Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Najważniejsze publikacje Zakładu Socjologii Ekonomicznej

 
Ebbinghaus, B., & Weishaupt, J. T. (Eds.). (2021). The Role of Social Partners in Managing Europe’s Great Recession: Crisis Corporatism or Corporatism in Crisis?. London: Routledge.
The Role of Social Partners in Managing Europe's Great Recession: CrW tej podsumowującej rolę dialogu społecznego w Europie podczas poprzedniego wielkiego kryzysu (2008+) książce zbiorowej znajduje się m.in. rozdział J. Czarzastego i A. Mrozowickiego pt. Unilateral crisis prevention and crumbling social partnership in Poland.


Woźniak-Jęchorek, B., Pilc, M. (eds.). (2020). Labour Market Institutions and Productivity: Labour Utilisation in Central and Eastern Europe.London: Routledge.
Labour Market Institutions and Productivity: Labour Utilisation in CenW tej wypełniającej istotną lukę publikacyjną w zakresie tematyki rynków pracy w Europie Środkowej i Wschodniej książce zbiorowej znajduje się m.in. rozdział J. Czarzastego i V. Kirova p.t. Eroding collective bargaining in CEE countries as a counterproductive factor in the process of labour utilisation: The cases of Bulgaria and Poland
Szczegóły

 
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie przekazu reklamowego, WSiP, Warszawa 2017.
Tworzenie przekazu reklamowego Kwalifikacja A.27.1. Podręcznik do nauki  zawodu technik organizacji reklamy - Anna Kozłowska, Piłka Robert |  Podręczniki | Liceum i technikum | merlin.plPodręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).

Podręcznik omawia zagadnienia związane z określaniem celów przekazu reklamowego i dobieraniem narzędzi promocji oraz przedstawia w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej wiedzę na temat informacji reklamowych. Autorzy publikacji kładą duży nacisk na znaczenie mechanizmów wpływających na tworzenie reklamy. Pokazują, jak wykorzystywać programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowywania treści do kampanii. Podkreślają także obowiązek stosowania przepisów prawa oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.
J. Czarzasty, Cz. Kliszko (2018), Świat (bez) pracy.Od Fordyzmu Do Czwartej Rewolucji Przemysłowej, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Świat (bez) pracy 

ISBN: 978-83-8030-247-1

więcej

8372251185.jpg
R. Towalski, KONFLIKTY PRZEMYSŁOWE W EUROPIE ZACHODNIEJ I W POLSCE, OW SGH, Warszawa 2011, ss. 158.

Wprowadzenie

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Teoretyczne problemy konfliktów przemysłowych jako procesu w systemie stosunków przemysłowych
1. Koncepcje stosunków przemysłowych jako systemu społecznego
2. Konflikt przemysłowy w perspektywie teoretycznej
3. Typologia stosunków przemysłowych
Część II. Zajwisko konfliktu przemysłowego w wybranych krajach Europy Zachodniej
4. Konflikt w stosunkach przemysłowych w Miemczech
5. Konflikt w stosunkch przemysłowych we Francji
6. Konflikt przemysłowy w Wielkiej Brytanii
7. Kształtowanie się europejskich stosunków przemysłowych
Część III. Konflikty przemysłowe w Polsce
8. Konflikt przemysłowy w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

ISBN: 83-7225-118-5 

 
Mrozowicki, A., Czarzasty, J. (2020). Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi  pracownikami sprekaryzowanymi - Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty (eBook) -  Księgarnia PWN

Pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona w całości problematyce prekaryzacji zatrudnienia młodych, główny rezultat badań w projekcie PREWORK.


Rapacki, R., Czerniak, A. (eds.). (2019). Diversity of patchwork capitalism in Central and Eastern Europe. London: Routledge.
Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe - 1stW tej stanowiącej ważne uzupełnienie i rozwinięcie debaty o różnorodności kapitalizmu książce zbiorowej znajduje się m.in. rozdział J. Gardawskiego i R. Rapackiego p.t. Comparative capitalism: Conceptual framework and theoretical background oraz rozdział J. Gardawskiego i R. Towalskiego p.t. Labor market and industrial relations. 
J. Czarzasty, A. Mrozowicki (red.). (2014). Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, Warszawa: Scholar.
J. Czarzasty, A. Mrozowicki, Organizowanie.jpg
Kondycję związków zawodowych w drugiej dekadzie XXI w., zarówno w Polsce, jak i Europie, a wreszcie w całym rozwiniętym świecie, trudno nazwać satysfakcjonującą. Przeciwnie, związki zawodowe przeżywają kryzys. Musimy jednak pamiętać, że instytucja ta była jedną z wielkich zdobyczy cywilizacyjnych społeczeństwa przemysłowego, a także jednym z akuszerów welfare state i fundamentem demokratycznych ustrojów politycznych w ubiegłym stuleciu. (…) Związki zawodowe zdają sobie sprawę z problemów, jakie przeżywają, i próbują im przeciwdziałać, stosując w tym celu rozmaite strategie rewitalizacji. Za bodaj najważniejszą z nich uważa się organizowanie nowych członków. Przedkładana książka zajmuje się właśnie tym tematem.
 
Ze wstępu prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego
 
Związki zawodowe w Polsce (Europie) maja „złą prasę”, nie są też przedmiotem zainteresowania badaczy stosunków pracy, cech ustrojowych, życia społecznego. Na tym tle omawiana książka jest i oryginalna i aktualna.
 
 
Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej
 
 
Książkiewicz, I., Lejzerowicz, M. (2012). Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe,  Wrocław: GASKOR
dr Izabela Książkiewicz - publikacje„Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe” to opracowanie, którego przedmiotem jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz efektywność systemu wsparcia i zabezpieczenia tej grupy. Publikacja ma na celu uświadomienie odpowiednim instytucjom konieczności interdyscyplinarnego podejścia do problemów niepełnosprawności i przełamywania barier wynikających ze stereotypów.W książce zwrócono szczególną uwagę na wyjątkowość, odmienność i różnorodność niepełnosprawności. Poszczególne rozdziały zostały zobrazowane studiami przypadku (case). Niektóre z nich opracowano przy aktywnym współudziale praktyków.