Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik. Publikacje

 
 

 Monografie

 
 1. J. Gładys-Jakóbik, Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych w sytuacji zmiany systemowej, OW SGH, Warszawa 1995 (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000004022).
 2. J. Gładys-Jakóbik, The Idea of Polish Business Responsibility in The Light of European Integration, WSofE, Warsaw 2002.
 3. J. Gładys-Jakóbik, W poszukiwaniu nowych powiązań polityki, gospodarki i społeczeństwa. Ewolucja systemu reprezentacji interesów w Polsce, Monografie i Opracowania, OW SGH, Warszawa 2002, nr 489, s.17-42, (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000008044).
 4. J. Gładys-Jakóbik, Attribution of Success as a Factor of Development, Barcelona 2005, http:// www.app.iese.edu/eis/paperseisb.asp.
 5. J. Gładys-Jakóbik, Telling stories - A Narrative Approach in Entrepreneurship Innovation. Work Values and Behaviour, S.Staschevsky red. ISSWOV, 2006.
 6. J. Gładys-Jakóbik, Sukces życiowy a sukces zawodowy w oczach kobiet, www.kobietapracująca.pl.
 7. J. Gładys-Jakóbik, Models of Enterprising Women in Poland. ISSWOV Conference. Singapore 2009.
 

 Monografie: redakcja

 
 1. ​J. Gładys-Jakóbik, Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce (red.), OW SGH, Warszawa 2005.
 2. J. Gładys-Jakóbik, Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce (red.), Monografie i Opracowania, OW SGH, Warszawa 2002.J. Gładys-Jakóbik, A.Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013 (https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1571).
 3. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, ss. 237.
 

 Artykuły w czasopismach

 
1. J. Gładys-Jakóbik, Zarządzanie procesami zmian w organizacji biurokratycznej, "Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego", OW SGH, nr 4, Warszawa 2003, s. 199-213 (więcej).
2. J. Gładys-Jakóbik, Historyczne uwarunkowania kwestii kobiecej. Wprowadzenie w problematykę, "Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne", nr 2, OW SGH, Warszawa 2010 (więcej).
3. J. Gładys-Jakóbik, Model biznesu polskich przedsiębiorstw w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju, w: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, OW SGH, Warszawa 2011, s. 132-146.
4. J. Gładys-Jakóbik, In search of identity patterns of Polish women, "Women and Business" 2012, nr 1-4.
 
 

 Artykuły w monografiach

 
 1. J. Gładys-Jakóbik, Izby gospodarcze i organizacje pracodawców w nowej rzeczywistości, w: W. Kozek (red.), Społeczne organizacje biznesu w Polsce a stosunki pracy, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", Warszawa 1999.
 2. J. Gładys-Jakóbik, Polscy menedżerowie lat dziewięćdziesiątych, w: A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, Polska Fundacja Promocji Kadr, Business Centre Club, Warszawa 1999.
 3. J. Gładys-Jakóbik, Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesów komunikowania, w: B. Jung (red.), Media: komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001.
 4. J. Gładys-Jakóbik, Management of Organizational Culture, in : Work Values and Behaviour in an Era of Transformation, A.Sagie ed. Conference of The International Society for The Study of Work and Organizational Values, Warsaw 2002.
 5. J. Gładys-Jakóbik, Profesjonalizm i profesjonaliści. Kształtowanie się kultury menedżerskiej w Polsce, w: J.Polakowska-Kujawa, J.Gardawski (red)., Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura, OW SGH, Warszawa 2003.
 6. J. Gładys-Jakóbik, Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej, w: V. Korporowicz. (red.), Zdrowie i jego ochrona, OW SGH, Warszawa 2004.
 7. J. Gładys-Jakóbik, Modele racjonalności okresu transformacji, w: J. Osiński (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, OW SGH, Warszawa 2003.
 8. J. Gładys-Jakóbik, Kolonizacja życia społecznego-organizacja w ujęciu S.Deetza, w: K. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Uniwersytet Łódzki, Łódż 2007.
 9. J. Gładys-Jakóbik, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Wprowadzenie w problematykę, w: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
 10. J. Gładys-Jakóbik, Modele kobiecości w Polsce, w: K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.), Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, OW SGH, Warszawa 2012.
 11. J. Gładys-Jakóbik, Kariery zawodowe, w: J.Gładys-Jakóbik, A.Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 12. J. Gładys-Jakóbik, Nowy paradygmat przywództwa, w: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Oficyna SGH Warszawa 2008.
 13. J. Gładys-Jakóbik, Wizerunki kobiet w przestrzeni publicznej, w: J. Gładys-Jakóbik, A.Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 14. J. Gładys-Jakóbik, Rozwiązania instytucjonalne na rzecz wyrównania szans kobiet w Polsce, w: J.Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 15. J. Gładys-Jakóbik, Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania aktywności kobiet na rynku pracy, w: J.Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013.
 16. J. Gładys-Jakóbik, Władza w organizacji: rola płci w budowaniu pozycji i wpływu w organizacji, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. nauk. A. Adamik, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, ISBN:978-83-7283-602-1,  s.32-39.
 17. J. Gładys-Jakóbik, Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody. red. V.Korporowicz, Wyd. ABC Wolter Kluwer business,  Warszawa 2015, s.110-131.
 18. J. Gładys-Jakóbik, Szanse i bariery rozwoju innowacji społecznych,  w: Między problemami a innowacjami społecznymi – reklama społeczna w perspektywie socjologicznej, Szczecin 2015.
 19. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Wprowadzenie, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 9-15.
 20. J. Gładys-Jakóbik, Przemiany rzeczywistości społecznej w analizach socjologów, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 17-36.
 21. J. Gładys-Jakóbik, Współczesne organizacje - nowe wyzwania i kierunki badań, E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 115-137.
 

 Recenzje

 
​J. Gładys-Jakóbik, Konceptualne pasożyty czy platformy do dyskusji?. Recenzja książki Jacka Tittenbruna, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 263.
 
16990501_1097571987056330_1110599961_o.jpg


Znalezione obrazy dla zapytania jolanta gładys jakóbik


Znalezione obrazy dla zapytania jolanta gładys jakóbik