku adiunkta od 2018 r. W latach 2015-2018 zatrudniona w Ministerstwie Rozwoju w Wydziale Rozwoju Miast, uczestniczyła w opracowaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2023, Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, współorganizowała wydarzenia wspierające rewitalizację polskich miast. Reprezentowała Ministerstwo podczas krajowych i zagranicznych konferencji. W 2015 r. zaproszona przez Ambasadę Polski w Bogocie wygłosiła cykl wykładów dotyczących miejskiego wymiaru transformacji systemowej w Polsce na Uniwersytetach: Nacional, Externado, La Sabana. W latach 2011-2013 wolontariuszka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (lektoraty z języka angielskiego i hiszpańskiego).

Znajomość języków obcych:
 • Język angielski – poziom zaawansowany
 • Język niemiecki – poziom średniozaawansowany
 • Język hiszpański – poziom średniozaawansowany
BADANIA NAUKOWE

2019 - Członek zespołu badawczego w projekcie Horyzont 2020 pt. “Investing in ‘Welcoming Spaces’ in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants” (2020–2024

2019-2020 Członek zespołu badawczego w badaniach statutowych
 • „Tożsamości kulturowe w Europie” (kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Firlit)
 • „Strategie reprezentacji interesów stowarzyszeń społecznych i gospodarczych w wybranych politykach publicznych w Polsce (kierownik: prof. dr hab. Urszula Kurczewska)
2013-2015 - Przygotowanie i realizacja autorskich projektów badawczych w ramach Badań  Młodych Naukowców (KES SGH)
 • „Przemiany przestrzeni konsumpcji w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w dyskursie prasy lokalnej” (2015)
 •  „Wpływ przemian przestrzeni konsumpcji na społeczno-ekonomiczny rozwój polskich miast” (2014)
 •  „Infrastruktura przestrzeni konsumpcji we współczesnych miastach w Polsce”  (2013) 
Udział w konferencjach naukowych i eksperckich:
 • 2019 - Debata ekspercka (i pomoc w opracowaniu jej merytorycznej zawartości) pt. Rola ciepłownictwa w ekosystemie miejskim – wyzwania infrastrukturalne, społeczne i środowiskowe. Debata odbyła się w ramach XXIII Forum Ciepłowników Polskich, 16-18.09.2019 Międzyzdroje, główny organizator: PGE Energia Ciepła S.A.
 • 2019 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Budując przyszłość – nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości, Instytucja organizująca: NBP, Uniwersytet Łódzki, referat pt. Przemiany śródmiejskich przestrzeni konsumpcji, 
 • 2019 - Konferencja naukowa Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii – szanse, zagrożenia, dylematy, referat pt. „Wpływ Internetu na działalność ruchów społecznych w Polsce”
 • 2019 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies, Instytucja organizująca: Regional Studies Associacion, UMCS Lublin, referat pt. “Urban revitalization - insufficiently used chance for solving socio-economic problems of polish cities?”, 
 • 2019 - Międzynarodowa Szkoła Letnia pt. Cities and regions in the proces of transformation, Katowice
 • 2018 - Międzynarodowa Konferencja European Week of Regions and Cities 2018. University 6th Master Class on EU Cohesion Policy, Bruksela.
 • 2018 - Ogólnopolska konferencja naukowa „Oblicza Dużego Miasta. Instytucje, Organizacje, Procesy”, Białystok.
 • 2016 - Konferencja ekspercka w Mołdawii w ramach programu „Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020”, Instytucja organizująca: Ministerstwo Rozwoju w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w Mołdawii, referat pt. „Polskie doświadczenia w opracowaniu i wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej”
 • 2016 - Konferencja ekspercka pt. „Smart Cities w Krajach Grupy Wyszehradzkiej”, Instytucja organizująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Czechach, 
 • referat pt. „Smart Cities in Poland”
 • 2015 - Konferencja ekspercka II Forum Przestrzenie Miejskie pt. „Infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich miastach", Instytucja organizująca: Targi Warsaw Build, referat pt. „Przemiany przestrzeni konsumpcji
 •  w polskich miastach na przełomie XX i XXI w.”, Warszawskie Centrum Expo XXI
 • 2013 - XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. „Co po kryzysie?”, Instytucja organizująca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, referat pt. „Przemiany przestrzeni konsumpcji w polskich miastach po 1989 r.”
 • 2013 - Konferencja pt. „Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych”, Instytucja organizująca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, referat pt. „Partycypacja społeczna a zrównoważony rozwój miejskich przestrzeni konsumpcji”
 • 2013 - Konferencja pt.: „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a Rozwój Małych Miast
 •  – Ujęcie Przestrzenne”, Instytucja organizująca: Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
 • referat pt. „Uwarunkowania i konsekwencje powstawania centrów handlowych w średnich miastach w Polsce"
 • 2013 - Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Młodzi KES pt. „Społeczeństwo obywatelskie i państwo a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”, Instytucja organizująca: Szkoła Główna Handlowa, referat pt. „Partycypacja społeczna w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej”
 • 2012 - Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Młodzi KES pt. „Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie”, Instytucja organizująca: Szkoła Główna Handlowa, referat pt. „Przemiany centrów handlowych w Polsce”
 • 2011 - Seminarium Naukowe pt. „Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna”, Instytucja organizująca: Centrum Zamenhofa w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, referat pt. „Dar w społeczności migracyjnej. Rzeczy przywożone z zagranicy” 
 • 2011 - Konferencja pt. “Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: A Review of Current Policy Approaches”, Instytucja organizująca: Uniwersytet w Banja Luce, referat pt. “Why 20 years after Transition there are no luxurious Global Brands in Poland? Comparison with Emerging Markets” 
 • 2011 - XI sympozjum „Ekonomia - Technika - Zarządzanie", Instytucja organizująca: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, referat pt. „Chiny, Rosja, Indie, Brazylia jako atrakcyjny makroregion dla światowych firm produkujących dobra luksusowe. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania nowych rynków”​