Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jan Czarzasty. Wykaz Publikacji z ostatnich lat

 
Czarzasty, J., A. Mrozowicki (red.), Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka, WN Scholar, Warszawa 2014.
J. Czarzasty, A. Mrozowicki, Organizowanie.jpg

Kondycję związków zawodowych w drugiej dekadzie XXI w., zarówno w Polsce, jak i Europie, a wreszcie w całym rozwiniętym świecie, trudno nazwać satysfakcjonującą. Przeciwnie, związki zawodowe przeżywają kryzys. Musimy jednak pamiętać, że instytucja ta była jedną z wielkich zdobyczy cywilizacyjnych społeczeństwa przemysłowego, a także jednym z akuszerów welfare state i fundamentem demokratycznych ustrojów politycznych w ubiegłym stuleciu. (…) Związki zawodowe zdają sobie sprawę z problemów, jakie przeżywają, i próbują im przeciwdziałać, stosując w tym celu rozmaite strategie rewitalizacji. Za bodaj najważniejszą z nich uważa się organizowanie nowych członków. Przedkładana książka zajmuje się właśnie tym tematem.

Ze wstępu prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego

Związki zawodowe w Polsce (Europie) maja „złą prasę”, nie są też przedmiotem zainteresowania badaczy stosunków pracy, cech ustrojowych, życia społecznego. Na tym tle omawiana książka jest i oryginalna i aktualna.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej


 

 monografie

 
 1. Czarzasty, J. (2012). Zbiorowe stosunki pracy (przemysłowe), w: J. Gardawski, K. Pachniak (red.), Dialog i stosunki pracy: doświadczenia polskie, Warszawa: Katedra Arabistyki i  Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski.
 2. Rzym: Czarzasty, J. (2013). Improving employee involvement in SMEs in Poland. Construction sector as a benchmark, w: M. Cilento (red.) Strengthening Right to Information and Consultation in SMEs. The Case of the Construction Sector, Edizioni Lavoro, s. 85-98. 
 3. Czarzasty, J. (2013). Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: J. Gardawski (red.), Rzemieślnicy i biznesmeni, Warszawa: WN Scholar, s. 274-309
 4. Czarzasty, J. (2013). Polski dialog społeczny na poziomie regionalnym w kontekście doświadczeń europejskich, w: Tożsamość na przełomie wieków, A. Kozłowska, K Górak-Sosnowska (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 145-162.
 5. .Czarzasty J. (red.) (2014). Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych, Warszawa: Scholar.
 6. Czarzasty, J. (2017). Occupational Welfare in Poland: a semi-peripheral feature of a semi-peripheral economy. wydawca nieznany.
 7. .
 8. Czar
 9. zasty, J., Kirov, V. (2020). Eroding collective bargaining in CEE countries as a counterproductive factor in the process of labour utilisation: The cases of Bulgaria and Poland. In Labour Market Institutions and Productivity (pp. 284-308). Routle
 10. dge.
 11. Czarzasty
 12. J. (2021). Rynek pracy wobec wyzwań związanych z pandemią COVID-19 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Czarzasty J., Mrozowicki A. (2021). Unilateral crisis prevention and crumbling social partnership in Poland, w: The Role of Social Partners in Managing Europe’s Great Recession, Routledge Studies in the Political Economy of the Welfare State.London: Routledge, s. 121-143.
 

 Publikacje: Czasopisma

 
 1. Czarzasty J. (2002). On the emerging organizational culture of a Finnish company's Polish subsidiary, "Human Resource Development International", vol. 2, issue 3, p. 369-375.
 2. Gardawski J., Mrozowicki A., Czarzasty J. (2012). History and Current Developments of Trade Unionism in Poland, “Warsaw Forum of Economic Sociology”, Volume 3 Number 1(5) Spring 2012, s. 9-50.
 3. Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty J., (2012) Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce. Dialog 34(3): 3-30.
 4. Czarzasty J., Gajewska K., Mrozowicki A. (2014). Institutions and Strategies: Trends and Obstacles to Recruiting Workers into Trade Unions in Poland, “British Journal of Industrial Relations”, March, 52:1, s. 112–135.
 5. Geppert M., Williams K., Wortmann M., Czarzasty J., Kağnicioğlu D., Köhler H.-D., Royle T., Rückert Y., Uçkan B. (2014) Industrial relations in European hypermarkets, “European Journal of Industrial Relations”.
 6. Czarzasty, J. (2014). Poland: much risk, little benefit in CSR. In Corporate Social Responsibility and Trade Unions . Routledge, s. 144-160.
 7. Czarzasty, J. (2014). Stosunki pracy w małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, (26 (3)/2014), s.135-153.
 8. Czarzasty, J. (2015). Why we go to work. On organisational culture of Polish companies in the SME sectorForum Socjologiczne, s. 133-146.
 9. Czarzasty J. (2016). Zapomniana specjalność zakładu pracy. Pracownicze świadczenia socjalne – Polska a wybrane kraje zachodnioeuropejskie, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", nr 3(50), s. 6-14.
 10. Czarzasty, J. (2018). Occupational Welfare in Poland: a semi-peripheral feature of a semi-peripheral economy, in: Occupational Welfare in Europe: risks, opportunities and social partner involvement, pp. 215-237.​
 11. Czarzasty, J. (2018). The Long March–Trade Unions in the Political History of Poland. TRADE UNIONS IN TRANSITION, 279.
 12. Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2018). Is a new paradigm needed? A commentary on the analysis by Sławomir Adamczyk. European Journal of Industrial Relations, 24(2), 193-199.
 13. Czarzasty, J. (2018). Patchy world. Privatisation as the driving force behind the evolution of labour relations in Poland. Przegląd Socjologiczny, 67(3), 135-153.
 14. Czarzasty, J. (2019). Who Speaks for Whom Interest Representation for Non-standard Employees. In Warsaw Forum of Economic Sociology (Vol. 7, No. 1 (13), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, pp. 105-120.
 15. Czarzasty, J. (2019). Collective bargaining in Poland: a near-death experience, in: Collective bargaining in Europe: towards an endgame, 2, 465-481.
 16. Czarzasty, J., Adamczyk, S., Surdykowska, B. (2020). Looking for European solutions. Trade unions in Central and Eastern Europe striving for cross-border solidarity. Transfer: European Review of Labour and Research, 26(3), 307-323.
 17. Czarzasty, J. (2020). Employment relations in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Poland. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 26, 135-153.
 18. Czarzasty J., Kirov V. (2020), Eroding collective bargaining in CEE countries as a counterproductive factor in the process of labour utilisation: The cases of Bulgaria and Poland, in: Labour Market Institutions and Productivity, pp. 284-308.
 19. i M., Czarzasty J., (2021). Multiple jobholding in Europe: Features and effects of primary job quality. Transfer-European Review of Labour and Research, v 2, no. 2, s. 181-199
 
 
 

 Raporty badawcze

 
052819 — kopia — kopia(1).png