Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Izabela Książkiewicz - publikacje
KES - Katedra Socjologii Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 dr izabela książkiewicz. publikacje

 
Znalezione obrazy dla zapytania Izabela KsiążkiewiczIzabela Książkiewicz, Magdalena Lejzerowicz, Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe,  GASKOR, Wrocław 2012.
 
„Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe” to opracowanie, którego przedmiotem jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz efektywność systemu wsparcia i zabezpieczenia tej grupy. Publikacja ma na celu uświadomienie odpowiednim instytucjom konieczności interdyscyplinarnego podejścia do problemów niepełnosprawności i przełamywania barier wynikających ze stereotypów.W książce zwrócono szczególną uwagę na wyjątkowość, odmienność i różnorodność niepełnosprawności. Poszczególne rozdziały zostały zobrazowane studiami przypadku (case). Niektóre z nich opracowano przy aktywnym współudziale praktyków.
 
W publikacji można znaleźć omówienie m.in.:
 • społeczno-ekonomicznych kontekstów niepełnosprawności,
 • teoretycznych podstaw podmiotowego i przedmiotowego traktowania osoby niepełnosprawnej,
 • instytucjonalnych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce,
 • organizacji pozarządowych w procesie integracji i budowania społeczeństwa bez barier,
 • profilu osoby niepełnosprawnej,
 • dobrych praktyk pracy z osobą niepełnosprawną.
 ze strony PWN
 

 Artykuły w monografiach

 
 1. ​Izabela Książkiewicz, Zjawisko niepełnosprawności w powiecie pułtuskim, w: Diagnozowanie lokalnych problemów społecznych na przykładzie powiatu pułtuskiego, red. Adam Kurzynowski, Krzysztof Stępniak, wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Socjologii, Pułtusk 2015 .
 2. Izabela Książkiewicz, Środowiskowa pomoc społeczna a perspektywy aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet w Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, red. J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 3. Izabela Książkiewicz, Problem wykluczenia z przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnością. O nas bez bas… w: Zdrowotne skutki przemocy w rodzinie, red. Bożena Zawadzka, Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, UJK, MOPR Kielce 2012 [Seria Wydaw. Kompendium dobrych praktyk pomocy społecznej pod red. Małgorzaty Orłowskiej, Bożeny Zawadzkiej].
 4. Izabela Książkiewicz, Programy wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – ocena stanowisk,w: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, red. L. Gilejko, B. Błaszczyk, AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2008.
 5. Izabela Książkiewicz, Na drodze do zintegrowanej polityki wobec osób niepełnosprawnych – próba oceny rozwiązań samorządowych,Lokalizm – problemy, instytucje i aktorzy, red. L. Gilejko,Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2007.
 6. Izabela Książkiewicz, Europejskie programy wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, red. K. Żukrowska, OW SGH, Warszawa 2007.
 7. Izabela Książkiewicz, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce, Praca a bezczynność zawodowa, red. Zbigniew Stachowski,Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza 2004, s. 211-234.
 8. Izabela Książkiewicz, w: Globalizacja: gospodarka-praca-kultura. W 70. rocznicę urodzin Prof. zw. dr. hab. Leszka Gilejko, red. J. Polakowska-Kujawa, J. Gardawski, OW SGH: Warszawa (2003), s. 259 i nast.
 9. Izabela Książkiewicz, Grupy interesu. Pojęcie i społeczne konteksty, w: Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, red. J. Gładys-Jakóbik, Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa 489 (2002): 7-15.
 10. Izabela Książkiewicz, Kształtowanie się koncepcji trzeciej drogi w polityce społecznej, w: Globalna gospodarka  - lokalne społeczeństwa, red. J. Osiński, OW SGH, Warszawa 2001. 
 11. Izabela Książkiewicz, Zagadnienia pracy w wybranych sektorach, w: Społeczne uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów strategicznych, red. L. Gilejko, OW SGH, Warszawa 2001.
 12. Izabela Książkiewicz, L. Gilejko, R. Towalski, Aktorzy z bliskiej perspektywy, w: Od konfliktu do kooperacji kształtowanie się nowych modeli zbiorowych układów pracy red. L. Gilejko, OW SGH, Warszawa 2000. 
 13. Izabela Książkiewicz, Zbiorowe układy pracy – regulacje prawne a rzeczywistość, w:  Od konfliktu do kooperacji kształtowanie się nowych modeli zbiorowych układów pracy red. L. Gilejko, OW SGH,  Warszawa 2000.


 
 

 Artykuły w czasopismach

 
 1. Izabela Książkiewicz, Lokalne instytucje pomocy społęcznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa 3 (2012): 73-91.
 2. Izabela Książkiewicz, Możliwości aktywizacji osób zmarginalizowanych na rynku pracy-ocena efektywności działań na przykładzie miasta do 20 tys. mieszkańców, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa 1 (2010): 225-233.
 3. Izabela Książkiewicz, Nowe formy zagospodarowania przestrzeni jako społeczno-ekonomiczne czynniki jej różnicowania, Biuletyn IGS/Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego 1-4 (2009): 127-149.
 4. Leszek Gilejko,  Izabela Książkiewicz, Pracownicy wobec restrukturyzacji, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego/Szkoła Główna Handlowa 4 (2003): 139-162.
 5. Izabela Książkiewicz, Społeczny kontekst układów pracy w wybranych sektorach, Polityka Społeczna 3 (2002): 8-11.