Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Jan Strzelecki

 
Jan_Strzelecki_legitymacyjne.jpgAbsolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską napisaną u dra Mikołaja Lewickiego poświęcił przemianom ideologii pracy we współczesnej Polsce. Obecnie pod kierunkiem prof. dra hab. Juliusza Gardawskiego przygotowuje pracę doktorską dotyczącą procesów związanych z reprywatyzacją w Polsce po upadku autorytarnego socjalizmu. Koordynuje Festiwal Nauki doktorantów w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Jest także analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
 
 

 Wykaz publikacji z ostatnich lat

 
  1. Kamil Lipiński, Jan Strzelecki, O rodzimą ekonomię polityczną. Recenzja książki Krzysztofa Jasieckiego „Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej”, „Studia Socjologiczne” nr 1/2015 (216), s. 331–340.
  2. Jan Strzelecki, Ideologia pracy w postfordowskiej rzeczywistości – narracje laureatów konkursu „Grasz o staż”, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 26(3)2014, s. 119–133.
  3. Jan Strzelecki, Postfordowska narracja o pracy i jej klasowe odmiany, [w:] Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. M. Gdula, P. Sadura, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012, s. 87-116.
 
 

 Kontakt

 
e-mail: strzelecki.jan(at)gmail.com
 

 Zainteresowania naukowe

 
Zainteresowania naukowe obejmują:
  1. socjologię ekonomiczną
  2. społeczno-gospodarczy rozwój Polski po 1989 r.
  3. strukturę społeczną
  4. problemy społeczne, polityczne i gospodarcze krajów Europy Wschodniej