Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jan Czarzasty

 
jan_czarzasty.jpg

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej). Sekretarz redakcji „Warsaw Forum of Economic Sociology”, członek Rady Naukowej periodyku „Dialog. Pismo dialogu społecznego”. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Fundacją im. Friedricha Eberta.
 

 Udział w badaniach naukowych (wybrane)

 
 • “Trade Unions and Corporate Social Responsibility in Europe”, międzynarodowy projekt badawczy poświęcony stosunkowi związków zawodowych do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB), we współpracy z Royal Holloway University of London (Wielka Brytania), University of Trier (Niemcy), Audencia Nantes Ecole de Management (Francja), Vlerick Leuven Gent Management School (Belgia), Stockholm University Business School (Szwecja), University of Jyväskylä (Finlandia), Universidad Pablo de Olavide (Hiszpania), Aristotelian University of Thessaloniki (Grecja), Central European University (Węgry),  University of Vilnius (Litwa), od 2011
 • „Work and Employment Relations in the European Grocery Retail Sector - Discounters and Hypermarkets”, międzynarodowy projekt badawczy poświęcony relacjom pracy i wzorom zatrudnienia w paneuropejskich sieciach handlu spożywczego na podstawie wyników badań empirycznych, we współpracy z University of Surrey (Wielka Brytania), Anadolu University (Turcja), National University of Ireland Galway (Irlandia), Swansea University (Wielka Brytania), Fundación Universidad de Oviedo (Hiszpania), 2010-2013
 • „Przedsiębiorcy 2011”, projekt badawczy realizowany przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej/Zakład Socjologii Ekonomicznej SGH, finansowany przez KP „Lewiatan”, poświecony przedsiębiorcom prywatnym sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), projekt zaowocował książką „Rzemieślnicy i biznesmeni” (2013), 2010-2013
 • „Pracujący Polacy”, projekt badawczy realizowany przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH, finansowany przez PKPP „Lewiatan” i NSZZ „Solidarność”, poświecony pracującej części polskiego społeczeństwa, projekt zaowocował książką „Polacy pracujący a kryzys fordyzmu” (2009), 2007-2009
 
 

 Wykaz publikacji z ostatnich lat

 

1. Czarzasty, J., A. Mrozowicki (red.), Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, WN Scholar, Warszawa 2014.

J. Czarzasty, A. Mrozowicki, Organizowanie.jpg

Kondycję związków zawodowych w drugiej dekadzie XXI w., zarówno w Polsce, jak i Europie, a wreszcie w całym rozwiniętym świecie, trudno nazwać satysfakcjonującą. Przeciwnie, związki zawodowe przeżywają kryzys. Musimy jednak pamiętać, że instytucja ta była jedną z wielkich zdobyczy cywilizacyjnych społeczeństwa przemysłowego, a także jednym z akuszerów welfare state i fundamentem demokratycznych ustrojów politycznych w ubiegłym stuleciu. (…) Związki zawodowe zdają sobie sprawę z problemów, jakie przeżywają, i próbują im przeciwdziałać, stosując w tym celu rozmaite strategie rewitalizacji. Za bodaj najważniejszą z nich uważa się organizowanie nowych członków. Przedkładana książka zajmuje się właśnie tym tematem.

Ze wstępu prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego

Związki zawodowe w Polsce (Europie) maja „złą prasę”, nie są też przedmiotem zainteresowania badaczy stosunków pracy, cech ustrojowych, życia społecznego. Na tym tle omawiana książka jest i oryginalna i aktualna.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej


więcej publikacji

 

 Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 
 • „The Financial Crisis – Failing to Learn and Learning to Fail?”, Harokopio University, Ateny, 13-15 marca 2014, referat: “Social dialogue in crisis - crisis in social dialogue. Learning from accomplishments and failures of deliberative democracy in Poland
 • XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Co po kryzysie?", Szczecin 12-15 września 2013, referat: „Polskie stosunki przemysłowe w okresie transformacji” (z dr Rafałem Towalskim)
 • "Organizowanie niezorganizowanych", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 9-10 października 2012, organizacja i prowadzenie konferencji
 • “Contemporary trade union represenation of workers in Central and Eastern Europe:  barriers, opportunities and challenges”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 12-13 października 2012, współprowadzenie konferencji
 • EGOS pre-conference workshop “Work organization, employment and regulation in the retail industry”, Aaalto University, Helsinki 3 lipca 2012, referat: “Shopping for members: trade unions in Turkish and Polish retail networks” (z Deniz Kagnicioglu, i Banu Uckan)
 • BJIR 50th Anniversary Conference “Across Boundaries”, London School of Economics”, Londyn 12-13 grudnia 2011, referat:  “Industrial relations in European Multinational Food Retailers – a Comparison of Hypermarkets in Seven European Countries”, European Journal of Industrial Relations (z M. Geppert, K. Williams, M. Wortmann., D. Kağnicioğlu, H.-D. Köhler, T. Royle, Y. Rückert, B.  Uçkan)
 • Negotiating capitalism in Central and Eastern Europe? Chances and barriers to trade union revitalisation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 4 maja 2011, referat: “Revitalisation of Polish Trade Unions – Down the Curvy Road. The Case of Commerce”
 • X Konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (European Sociological Association, ESA) “Social Relations in Turbulent Times”, Genewa 7-11 września 2011 r., referat: „Working for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Poland”
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co się dzieje ze społeczeństwem?”, Kraków 8-11 września 2010, referat „Związki zawodowe wobec doktryny Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”       
 
 

 Kontakt

 
e-mail: jczarz@sgh.waw.pl
 

 Zainteresowania Naukowe

 
Zainteresowania naukowe obejmują:
 1. socjologię ekonomiczną,
 2. zbiorowe i indywidualne stosunki pracy,
 3. dialog społeczny,
 4. kultura organizacyjna.
 

 W mediach

 
 

 Oferta Dydaktyczna

 
  [110571-0082] Sociology

  [110570-0082] Socjologia

  [136460-0082] Zbiorowe stosunki pracy

  [233790-0082] Socjologia pracy