Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : ik_konferencje
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 dr izabela książkiewicz. Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 

Grudzień 2015 – Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie „Zarządzanie etyką czy etyka w zarządzaniu – odzwierciedlenie rzeczywistości” tytuł referatu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – strategia wizerunkowa czy społecznie odpowiedzialne działanie przedsiębiorstwa

Marzec 2015 – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii „Między problemami a innowacjami społecznymi – reklama społeczna w perspektywie socjologicznej” tytuł referatu Medialne paradoksy niepełnosprawności. Narracja ofiary i bohatera w kampaniach społecznych na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Styczeń 2011 -  współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. Restrukturyzacja w praktyce – perspektywa ekonomiczna i  społeczna Warszawa SGH 20.01.2011 partnerzy projektu; Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, BPI Polska Sp. z o.o, Komisja Europejska w ramach projektu IRENE VS/2009/0541

Grudzień 2011 – wystąpienie z referatem „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych – problem którego nie widać” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wrzesień 2010 - wystąpienie z referatem „Obecni – niewidoczni. Społeczno-ekonomiczne konteksty niepełnosprawności” na Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Krakowie

Grudzień  2009– wystąpienie z referatem „Korzyści dla Ośrodków Pomocy społecznej z realizacji projektów systemowych EFS” na Forum Ośrodków Pomocy Społecznej. Organizator Stowarzyszenie BORIS  (Warszawa, Ratusz Białołęka)

Listopad  2009– udział z referatem przygotowanym wspólnie z dr A. Kozłowską pt. „Rodzina w matriksie i w realu”  na konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu”

Listopad 2009  - udział z referatem pt. „Czy magister jest niepełnosprawny” na seminarium naukowym wydziału Humanistycznego AGH  pt. „Społeczność akademicka wobec studentów niepełnosprawnych. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej”.

2008  - „Praca socjalna w środowisku lokalnym – dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie (program CAL)” Mazowiecki Centrum Polityki Społecznej  referat pt. „Idee budowy społeczeństwa otwartego i koncepcja kapitału społecznego we współczesnej Europie”

2004 - Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Poznaniu, Polska w Europie; uwarunkowania i perspektywy referat Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim i unijnym rynku pracy

2001Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa konferencja Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH  referat Kształtowanie się koncepcji trzeciej drogi w polityce społecznej

2001 Praca a bezczynność zawodowa konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą  referat Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce

2000 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Rzeszowie w sekcji Stosunki pracy przedstawiłam referat przygotowany pod kierunkiem i współautorstwie z prof. L. Gilejko Nowy wymiar zbiorowych układów pracy w Polsce