Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr izabela książkiewicz

 
​W 1997 ukończyła  studia magisterskie na kierunku Socjologia na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ( 03.07 1997  - obrona pracy magisterskiej pt. „Aspiracje życiowe młodzieży w warunkach bezrobocia na rynku pracy”,  promotor dr hab. Wiesława Kozek.

W okresie 1.10.1997 – 30.03.2006 była zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Socjologii na stanowisku asystenta.

W 2005 r. obroniła pracę doktorską pt. „Regulacje otwartego i chronionego rynku pracy w Polsce i UE. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce” w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (promotor pracy prof. L. Gilejko).

Od 1.04.2006 jest zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej: Katedra Socjologii Ekonomicznej).

 
 Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 

 I publikacje I konferencje I projekty badawcze

 

 Zainteresowania naukowe

 
  • ​problematyka wykluczenia społecznego w kontekście bezrobocia, niepełnosprawności, płci
  • polityka społeczna na poziomie lokalnym - efektywność instrumentów pomocowych
  • socjologia konsumenta
 
 
052819 — kopia — kopia(1).png
 

 kontakt

 
e-mail: izabela.książkiewicz@sgh.waw.pl
 

 członkowstwo w organizacjach społecznych

 
ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
Polskie Towarzystwo Socjologiczne